Evenimente


Informaþii privind manifestãrile organizate de IIA „G. Oprescu”, lista titlurilor nou apãrute sub semnãtura cercetãtorilor noºtri, calendarul „Întâlnirilor de miercuri” ºi alte noutãþi din viaþa ºtiinþificã a Institutului pot fi gãsite pe site-ul www.eveniment.istoria-artei.ro