Corina Teacă


Teodora Corina Teacă este cercetător științific gr. III. A absolvit în anul 1997 Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, unde a urmat apoi studii aprofundate. A primit titlul de doctor în arte vizuale în cadrul aceleiași universități. Din anul 2002 este membră a sectorului Arte vizuale și arhitectură - perioada modernă, pe care l-a condus din decembrie 2017 până în iulie 2019.  

Contact: - e-mail: istartro@yahoo.com; - corespondență: IIA "G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098.

PROIECTE ȘTIINȚIFICE

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România - colaboratoare la proiectele:

Dicționarul sculptorilor români

Dicționarul colecțiilor de artă și al colecționarilor din România    

Programe naționale de cercetare - colaboratoare la proiectele:

Efectul Marin Preda în arta românească (2003-2005)

CyberMuzeu al Universităților de Artă din România (2005-2007)
- "Sfântul din Montparnasse" de la document la mit: o sută de ani de exegeză brâncușiană (Program IDEI, 2011-2014)

CĂRȚI DE AUTOR

Ioan Bărbulescu-Aluta, Ed. Academiei, 2009, București


PUBLICAȚII EDITATE
Virginia Barbu, Corina Teacă (editoare), Mărturiile toamnei. Corespondență Ionel Jianu-Barbu Brezianu, cu o prefață de Virginia Barbu, Editura UNArte, București, 2016. ISBN 978-606-720-056-0

CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE

Fișe artiști în Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX. Vol. I: lit. A-G; Vol. II, lit. H-Z, coordonator: Ioana Vlasiu, Editura Academiei Române, București, 2011-2012.
In Search of National Traditions: Art History in Romania”, în vol. Matthew Rampley et al. (coord.), Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks, Brill, Leyden, 2012, p. 451-460
„Artiști post-grigorescieni în jurul lui 1900”
, în volumul Nicolae Grigorescu și modernitatea, coord. Ioana Vlasiu, Ed. DoMinor, București, 2008

Saur Allgemeines Künstlerlexikon, K.G. Saur Verlag, Leipzig: contribuții cu articole despre artiști români - 2005 (ABN I, AKL XXVII), 2006 (AKL LI, AKL LII), 2007, 2008


ARTICOLE

„Intimismul în grafica lui Ion Georgescu”, Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică, Serie nouă, Tom 2 (46), 2012

„Artă și ideologie: expoziția Munca legionară”, Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică, Serie nouă, Tom 1(45), 2011

“A Blink of the Past: Ioan Bărbulescu (1860-1944)”, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Tome XLVI, 2009

“Images of Salomé in the Romanian Art”, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Tome XLIV, 2007

„Pictura lui Petrașcu și receptarea ei critică”, Valachica, Tom 19, Târgoviște, 2006

„Theodor Enescu - Scrieri despre artă” (recenzie), Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, Tome XLIII, 2006 

“Romanian Symbolist Writers - Tudor Arghezi”, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Tome XLI-XLII, 2004-2005 

“La Obra de Constantin Artachino en el Museo Nacional de Arte”, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Tome XLI-XLII, 2004-2005


COLOCVII ȘI SESIUNI DE COMUNICĂRI

„Istoria artei în context identitar românesc (a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX)”, la Conferința națională 150 de ani de învățământ artistic național și Academia Română, București, 5-6 mai 2014

„Ștefan Luchian, Apcar Baltazar, Theodor Pallady: Dialogues with Symbolisme, la  colocviul internațional Symbolisme et esthétiques modernes dans les Balkans : réexamen(s) critique(s), Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 8-9 noiembrie 2013  

Intimismul în grafica lui Ion Georgescu, Sesiunea națională de comunicări științifice Theodor Aman și epoca saoctombrie 2011
Artiști post-grigorescieni în jurul lui 1900
, Simpozionul Nicolae Grigorescu și modernitatea, Institutul de Istoria Artei, 2007
Images of Salomé in the Romanian Art, Simpozionul internațional
Symbolist Themes and Motifs in European Art around 1900, Institutul de Istoria Artei,  februarie 2007
A Romanian Art Collector: Alexandru Bogdan Pitești, Sesiunea internațională Mus
ées dans l'actualité, Universitatea Națională de Arte, București, noiembrie 2006

„Pictura lui Petrașcu și receptarea ei critică”, Sesiunea „Vechi capitale ale Țării românești: Târgoviște”, septembrie 2006, Târgoviște

Sculptura românească între academism și simbolism. Un sculptor ignorat - Filip Marin”, Colocviul Ultimul clasic. Centenarul lui Gheorghe Anghel, Institutul de Istoria Artei, octombrie 2004