Proiecte ale Institutului

CENTRUL DE STUDII BRANCUSIENE „BARBU BREZIANU”

În anul 2008 Institutul a intrat în posesia donației testamentare făcute de istoricul de artă Barbu Brezianu (1909-2007), fost membru al IIA, reputat exeget al operei lui Brâncuși,  autor – între alte scrieri de referință – al unei monografii exhaustive a lucrărilor artistului aflate în România. Donația include un bogat fond de cărți, cu numeroase volume consacrate artei moderne și lui Brâncuși; la acestea se adaugă arhiva personală a lui Barbu Brezianu, alcătuită din corespondența cu critici și colecționari de artă străini, fișe de cercetare privind temele studiate de istoric de-a lungul întregii vieți, fotografii, înregistrări audio ale unor interviuri și alte documente.

Donația a fost inventariată în 2009 de membrii Sectorului de Artă Modernă. În același an a fost înființat în cadrul institutului Centrul de Studii Brâncușiene „Barbu Brezianu”. Centrul are ca scop să promoveze noi reflecții asupra lui Brâncuși și asupra modernismului clasic din arta secolului trecut, să reliefeze contribuția lui Barbu Brezianu la studiul artei românești moderne și al conexiunilor ei cu cea europeană, să ofere îndrumare și acces la material documentar tinerilor cercetători interesați de domeniu. 

În cadrul Centrului, a fost organizat în decembrie 2010 simpozionul Arhiva vie: în jurul donației istoricului de artă Barbu Brezianu.