Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!

ANUNȚURI 

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează în perioada 24 noiembrie - 12 decembrie 2015 un concurs pentru ocuparea postului de secretar de redacție gr. I, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată. Condițiile de înscriere și calendarul desfășurării concursului pot fi consultate aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe 27 noiembrie 2015.   


În perioada 10-28 decembrie 2015, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul Sectorului "Artă muzicală postbizantină și modernă în România". Condițiile de înscriere și calendarul desfășurării concursului pot fi consultate aici, iar tematica și bibliografia - aici.  


EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA  

Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: