Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit! 

ANUNȚURI

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul I cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, domeniul: muzică, specialitatea: muzicologie, în cadrul compartimentului Artă muzicală postbizantină și modernă în România". Cerințele postului și lista actelor necesare pentru alcătuirea dosarului de concurs pot fi citite aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs ale candidaților este consemnat în procesul-verbal încheiat pe 7.05.2015. Rezultatul probei de analiză a dosarului poate fi citit aici

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor treapta IVcu normă întreagă și pe durată nedeterminată, la Casa „G. Oprescu” din Câmpulung, jud. Argeș. Informații cu privire la cerințele postului și alcătuirea dosarului pot fi citite aici, iar calendarul de desfășurare a concursului - aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor depuse de candidați este consemnat în procesul-verbal din data de 16.07.2015. Rezultatul probei practice poate fi citit aici. Rezultatul interviului care a avut loc în data de 27.07.2015 poate fi accesat aici. Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de muncitor treapta IV poate fi citit aiciEVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA  

Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: