Corina Teacă

Teodora Corina Teacă este cercetător științific gr. III. A absolvit în anul 1997 Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, unde a urmat apoi studii aprofundate. În 2012 a primit titlul de doctor în arte vizuale în cadrul aceleiași universități. Din anul 2002 este membră a sectorului Arte vizuale și arhitectură - perioada modernă, pe care l‑a condus din decembrie 2017 până în iulie 2019. 

Contact: - e-mail: corina.teaca@istoria-artei.ro; - corespondență: IIA „G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098.

 

CĂLĂTORII DE DOCUMENTARE

2008, 2019 – Varșovia, Sztuki Instytut, în cadrul schimburilor interacademice ale Academiei Române 

2012 – Paris, în cadrul proiectului „Sfântul din Montparnasse” – de la document la mit: o sută de ani de exegeză brâncușiană 


PROIECTE DE CERCETARE (SELECȚIE)

2011-2016, membră în echipa proiectului CNCSIS „Sfântul din Montparnasse" de la document la mit: o sută de ani de exegeză brâncușiană


PUBLICAȚII EDITATE

Virginia Barbu, Corina Teacă (ed.), Mărturiile toamnei. Corespondență Ionel Jianu-Barbu Brezianu, cu o prefață de Virginia Barbu, Editura UNArte, București, 2016


CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE (SELECȚIE)

Amelia Pavel: o privire asupra modernismului românesc, în: Adrian-Silvan Ionescu (coord.), 70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, ed. îngrijită de Virginia Barbu și Ioana Apostol, Editura Academiei Române, București, 2020

Fișe de artiști în: Dicționarul pictorilor din România, Secolul al XIX-lea (coord.: Adrian-Silvan Ionescu), Oscar Print, București, 2020;

Transferuri culturale. Spațiul românesc în dialog cu lumea occidentală în secolul al XIX-lea, în: Artiștii români în străinătate (1830–1940). Călătoria, între formația academică și studiul liber, prefață de Adrian-Silvan Ionescu, Ed. Institutul Cultural Român, București, 2017

Interpreting Brancusi: Romanian Sculpture between 1960-1989, în Irina Cărăbaș, Olivia Nițiș (ed.), After Brancusi. Proceedings of the international conference organized in the frame of the project 'The Saint of Montparnasse' from document to myth. A century of Constantin Brancusi scholarship, prefață de Ioana Vlasiu, Editura UNARTE, București, 2014

Text în catalogul expoziției Ștefan Luchian – univers artistic, Muzeul Național Cotroceni, București, 2013

In Search of Tradition: Art History in Romania, în: Matthew Rampley et al. (coord.), Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks, Ed. Brill, Leiden, Boston, 2012

Fișe de artiști în: Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX. Vol. I-II, coord.: Ioana Vlasiu, Editura Academiei Române, București, 2011-2012

 

 

 

 

 

ARTICOLE, STUDII, RECENZII (SELECȚIE)

Ionel Jianu și sculptura modernă, în Studii și cercetări de istoria artei, serie nouă, tom 10 (54), 2020

Câteva observații legate de grottesca în textele de artă manieriste, în Studii și cercetări de istoria artei, serie nouă, tom 9 (53), 2019

Traces of Old Visual Patterns in the Romanian Modern Painting, în Studia dramatica, nr. 2, 2019 (împreună cu Virginia Barbu)

Reflected History. Octav Băncilă’s Painting on 1907 Peasant’ Rebellion, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, t. LIV-LV, 2017-2018

Fiesta de Gracia, Barcelona, august 2017, în Studii și cercetări de istoria artei, serie nouă, tom 7 (51), 2017

Artistul – erou al națiunii, în Studii și cercetări de istoria artei, serie nouă, tom 6 (50), 2016

A Brief Survey on Ion Nicodim’s Monument Dedicated to The Victims of The Romanian Revolution în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, tome LIII, 2016

La sculpture de George Apostu du réalisme socialiste au figuratif stylisé et abstractionnisme în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, tome LIII, 2016

La Obra de Constantin Artachino en el Museo Nacional de Arte, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Tome XLI-XLII, 2004-2005


PREMII

2021 – Premiul  „George Oprescu” decernat de Fundația Culturală „Magazin Istoric” pentru volumul Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (coautoare)

2019 – Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2017 pentru volumul Artiștii români în străinătate (1830-1940): Călătoria, între formația academică și studiul liber (coordonarea lucrării, împreună cu Ruxanda Beldiman și Ioana Vlasiu)