Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!


ANUNȚURI
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează în perioada 20-27 ianuarie 2015 un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Artele spectacolului, specializarea: Teatrul românesc în secolul XX. Informații cu privire la cerințele postului și alcătuirea dosarului de concurs, precum și anexa cuprinzând tematica și bibliografia pot fi consultate aici.       


Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează pe data de 21 ianuarie 2015 un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. I, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Artă muzicală postbizantină și modernă în România. Informații cu privire la cerințele postului și alcătuirea dosarului de concurs pot fi consultate aici 

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează în perioada 19-26 ianuarie 2015 un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Arte vizuale și arhitectură medievală, specializarea: Arta monumentală și decorativă din Țara Românească în secolul al XVIII-lea. Informații cu privire la cerințele postului și alcătuirea dosarului de concurs, precum și anexa cuprinzând tematica și bibliografia pot fi consultate aici.


În atenția candidaților: termenul limită de depunere a dosarelor pentru toate cele trei concursuri a fost modificat. Dosarele pot fi depuse până pe 13 ianuarie 2015, nu până pe 6 ianuarie, așa cum s-a anunțat inițial.    


EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA  

Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: