Cristina Cojocaru


Cristina Cojocaru (n. 1988) este cercetător științific în cadrul sectorului Arte vizuale și arhitectură – perioada medievalăˮ. A absolvit studiile de licență ale Facultății de Istoria și Teoria Artei la Universitatea Națională de Arte din București în anul 2011, cu lucrarea Tradiție și inovație în decorația murală a bisericilor de secol al XVIII-lea din București (coord. prof. dr. Corina Popa). În anul 2013 a obținut diploma de master în cadrul aceleiași instituții, susținând disertația cu tema Pictura murală postbrâncovenească din zona București-Ilfov între medieval și modern (coord. prof. dr. Corina Popa). În septembrie 2020 a primit titlul de doctor în arte vizuale, cu distincția Summa cum laude, pentru teza „Tradiție și modernitate în pictura religioasă ortodoxă din spațiul românesc, de la epoca brâncovenească la perioada contemporană” (UNARTE, coord.: prof. dr. Ruxandra Demetrescu și prof. dr. Corina Popa).

CONTACT: e-mail: cristina_regina_r@yahoo.com; facebook: www.facebook.com/cristina.cojocaru.100

ACTIVITATE DE CERCETARE

1. Lucrare de plan:

- Istoricul Secției de Artă și Arhitectură Medievală din cadrul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” (2015-2016);

2. Proiecte individuale:

- Istoria secției de Istoria și Teoria Artei din Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu” / Universitatea Națională de Arte din București, în cadrul volumului Învățământul artistic bucureștean și arta românească după 1950, coord. prof. dr. Adrian Guță (2015-2016);

- Asistent de cercetare în cadrul proiectului Contemporary Visual Art Conservation Platform derulat de Universitatea Națională de Arte din București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, Faber Studio și Anaid Art (2012-2014).

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Din noiembrie 2015 este cadru didactic asociat la departamentul Conservare și Restaurare al Universității Naționale de Arte din București, unde susține cursurile Iconografia comparată a artei medievale și Noțiuni de teologie dogmatică.

Între 2013 și 2015 a activat ca profesor de istoria artei la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, București.


VOLUME ÎN COLABORARE

Cristina Cojocaru, Elisabeta Negrău, Sultana-Ruxandra Polizu, Monahia Atanasia Văetiși, Iconostase din București. Secolele XVII-XIX, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2017, ISBN 978-973-7866-61-5

Elisabeta Negrău și Cristina Cojocaru, Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu zugravul: tradiție și modernitate în arta brâncovenească, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2017, ISBN 978-973-7866-56-1
STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

Iconografia pronaosului în bisericile de secol al XVIII-lea din zona București-Ilfov, în Spicilegium, volum omagial dedicat doamnei prof. univ. dr. Corina Popa, Editura UNArte, București, 2015, pp.133-150 

Reconstituirea programului iconografic al frescelor din mănăstirea Văcărești, în volumul Un sfert de veac de la martiriul unui monument bucureștean: mănăstirea Văcărești, coord. Anca Beatrice Todireanu, Editura Monitorul Oficial, București, 2013, pp. 255-313

ARTICOLE

Activitatea ctitoricească și everghetică a doamnelor din familia lui Constantin Brâncoveanu, în Caietele de la Putna, nr. 8, VIII-2015, pp. 66-72

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Iconostasul – istorie și semnificație, prezentare în cadrul Simpozionului național de artă liturgică Iconari în Otopeni, ediția a III-a, Centrul cultural Ion Manuˮ, Otopeni, 24 octombrie 2015

Între anabasis și catabasis. Literatura și iconografia apocaliptică din Țara Românească în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, Colocviul internațional Călători și călătorii. A privi, a descoperi, Universitatea București, Departamentul de Științe ale Comunicării, Biblioteca Centrală Universitară Carol I, București, 23-24 octombrie 2015

Interferențe ale memoriei. Etica restaurării straturilor suprapuse de pictură murală, Colocviul Etica memoriei, Putna, 20-23 august 2015

Autoritate și libertate în sfera imaginii religioase. Cazul Sfântul Gheorghe, Colocviul (În)semnele autorității. Între retorica crizei și imperativul consolidării, Universitatea Națională de Arte din București, 19 iunie 2015

Observații stilistice și iconografice despre pictura zugravului Gheorghe din București în biserica Sfinții Arhangheli din Arbanasi, Bulgaria, Sesiunea anuală a secției de artă medievală, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, ediția a XI-a, București, 11-12 decembrie 2014

