Personal


Antoa
neta Alexandru

- bibliotecar S IA, responsabila bibliotecii
- absolventă a Universității București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Limba și literatura franceză - Limba și literatura rusă
- atribuții: conducerea bibliotecii; achiziția și înregistrarea publicațiilor; clasificarea cărților și periodicelor; dezvoltarea catalogului online prin reconversie; managementul schimburilor interne și internaționale de publicatii.
- adresă email: tonyalexandru@yahoo.com

Rodica Florentina Roșioru

- bibliotecar S IA
studii: Cursuri masterale în cadrul Universității de Arhitectură „I. Mincu”, specializarea Arhitectură vernaculară – spațiul sacru
- atribuții: gestionarea fondului de carte (registrul inventar, registrul de mișcare a fondului); catalog alfabetic, de serviciu, topografic; casare publicații uzate fizic și moral; relații cu publicul; îndrumări bibliografice;
- adresă e-mail: rodiflorr@yahoo.com  


Daniela Arțăreanu

- redactor I, secretar de redacție al periodicelor institutului și traducător
- absolventă a Universității București, Facultatea de limbi romanice, clasice și orientale, secția Limbă și civilizație franceză
- atribuții: gestionarea manuscriselor; corectură; traduceri în limba franceză pentru revistele Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts și Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, Cinematografie; asigurarea legăturii între autori și Editura Academiei Române.  
- adresă email:
dartareanu@yahoo.com

Sorin Chițu

- referent I, fotograf
- absolvent al Institutului Politehnic, Facultatea de Mecanică
- atribuții: realizarea de fotografii documentare; prelucrare digitală a imaginilor; gestionarea arhivelor de fotografii ale institutului. 
- adresă email:
sorin_chitsu@yahoo.com