Galerie foto


fotografii: Sorin Chiþu

 • Exterior
 • Interior

 • Imagini din anii '90  La colocviul Artă si ideologie, 1992

  Barbu Brezianu

  Remus Niculescu

 • Membri ai institutului şi invitaţi  Ferris Olin (Feminism and Culture, 2009)


  Sesiunea Aman, 2011


 • Din viaţa zilnică la institut
  Foºti ºi actuali membri ai Institutului - martie 2012