Gheorghe Vida

Gheorghe Vida (1946-2019) a fost cercetător științific gradul III. A absolvit în 1970 Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu", Secția Istoria și Teoria Artei, specializându-se la Facultatea de Filozofie a Universității din Viena, Departamentul de Istoria Artei (1972-1973). După absolvire, s-a angajat la Institutul de Istoria Artei, unde a lucrat până la retragerea din activitate - în 2011 - și unde a ocupat din anul 1995 funcția de director adjunct. Între 1990 și 1994 a fost detașat la Ministerul Culturii pe postul de Director General al Departamentului de Arte Vizuale.  

Invitație la lectură


BURSE DE CERCETARE

Bursa Herder, Universitatea din Viena, 1972-1973
Bursa de cercetare Samuel Kress, Universitatea din Viena, 1994


AFILERI PROFESIONALE ȘI FUNCȚII ONORIFICE

- Președinte al Secției de Critică a UAP, 1996-2002, 2005-2009;
- Membru al Consiliului Național al UAP, 1999-2002, 2005-2009; 
- Membru titular și președinte al Secției române a CIHA (Comité International d'Histoire de l'Art), 2000

- Membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă (AICA)

- Membru în Comisia națională a Monumentelor de for public din 2006


MEMBRU ÎN COLEGII DE REDACȚIE

- revista Studii și Cercetări de Istoria Arte. Seria Artă Plastică, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Academia Română, 1987-1994

Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Academia Română - din 1987

- Revista Artelier a UAP - din 1997


ACTIVITATE DIDACTICĂ

Profesor asociat la Universitatea de Arte București, 1995-1998.

   

PROIECTE ȘTIINȚIFICE

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România - colaborator la proiectele:

● Dicționarul sculptorilor români 

Repertoriul expozițiilor din București. 1868-1914

Dicționarul colecțiilor de artă și al colecționarilor din România

Programe naționale de cercetare - colaborator la proiectele:

CyberMuzeu al Universităților de Artă din România (2005-2007)

ReSITUS. Metode și tehnici avansate de conservare și reconstrucție digitală pentru patrimoniul cultural-istoric imobil (2006-2008)CĂRȚI DE AUTOR

Nina Arbore, monografie din seria Maeștri basarabeni din sec. XX,  Ed. ARC, Chișinău, 2005, 82  p.

Géza Kádár, monografie, în colaborare cu Jenö Murádin, Nyiregyhaza, 2005, 72 p.

VOLUME COLECTIVE

Nagybányától Zürichig: Johann von Tscharner [De la Baia Mare la Zürich: Johann von Tscharner], în A feledés árja alól új földeket hóditok vissza [Din valurile uitării recâștig noi teritorii], volum omagial dedicat istoricului de artă maghiar Árpád Timár, MTA, Budapesta, 2009

Saur Allgemeines Künstlerlexikon, München, Leipzig: contributor cu articole despre arta românească, începând cu primul volum. Între anii 2005-2008 au fost redactate și publicate următorele intrări: 2005: Andrei Antoaneta, Atanase Marius, Frimu Vladimir, Gal Maria, Găvenea Constantin, Găvenea Ștefan, Gavrilean Dimitrie, Gheorghiu Val, Ghiață Nicolae; 2006: Gavrilov Mihail, Gavriș Dan, Ghenădescu Fred, Gheorghe Constantin, Gheorghiu Dragoș, Gălușcă Paraschiva, Ganța Mihaela; 2007: Gabriela Beja, Mircea Baciu, Marcel Brăilean, Ștefan Boca, Veronica Bodea Tatulea, Nicolae Golici, Ana Golici, Gheorghe (Geo) Goidaci; 2008: Greculesi Elena.

Nicolae Grigorescu și metamorfozele receptării critice, în volumul Nicolae Grigorescu și modernitatea, coord. Ioana Vlasiu, Ed. DoMinor, București, 2008

Mattis Teutsch și avangarda românească, în catalogul Culorile Avangardei. Arta în România. 1910-1950, Institutul Cultural Român, București, 2007, p. 62-96

Fadrusz János és az európai historizáló szobrászat [János Fadrusz și sculptura istoristă europeană], în vol. Fadrusz János Emléköniv, Erdély Múzeum-Egyesület, Cluj, 2004, p.47-50

Octav Grigorescu sau despre o poetică picturală a contemplației, în vol. Artă. Istorie. Cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Ed. Neremiae Napocae, Cluj-Napoca, 2003, p. 395-398

Thorma János és a bukaresti Szalon [János Thorma și Salonul bucureștean], în vol. János Thorma, Kiskunhalas, 2003 p. 155-161
Látvány és gondolat [Viziune și gând], Ed. Kriterion, București, 1991: coordonarea volumului și studiul Környezetmüvészeti törekvések Romániában [Arta ambientală în România], p. 98-116


STUDII, ARTICOLE, TEXTE CATALOG (SELECȚIE)

Hans Mattis Teutsch și dialogul european al formelor, în catalogul expoziției Mattis-Teutsch, artist al avangardei, Muzeul de Artă Brașov, 2009, p. 71-80

Hans Mattis Teutsch et les métamorphoses de l'avant-garde roumaine, în ARS 41, no 2, 2008, pp. 166-187, 10 ills.

Dialog cu Himera. Expoziția Vasile Kazar, în Astra, mai, 2008, p. 29

Carnavalul ca theatrum mundi. Expoziția Maria Kopacz, în Astra, aprilie 2008, p. 29

Aspects symbolistes dans l'oeuvre de quelques artistes de Transylvanie, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, tome XLIV, 2007, p 37-49

Făcătorul de semne, în catalogul expoziției Alexandru Păsat, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia, aprilie-mai 2007

Rita Schapira-Schein, studiu introductiv în catalogul expoziției retrospective a artistei, București, 2007

Autopsierea umanului cu mjloace artistice radicale în catalogul Autopsie. Berszan, Janosi, Kelemen, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia, 29 iulie -5 septembrie 2007

Aurel Gheorghiu Cogealac [prefața pliantului], București, Librăria Cărturești, 15 octombrie-15 noiembrie 2007

Canova. Dans. Desen, în Ziarul de duminică, 7 octombrie 2007

Lecția (de) slovacă, în  Ziarul de duminică, 28 octombrie 2007

Remus Niculescu, mon maître, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Supliment 2006, p. 4-7

Grafica modernistă din România în anii 1930-1940 (în colaborare cu Mariana Vida), în Apostrof, nr. 12, 2006, p. 21 [Comunicare prezentată la data de 8 noiembrie 2006, la Muzeul de artă din Cluj Napoca]

Corneliu Baba - o linie a modelelor, în Academica, nr. 56-57, noiembrie-decembrie 2006, p. 21-23

La postérité de Brancusi dans la sculpture roumaine contemporaine, în Ligeia, nr. 57-60, Paris, 2005, p 193-197

Luminița Gliga [Prefață catalog], Brașov, 2005

Ion Vlasiu: The Portrait of the Artist as a young man, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, tomes XLI-XLII, 2004-2005, p. 79-90

Ion Cuciurcă [Prefață catalog], Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia, 2004

Liviu Stoicoviciu [Prefață catalog], Galeria Simeza, 2004

Alexandru Ciucurencu în constelația artei europene, în Academica, nr. 18, septembrie 2003

Harghita Visual Art: Bonjour Mr. Vasary [Prefață catalog], Kaposvár, 2003

Theodor Enescu et l’art contemporain roumain, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, 2002-2003


RECENZII, CITĂRI (SELECȚIE)

Recenzie la monografia Nina Arbore, Chișinău 2005, semnată  de Ruxandra Demetrescu, în Dilemateca, ianuarie 2007

Recenzie la monografia Nina Arbore, semnată de Silviu Andrieș Tabac, în revista Arta a Academiei de Științe din Republica Moldova, Chișinău, 2005, p. 101-102


PREMII ȘI DISTINCȚII 

- Premiul UAP pentru critica de artă, 1993
- Crucea de cavaler al ordinului de Merit al Republicii Ungaria pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor artistice româno-maghiare, 2002 
- Ordinul "Meritul cultural" în grad de Cavaler, 2004