Ruxanda Beldiman

Ruxanda Beldiman, cercetător științific III, este membru al Sectorului Arte vizuale și arhitectură - perioada modernă din aprilie 2004. Anterior a lucrat la Muzeul Național Peleș. Absolventă a Universității Naționale de Artă București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, 1996, a obținut în anul 2009 la aceeași instituție titlul de doctor în arte vizuale, cu teza Castelul Peleș. Expresie a fenomenului istorist de influență germană (conducător științific prof. dr. Corina Popa). A fost editor pentru România al RIHA Journal, revista Asociației Internaționale a Institutelor de Istoria Artei. S-a stins prematur din viață în iunie 2017.  AFILIERI PROFESIONALE

Membru în Consiliul Știintific al Muzeului Național Peleș

PROIECTE ȘTIINȚIFICE

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România - colaboratoare la proiectele:

Dicționarul sculptorilor români

Dicționarul colecțiilor de artă și al colecționarilor din România    

Programe naționale de cercetare - colaboratoare la proiectele:

Patrimoniul mobil în judetul Dâmbovița  (2004-2006)

CyberMuzeu al Universităților de Artă din România (2005-2007)

Muzee bucureștene dispărute. Concepție muzeologică și modele europene la început de secol XX. Cazul muzeului Kalinderu (2005-2007)

- "Sfântul din Montparnasse" de la document la mit: o sută de ani de exegeză brâncușiană (Program IDEI, 2011-2014)


BURSE

Bursa NEC, programul Europa, București (octombrie 2007 - februarie 2008 )

Bursă de cercetare oferită de Ministerul Italian al Afacerilor Externe, Roma (martie-iunie 2003)

Bursă de cercetare a Fundației Samuel Kress prin Institutul de Istoria Artei din Viena (noiembrie 2001)


CĂRȚI DE AUTOR

Domeniul lui Ion Ghica de la Ghergani, grafică: Cristian Gache, editor: Oana Marinache, cu o postfață de Irina Bossy‑Ghica, Ed. Istoria Artei, București, 2016, 112 p., ISBN 978-606-8839-04-2

Castelul Peleș. Expresie a fenomenului istorist de influență germană, Ed. Simetria, 2011


COAUTOR AL VOLUMELOR:

Ruxanda Beldiman, Mircea Hortopan, Narcis Dorin Ion și Sorin Vasilescu, Karel Zdenìk Líman. Arhitectul ceh al Casei Regale a României (album în ediție bilingvă română-engleză), Ed. Igloo, București, 2013

Christoph Machat, Corina Popa, Doina Mândru, Ruxanda Beldiman ș.a., Denkmaltopographie Siebenbürgen Kreis Kronstadt, / Topografia monumentelor din Transilvania județul Brașov,  3.4, Heidelberg, 2002

Christoph Machat, Corina Popa, Doina Mândru, Ruxanda Beldiman ș.a., Denkmaltopographie Siebenbürgen, Stadt Schäßburg / Topografia monumentelor din Transilvania, Municipiul Sighișoara, Heidelberg, 2001CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE
Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, Vol. I (A-G) și Vol. II (H-Z), coordonator: Ioana Vlasiu, Editura Academiei Române, București, 2011-2012


COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI CONFERINȚE

Din istoricul catedrei de Arte Decorative a Școlii de Arte Frumoase din București: profesorul George Sterian, Conferința națională 150 de ani de învățământ artistic național și Academia Română, București, 5-6 mai 2014

Teaching Sculpture at the Academy of Fine Arts and the School of Arts and Crafts in Bucharest at the End of the 19th Century, Conferința internațională After Brancusi, octombrie 2013

Arhitectură civilă și ecleziastică în fotografia lui Carol Pop de Szathmari, Conferința internațională Szathmari, pionier al fotografiei, și contemporanii săi, mai 2012

Despre un portret al Principelui Carol I, din colecțiile Castelului Peleș, Sesiunea națională de comunicări științifice Theodor Aman și epoca sa, octombrie 2011

Casele Beldiman de la Iași, Simpozionul de heraldică si genealogie „Genealogie pentru toți - un arbore genealogic pentru fiecare”, Institutul de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”, Iași, 2008

Nicolae Grigorescu și Casa Regală. Regina Elisabeta și Nicolae Grigorescu, Raporturi dintre mecena și artist, Simpozionul Nicolae Grigorescu și modernitatea, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, București, 2007

Conacul Zarifopol (jud. Bacău), un exemplar de arhitectură princiară neoclasică, mai puțin cunoscut, Simpozionul Monumentul – Tradiție și Viitor, Muzeul Unirii, Iași 2007

Câteva însemnări pe marginea stilului arhitectural și al amenajărilor interioare de la Copăceni, Sesiunea Națională de Istorie și Istoria Artei, Muzeul Național Cotroceni, Bucuresti, 2007

Episcopul Filaret Apamias - Filip Beldiman, ctitor si  ierarh moldovean mai puțin cunoscut, Simpozionul „Acta Moldaviae Meridionalis”, Muzeul Județean de Istorie Ștefan cel Mare, Vaslui,   2006

