Colecții

Fondul bogat și prețios de publicații de artă, cărțile rare și arhiva vizuală îi conferă Bibliotecii Institutului de Istoria Artei un statut unic în România. Biblioteca deține peste 72.000 de volume, dintre care un număr de aproximativ 25000 îl reprezintă periodicele în volume legate și ediții singulare (2000 de titluri). Îi invităm pe cei interesați la o trecere în revistă a colecțiilor bibliotecii și a câtorva din exemplarele ei cele mai valoroase. 


Cărți și periodice

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers● lexicoane fundamentale, de la moștenirea epocii iluministe până la lucrări contemporane: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 28 vol., 1751-1772; Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, 10 vol., 1854-1869; Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 37 vol., 1907-1950; H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts, 6 vol., 1953-1962; The Dictionary of Art, editor Jane Turner, 34 vol., 1996; Saur Allgemeines Künstlerlexikon, vol.1-36, 1994-2003; Lexikon der Kunst, 7 vol., 1987-1994; The Oxford Dictionary of Byzantium, 3 vol., 1991; Wessel și Restle, Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, 3 vol., 1966-1993; Lexikon der christlichen Iconographie, 8 vol., 1994;  

● colecția de periodice, dintre care multe sunt titluri de referință în domeniu: Répertoire d'art et d'archéologie (1910-1989) continuat de Bibliographie d'Art et d'Archéologie (1990-1999), Gazette des Beaux-Arts (1859-2002), Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen (1883-1916), Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen (1880-1943), The Burlington Magazine (1931-1998), The Art Bulletin (1963-2004), Revue de l'Art (1968-1999), Byzantinische Zeitschrift (1958-1976), Cahiers de civilization médiévale (1964-2008), Art History (1978-2007);

• lucrări ample de istoriografie privind școlile artistice: Adolfo Venturi, Storia dell'arte italiana, 18 vol., 1901-1937; N. Lihacev, Matériaux pour l'histoire de l'iconographie russe, 2 vol., 1906-1908;

● cataloage vechi consacrate unor mari artiști: W. Bode, L'Oeuvre complet de Rembrandt, 7 vol., 1897; Friedrich Lippmann, Zeichnungen von Albrecht Dürer in Nachbildungen, 4 vol., Berlin, 1883;

● fondul Oprescu, în componența căruia se află ediții rare: Evangheliarul de la Snagov, 1697; Dimitrie Cantemir, The History of the Growth and Decay of the Ottoman Empire, London, 1756; Biblia Sacra, 1607 etc.;
● cataloage rare ale unor renumite colecții publice sau private: Tableaux, statues, bas-reliefs et camées, de la Galerie de Florence et du Palais Pitti, dessinés par Wicar, peintre, gravés sous la direction de C.-L. Masquelier. Avec les Explications par Mongez, 4 vol., Paris, 1789-1807; G.C. Williamson, Catalogue of the Collection of Miniatures, the Property of J. Pierpont Morgan, 4 vol., 1906-1908 și Catalogue of the Collection of Jewels and Precious Works of Art, the Property of J. Pierpont Morgan, 1910; Collection David Weill, trei tomuri în 5 volume (t. 1: Peintures; t. 2: Pastels, aquarelles, gouaches, tableaux modernes; t. 3: Dessins), Paris, 1926. 

G.B. Wicar, Tableaux, statues, bas-reliefs et camées, de la Galerie de Florence et du Palais Pitti

Domeniile cel mai bine reprezentate în patrimoniul bibliotecii sunt teoria, critica și estetica artei, istoria artei europene și românești, arta medievală, arta bizantină, arta religioasă creștină, arta modernă (impresionismul și postimpresionismul), arhitectura și artele decorative. Numeroase volume de teatru, cinematografie, muzică, artă orientală, arheologie, filozofie, sociologie, religie, științe politice, etnografie completează fondul bibliotecii, în care se regăsește și beletristica, în ediții de artă superb ilustrate.


Colecțiile speciale

Colecțiile speciale includ un număr important de materiale vechi sau de dată recentă, constituind o resursă documentară deosebit de valoroasă.  

● Fototeca deține aproximativ 108.000 fotografii și 21.000 clișee pe peliculă de film reprezentând opere de arhitectură, de artă universală, de artă populară, cărora li s-a adăugat recent un set de circa 1.000 imagini digitale consacrate picturii murale românești. Un fond prețios îl alcătuiesc cele 12.593 de clișee pe sticlă, cu artă românească. Esențială sub aspect documentar este și colecția fotografiilor de teatru; după Muzeul TNB, institutul posedă cel mai substanțial stoc de imagini despre arta spectacolului pe întreg teritoriul României, din secolul al XIX-lea până în anii '70 ai secolului trecut (în jur de 7.500 de fotografii și peste 2.000 de negative).   

● Arhiva multimedia este compusă din sute de discuri și CDuri muzicale, precum și din înregistrările video a circa 60 de spectacole de teatru realizate în ultimele două decenii.

● Colecția de manuscrise cuprinde documente ale unor istorici și critici de artă (G. Oprescu, Mircea Popescu, Eleonora Costescu, Vilhelm Beneș, Maria Golescu, Ștefan Balș, Paul Petrescu, Roswith Capesius), arhiva personală a lui Victor Brătulescu (membru al Comisiei monumentelor istorice în perioada interbelică), microfilme cu manuscrise muzicale.