Volume colective


In honorem Adrian-Silvan Ionescu 70. Colecție de studii și amintiri despre Adrian-Silvan Ionescu, coord.: Marian Țuțui și Aurelian Stroe, Oscar Print, București, 2022, 568 p. Ediție cu articole în limba română și engleză. ISBN: 978-973-668-579-8


Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coordonare și prefață Adrian Silvan-Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Ed. Oscar Print, București, 2020, 288 p. Autori: Eduard Andrei, Ioana Apostol, Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Olivia Nițiș, Corina Teacă. ISBN 978-973-668-535-4


70 ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”
, coordonator: Adrian-Silvan Ionescu, ediție îngrijită de Virginia Barbu și Ioana Apostol, Editura Academiei Române, București, 2020. ISBN: 978-973-27-32-52-6

Balkan Cinema and the Great Wars
(editori: Adrian Silvan Ionescu, Marian Țuțui, Savaș Arslan), Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, 2020, 282 p ISBN: 978-3-631-80396-7

In honorem Răzvan Theodorescu. Profesorul la 80 de ani, coordonator: Dana Jenei, Institutul de Istoria Artei & Editura Oscar Print, București, 2019, 376 p.; texte în limbile română, engleză și franceză. ISBN 978-973-668-549-1

Repertoriul expozițiilor de artă românească din București, 1865-1918, cu o prefață de Adrian-Silvan Ionescu și o postfață de Ioana Vlasiu, Ed. Vremea, București, 2019, 224 p. Ediție îngrijită de Ioana Apostol, Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Corina Teacă (sub coordonarea lui Adrian-Silvan Ionescu). ISBN: 978-973-645-916-0

Artiștii români în străinătate (1830–1940). Călătoria, între formația academică și studiul liber (coordonatori: Ioana Vlasiu, Ruxanda Beldiman, Corina Teacă), prefață de Adrian-Silvan Ionescu, Ed. ICR, București, 2017, 472 p. + il.

Pădurea spânzuraților, oglindă a marelui război (coordonatori Adrian-Silvan Ionescu, Marian Țuțui), Editura Oscar Print, București, 2017, 275 p., ISBN 978-973-668-443-2 

150 de ani de învățământ artistic național (coordonator: Adrian-Silvan Ionescu), Ed. UNarte, București, 2014

Szathmári. Pionier al fotografiei și contemporanii săi / Pioneering Photographer and his Contemporaries (coordonare, prefață și cronologie: Adrian-Silvan Ionescu), Ed. Oscar Print, București, 2014

Tezaurul Academiei Române, vol. V: Colecții de artă (serie coordonată de acad. Ionel Haiduc și acad. Păun Ion Otiman; cordonator volum: Marina Sabados), Editura Academiei Române, București, 2014

Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, Vol. I (lit. A-G) și II (lit. H-Z), coordonator: Ioana Vlasiu, Editura Academiei Române, București, 2011-2012. Cele două volume pot fi consultate online.

Dicționar de termeni muzicali
, ed. a treia revăzută și adăugită, coord. științific Gheorghe Firca, redactori coordonatori: Lucia Monica Alexandrescu, Olga Grigorescu, Daniel Suceava, Univers Enciclopedic, București, 2010 (Institutul de Istoria Artei)

Nicolae Grigorescu si modernitatea, coord. Ioana Vlasiu, Ed. DoMinor, București, 2008 (Institutul de Istoria Artei)

Dicționar de termeni muzicali, ed. a doua revăzută și adăugită, coord. științific Gheorghe Firca, redactori coordonatori: Lucia Monica Alexandrescu, Olga Grigorescu, Daniel Suceava, Univers Enciclopedic, București, 2008 (Institutul de Istoria Artei)

Constantin Brâncuși: destinul postum, coord. Silviu Angelescu, Ed. Ministerului de Interne, București, 2002 (Institutul de Istoria Artei și Departamentul Cultural al Ministerului de Interne)

Brâncuși la apogeu. Noi perspective / Brancusi à son zenith. Nouvelles approches / Brancusi at his zenith. And what next? [simpozion international; texte în engleză, franceză și germană], coord. Gabriela Tarabega, Univers Enciclopedic, București, 2001 (Comitetul Național Român UNESCO pentru Dezvoltare Culturală și  Institutul de Istoria Artei)

Colocviul internațional: Patrimoniul cultural național. Strategia conservării - o strategie a integrării în circuitul valorilor europene, texte în limbile română, engleză și franceză,  Univers Enciclopedic, București, 2000 (Comitetul Național Român UNESCO pentru Dezvoltare Culturală și  Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" al Academiei Române)

Producția cinematografică din România, 1897-1970: filmografie adnotată, coord. Ion Cantacuzino; ed. completată si îngrijită de Theodor Leontescu, Dinu-Ioan Nicula și Alina Predescu sub redacția lui Mihai Tolu; Cuvânt înainte de Manuela Cernat, Ed. Alo, București, 1998 (Institutul de Istoria Artei și Arhiva Națională de Filme)

Dicționar de termeni muzicali, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984 (Institutul de Istoria Artei)

An Abridged History of Romanian Theatre, coord. Simion Alterescu, Ed. Academiei R.S.R., 1983 (Institutul de Istoria Artei)

Enesciana, coord. M. Voicana; vol. I, 1976; vol. II-III, 1981, Ed. Academiei R.S.R., vol. IV, Ed. Muzicală, București, 1985 (Institutul de Istoria Artei și Centrul de Studii "George Enescu")

Muzica și publicul. Studii de sociologia muzicii, coord. Mircea Voicana, Lucia-Monica Alexandrescu, Vladimir Popescu-Deveselu, Editura Academiei R.S.R., București, 1976

Cinematograful românesc contemporan. 1949-1975, coord. Ion Cantacuzino și Manuela Gheorghiu Cernat, Ed. Meridiane, București, 1976

Teatrul românesc contemporan. 1944-1974, coord. Simion Alterescu și Ion Zamfirescu, Ed. Meridiane, București, 1975 (volum distins cu premiul "Ion Luca Caragiale" al Academiei)

Istoria teatrului în România, redactor responsabil Simion Alterescu. Volumul I: De la începuturi până la 1848. Volumul II: 1849-1918. Volumul III: 1919-1944, Ed. Academiei R.S.R., București, 1965, 1971, 1973

Contribuții la istoria cinematografiei în România. 1896-1948, redactor responsabil Ion Cantacuzino, Ed. Academiei R.S.R., București, 1971

George Enescu. Monografie, coord. Mircea Voicana, 2 volume, Ed. Academiei R.S.R., București, 1971 

Pagini de veche artă românească, 5 volume, Editura Academiei R.S.R., București (Vol. 1: 1970, Vol. 2: 1972, Vol. 3: 1974, Vol. 4: 1981, Vol. 5: 1985)

Producția cinematografică din România, 1897-1970: filmografie adnotată, coord. I. Cantacuzino și B. T. Rîpeanu,  București, 1970 (Institutul de Istoria Artei și Arhiva Națională de Filme) 

Istoria artelor plastice în România, redactată sub îngrijirea acad. prof. George Oprescu, Vol. I: Originile artei - sfîrșitul sec. 16. Vol. II: Sec. 17-18, Ed. Meridiane, București, 1968-1970

George Enescu, sub îngrijirea lui George Oprescu și Mihail Jora, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., București, 1964

Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., sub îngrijirea lui George Oprescu. Vol. I: Arta românească în epoca feudală, Vol II: Secolul XIX, Editura Academiei R.P.R., București, 1957-1958