The Bode Museum yesterday and today, Simpozionul „Muzee bucureștene: Cazul Muzeului Kalinderu”, Universitatea Națională de Arte, București, 2006

Castelul Peleș - ctitoria Regelui Carol I, Simpozionul „Monumentul - Tradiție și viitor”, Muzeul Unirii,  Iași, 2006

Portretul Regelui Carol I de Gabriel Popescu, Muzeul Tiparului, Târgoviște, 2006

130 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleș. Date noi, rezultat al cercetărilor de arhivă, Simpozionul „Casa Regală și Cultura Națională”, Muzeul Național de Istorie al României, București, 2005

Două portrete reprezentand pe Principesa Maria a României, semnate de Tini Rupprecht. Patrimoniu din colecțiile Castelului Pelișor, Simpozionul „Regina Maria”, ed. a II-a, Muzeul Național Bran, Bran, 2005

Sculptorul florentin Raffaello Romanelli în slujba Casei Regale Române. Lucrări pentru Castelul Peleș, Institutul de Istoria Artei, București, 2004

Palatul de la Balcic ieri și astăzi, Simpozionul „Regina Maria”, ed. I, Muzeul Național Bran, Bran, 2004 

Committenze di Carlo I Re di Romania, per la Reggia di Sinaia a vari artisti e botteghe italiane, fine Ottocento inizio Novecento, Accademia di Romania, Roma, 2003

Gustav Klimt und die Künstlerkompagnie, Werke für Schloss Peleș, Simpozionul „Gustav Klimt und die Künstlerkompagnie, Werke für Schloss Peleș”, Centrul Cultural Român, Viena, 2000

Öffentliche Bauprogramme in Burzenland im 19. Jahrhundert - Ingineur Joseph Nekolny zwei Studienfälle, Simpozionul „Die Siebenbürgisch-Sächsische Architektur, 850 Jahre Geschichte, Zivilisation und Kunst”, Centrul cultural român Titu Maiorescu, Berlin, 2000

Arhitectul sas Christian Kertsch (1839-1908), două studii de caz: Casa Parohială din satul Cristian (1891, jud. Brașov) și Scoala germană nouă din orașul Codlea (1883-1885, jud. Brașov), Simpozionul româno-german al inventarierii patrimoniului săsesc din Transilvania,  Muzeul de Istorie al orașului Sighișoara,1999

Familia Ghika - ctitori și mecena în Tările Române, Simpozionul „Confluențe est-vest europene", Castelul Schwetzingen, Heidelberg, 1993


ARTICOLE (SELECȚIE)

„Despre un portret al domniței Aglae Ghyka de Ernst Wilhelm Rietschel. Portrete de personalitǎți feminine din Țǎrile Române în costume naționale la mijloc de secol XIX”, Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică, Serie nouă, Tomul 2 (46), 2012, p. 139-149

Date noi privind creația plastică a domniței Ileana a României”, Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică, Serie nouă, Tomul 1 (45), 2011, p. 159-175

„Schloss Pelesch ein Beispiel für Historismus in Rumänien”, în Gustav Klimt und die Künstler-Compagnie, Bibliothek der Provinz Verlag für Literatur, Kunst, 2007 (catalog al expoziției cu același titlu, Muzeul Belvedere, Viena, iunie-octombrie 2007), p. 74-88

„Castelul Peleș ctitoria Regelui Carol I”, în Monumentul - Tradiție și Viitor, ediția a VIII, Iași, Ed. Fundației Axis, 2007, p. 109-117

„Episcopul Filaret Apamias Beldiman - ierarh moldovean și ctitor mai puțin cunoscut”, în Acta Moldaviae Meridionalis, ediția a 29-a, Muzeul Județean Vaslui, 2007, p. 294-305.

„Marian Constantin, Palate și colibe regale din România. Arhitectura și decorațiunile în slujba monarhiei (1875-1927)”, recenzie, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, Tome XLIV, 2007, p. 129-132.

„Athens - 20th Century Traveler Routes”în Urban Remembrance and Memory of Europe, Anthology, Muzeul Literaturii Române, București, 2007, p. 99-104.

Fișe de artiști în Saur Künstlerlexikon, K.G. Saur Verlag, München - Leipzig, 2006, 2007.

„Portretul Regelui Carol I de Gabriel Popescu”, Valachica, vol. 19, Târgoviște, 2006, p. 317-331.

„Castelul Peleș, monument reprezentativ pentru istorismul din România”, în România în timpul lui Carol I (editori: Maria Neguțiu, Radu Coroamă), Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2006, p. 54-68.

„Gustav Klimt și Künstlercompagnie, comenzi pentru Castelul Peleș”, Revista Muzeelor, Tom I-II , București, 2001, p. 98-12.

„Localuri de școli din Sighișoara din intervalul 1870-1900, arhitecți și proiecte”, în anuarul Historia Urbana, Tomul VI, București, 1998/1-2, p. 25-36.

„Râșnov - Fișă de localitate”, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul VII, Nr. 1-2, București, 1996, p. 57-72.

„Tipuri de gospodării din satul  Richiș (jud. Sibiu)”, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul VII, Nr. 1-2, București, 1996, p. 45-53.