Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit! 

ANUNȚURI

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul I cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, domeniul: muzică, specialitatea: muzicologie, în cadrul compartimentului Artă muzicală postbizantină și modernă în Româniaˮ. Cerințele postului și lista actelor necesare pentru alcătuirea dosarului de concurs pot fi citite aici. 

Secția de de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române anunță scoaterea la concurs a postului de conducere: director la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. Candidații vor depune toate actele de înscriere la Registratura Academiei Române. Dosarele de concurs se primesc până la data de 2 aprilie 2015, ora 16:00. Informații privind cerințele postului și alcătuirea dosarului de concurs pot fi citite aici. Rezultatul concursului este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 15.04.2015.  

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează în perioada 8-27.04.2015 un concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Arte vizuale și arhitectură medievalăˮ. Cerințele postului, condițiile de participare și calendarul desfășurării concursului pot fi citite aici, iar tematica și bibliografia – aiciRezultatele procedurii de selecție a dosarelor de concurs ale candidaților sunt consemnate în procesul-verbal încheiat pe data de 10.04.2015. Rezultatele obținute la proba scrisă pot fi citite aici, iar cele de la proba orală - aici.   

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează în perioada 16.04-04.05.2015 un concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Artele spectacolului. Teatru și filmˮ. Cerințele postului, condițiile de participare și calendarul desfășurării concursului pot fi citite aici, iar tematica și bibliografia - aici. Rezultatul selecției dosarelor depuse de candidați este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 20.04.2014. Rezultatele obținute la proba scrisă pot fi citite aici.    EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA  

Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: