Misiune și obiective

Institutul de Istoria Artei, aflat sub patronajul Academiei Române, are o structură multidisciplinară. Cercetările vizează arta medievală românească, arta bizantină, creația populară, arta modernă, arhitectura, teatrul, muzica și cinematografia; acestora li se adaugă patrimoniul artistic național aflat în colecții străine și cel european din muzeele românești.

În anul 2009 institutul număra șase decenii de la înființare. Generații succesive de cercetători au depus în acest răstimp o amplă muncă de documentare și sinteză, concretizată în volume colective, cărți de autor, studii publicate în periodice de profil. Contribuția la lucrări enciclopedice străine (Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Grove Dictionary of Art ș.a.), curatoriatul unor expoziții internaționale, simpozioanele cu invitați din Europa și SUA au conferit institutului vizibilitate în rândul comunității științifice. O atestă, între altele, primirea sa în RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art).

Obiective. Istoria artelor, ca disciplină, nu beneficiază în România de tradiția solidă pe care o găsim în spațiul Europei de vest și centrale. Opera de pionierat a înaintașilor (un Alexandru Odobescu, un Ollănescu-Ascanio, un Theodor Burada), eforturile întețite ale cărturarilor din perioada interbelică și postbelică au acoperit mari goluri în domeniu. Bibliografia se cere completată astăzi îndeosebi în sfera instrumentelor de lucru. Iată de ce un obiectiv prioritar îl constituie elaborarea unor lucrări cu caracter enciclopedic: dicționare de artiști, dicționare de monumente, de colecții și colecționari de artă, repertorii și indexuri analitice. Alte obiective sunt dezvoltarea cercetărilor comparatiste și monografierea unor curente încă insuficient explorate din arta românească.

Prezență în spațiul academic, universitar, cultural. Membrii Institutului de Istoria Artei sunt solicitați frecvent ca experți în comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii, ale Ministerului Educației, ale Institutului Cultural Român sau ale uniunilor de creație. Mulți cercetători activează în învățământul universitar în calitate de profesori invitați, de colaboratori externi sau conducători de doctorat, fac parte din colegiul de redacție al unor reviste științifice, colaborează în presa culturală, sunt cooptați în juriile unor festivaluri. Cercetătorii specializați în arte plastice desfășoară activitate de curatoriat și participă în mod curent la editarea de cataloage și albume.