Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!


ANUNȚURI
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează în perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2014 un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, specializarea: arta plastică și decorativă din Moldova, sec. XV-XVI. Informații cu privire la cerințele postului, alcătuirea dosarului și desfășurarea concursului pot fi citite aici, iar tematica și bibliografia pot fi consultate aiciRezultatul selecției dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 12.09.2014. Rezultatul probei de analiză a dosarului de concurs poate fi citit aici, iar rezultatul probei scrise - aici. Rezultatul final al concursului poate fi consultat aici    EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA  

Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: