Reviste

 

În prezent Institutul de Istoria Artei publică trei reviste cu apariție anuală:

Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts

Studii și cercetări de istoria artei. Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă

Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică, Serie nouă  


Politică editorială

Revistele IIA difuzează rezultatele cercetărilor actuale în domeniul istoriei artelor din România. Zonele de interes le constituie studiul artei românești în context local și european, cercetările multidisciplinare și comparatiste, dar și evoluția curentelor de idei în câmpul teoriei și esteticii sau dezvoltarea unor noi metodologii de cercetare. Ocazional sunt publicate numere tematice. Redacția acceptă exclusiv materiale inedite, semnate de membrii institutului sau de alți autori cu formație academică, români și străini. Manuscrisele sunt selectate de comitetul de redacție.


Din istoricul revistelor IIA

Primul număr din Studii și cercetări de istoria artei (SCIA) apărea în 1954, sub conducerea lui George Oprescu. Revista a publicat la început rezultatele cercetărilor desfășurate în toate sectoarele institutului, pentru ca din 1964 să apară în două serii cu profil distinct: SCIA. Seria Artă plastică (ISSN 0039-3983) și SCIA. Seria Teatru, Muzică, Cinematografie (ISSN: 0039-3991). 
În anul 1964 a fost înființat un nou periodic:  Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, cu articole în limbi de circulație internațională. Conținând atât texte inedite, cât și traduceri ale studiilor din SCIA, revista avea să se dividă la rându-i în anul 1970, când apar primele numere din RRHA. Série Beaux-Arts (ISSN 0556-8080) și RRHA. Série Théâtre, Musique, Cinéma (ISSN 0080-2638). Astfel, între 1970 și 1997 Institutul de Istoria Artei a figurat în spațiul publicațiilor științifice cu patru periodice. Între anii 1998 și 2006, din rațiuni de ordin financiar, nu a mai putut fi asigurată continuitatea editorială decât pentru RRHA. Série Beaux-Arts.
În anul 2007 a reînceput publicarea SCIA.TMC (serie nouă), iar în 2011 fost lansată noua serie a revistei SCIA.AP.   
Din comitetele de redacție au făcut parte de-a lungul timpului personalități ca Tudor Vianu, Camil Petrescu, Mihail Jora, Duiliu Marcu, I. Jalea, Zeno Vancea, K.H. Zambaccian, Theodor Enescu, Ion Frunzetti, Emil Lăzărescu, Paul Cornea, Virgil Vătășianu, George Littera, Florian Potra, Mircea Voicana, Ion Toboșaru, Dan Hăulică, Andrei Pleșu ș.a.


Revistele IIA fac obiectul schimbului cu peste 200 de parteneri străini.