Organizare și resurse umaneSECTOARE DE CERCETARE: 4

Personal cercetare


Cercetători științifici  I

4


Cercetători științifici
  II


1


Cercetători științifici
  III


12


Cercetători științifici
 


3


Asistenți cercetare


2

 


BIBLIOTECĂ ȘI REDACȚIE


Bibliotecari

4

Redactori

1

Fotografi

1


COMPARTIMENTUL FINANCIAR-ADMINISTRATIVEconomiști

2

Contabili  

1

Referenți

2

Casieri

1

Secretari dactilo

1

Personal administrativ

4