An Analogy of Painting as a Palimpsest. The Restoration Work by Ion Grigorescu on Overlaid Religious Murals, Conferința Internațională AGE: Aspects of Contemporary Art Aging, București, 26-28 noiembrie 2014

The Annular Inscriptions in the Domes of the 18th Century Churches from the Bucharest Area and their Liturgical Sources, Colocviul Internațional Artă și Liturghie, Universitatea de Arte G. Enescu”, Centrul de Cercetare a Artei Medievale Vasile Drăguț”, Iași, 6-7 noiembrie 2014

Pictura lui Nicolae Tonitza la Biserica Sfântul Gheorghe din Constanța – o afacere încurcată în lumina unei corespondențe inedite, Sesiunea anuală de comunicări a Facultății de Istoria și Teoria Artei, ediția a V-a, 17-18 octombrie 2014

Activitatea ctitoricească și everghetică a doamnelor din familia lui Constantin Brâncoveanu, Colocviul Jertfă și Creație, Putna, 18-21 septembrie 2014

Moștenirea stilistică a artei brâncovenești. Nașterea unui stil național românesc, conferință susținută împreună cu Ioana Beldiman și Vlad Bedros în cadrul Serilor brâncovenești de la Biserica Mavrogheni, 29 aprilie 2014

Pictura ca palimpsest. Probleme etice și estetice în restaurarea și integrarea straturilor suprapuse din decorația murală eclezială, Masa rotundă Dimensiunea etică în practicile artistice contemporane, Universitatea Națională de Arte București, 17 decembrie 2013

Reprezentarea Sfintei Trimi neotestamentare în catoliconul Mănăstirii Văcărești. Surse și ecouri, Sesiunea anuală a secției de artă medievală, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, ediția a X-a, București, 11-12 decembrie 2013

Reconstituirea programului iconografic al frescelor din Mănăstirea Văcărești, conferință în cadrul proiectului Un sfert de veac de la martiriul unui monument bucureștean: mănăstirea Văcărești, NAgaleria, București, 15 octombrie 2013

Cine sunt zugravii frescelor de la Biserica Fundenii Doamnei?”, Sesiunea anuală a Facultății de Istoria și Teoria Artei, ediția a IV-a, Universitatea Națională de Arte, București, 6-7 iunie 2013

Aspecte metodologice și probleme politico-ideologice în cercetarea bisericilor de secol al XVIII-lea din București și a picturilor lor murale”, Sesiunea de comunicări a studenților Facultății de Istoria și Teoria Artei: ITA MIX, Universitatea Națională de Arte, București, 11 mai 2013

Un zugrav puțin cunoscut din veacul al XVIII-lea – Popa Dima din Brașov și picturile sale bucureștene, Sesiunea anuală a secției de artă medievală, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, ediția a IX-a, București, 12-13 decembrie 2012

„Mută să fie gura păgânilorˮ – teme de antipropagandă în iconografia postbrâncovenească, Sesiunea anuală a Facultății de Istoria și Teoria Artei, ediția a III-a, Universitatea Națională de Arte, București, 1-2 iunie 2012

Ciclul Apocalipsei în iconografia picturii de secol al XVIII-lea din București, Sesiunea anuală a Facultății de Istoria și Teoria Artei, ediția a II-a: Imagine-Document. Exegeză-Restaurare, Universitatea Națională de Arte, București, 7 mai 2011

ACTIVITATE CURATORIALĂ

Asistent curator, alături de prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, al expozițiilor George Löwendal - Întâlnirile mele cu țăranii, Muzeul Țăranului Român, Sala Tancred Bănățeanu, București, 26 noiembrie - 8 ianuarie 2014 și Muzeul Național Brukenthal, Casa Albastră, Sibiu, 16 iunie - 31 iulie 2015.

CATALOAGE EXPOZIȚII

Documentarist, autoare a tabelului cronologic și a fișelor de artiști pentru expoziția Învățământul artistic bucureștean și arta românească după 1950, curator Adrian Guță, Muzeul Național de Artă Contemporană, 28 noiembrie 2014 – 1 noiembrie 2015.

Autor al textului critic în Forma - întrebări și răspunsuri. Definind materialul - catalogul expoziției Departamentelor de Sculptură ale Universității Naționale de Arte din București și Universității de Vest din Timișoara, Editura UNArte, București, 2012, pp. 38-39.

ALTE ACTIVITĂȚI

Consultant științific pentru Dicționarul zugravilor de subțire, monahi și mireni, autor Olga Greceanu, Editura Idaco, București, 2013.