Arte vizuale ºi arhitecturã - perioada modernãCERCETÃTORI

Eduard Andrei (șef sector)
Corina Teacã
Olivia Niþiº
Virginia Barbu
Ramona Caramelea
Ioana Apostol

Raluca Partenie