Lucian Sinigaglia

Lucian Edmond Sinigaglia este cercetător științific III. A obținut diploma de doctor în teatru cu teza Drama wagneriană între mit și realizare scenică (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale", București, 2005). Specializări: istoria scenografiei, arta actorului, istoria spectacolului de operă.

Contact: - e-mail: lucian.sinigaglia@insse.ro; - corespondență: IIA "G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098


ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

Programe ale Academiei Române:
Programul fundamental nr. 2/2003 al Academiei Române - Enciclopedia Artelor în România: colaborator la proiectele Dicționarul oamenilor de teatru români (arhivat în baza de date a Institutului "G. Oprescu") și Istoria teatrului românesc modern, 1945-1970 (în lucru)
Participare la programul Art Interactions between Romanian and Bulgarian Lands (15th – 20th century), cu tema Romanian-Bulgarian collaboration in the field of performing arts (opera and ballet).

Proiecte naționale:

PATRIV@L  - Valorificarea și managementul patrimoniului construit în context intercultural, Centrul Național Management Programe (2008-2010). Poziție: expert independent.

ICCRO - Efecte economice si sociale ale industriilor culturale-creative din România (2007-2010), proiect nr. 91.000 – 018/2007, parteneri: Institutul de Economie Națională al Academiei Române și Centrul Național de Pregătire în Statistică. Poziție: șef proiect.


CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE

Teatrul și filmul, în vol. Cunoaște România - membră a Uniunii Europene, Academia Română și Societatea Română de Statistică, Ed. Economică, 2007. Ediție în limba engleză: Knowing Romania - member of the European Union, 2008. 


STUDII ȘI ARTICOLE (selecție)

Universul teatral bucureștean și politicile culturale după 23 august 1944. Amurgul teatrului burghez (I), SCIA.TMC, Tomurile 7-9 (51-53), 2013-2015
Sala Comedia din București. Un secol de existență, în Studii și cercetări de istoria artei. Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă, Tomurile 4-5 (49-50), 2011-2012

Henrik Ibsen în România (III), în Studii și cercetări de istoria artei. Teatru, Muzică, Cinematografie, New series, Tom 4 (48), 2010 
Anton Golopenția. O viață de om, în Revista Română de Statistică, nr. 7/2009
Henrik Ibsen în România (II), în Studii și cercetări de istoria artei.
Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă, Tom 3 (47), 2009

Henrik Ibsen în România (I), în Studii și cercetări de istoria artei. Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă, Tom 2 (46), 2008

Drumul către spectacolul ideal: Parsifal de Richard Wagner la Bayreuth, în Studii și cercetări de istoria artei. Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă, Tom 1 (45), 2007

Muzica. Bayreuth 2005. Avanpremiera, în Observator Cultural, nr. 266-267, 28 aprilie 2005

Richard Wagner și opera de artă totală, în Revista de studii și cercetări de istoria și teoria teatrului, UNATC, nr. 3-4/2005

Nietzsche și Wagner. Întâlniri sub semnul lui Schopenhauer, în Academica, nr. 36 (173), anul XV, martie 2005


COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE (selecție)

Mihai Popescu - de la rolurile de "prim amorez" la drama ibseniană, Centenar Mihai Popescu, Târgoviște, 29 mai 2009

Sala Comedia din București. Istorie și perspective, Colocviul international "Interfața intre cercetare si noile tehnologii pentru managementul informațiilor specializate", secțiunea "București 550. Trecut si viitor: perspectivele unei metropole europene" - București, 8-9 decembrie 2008  

COLABORĂRI ÎN PRESA CULTURALĂ
George Enescu. Jurnal de Festival, edițiile 2005-2007, Momentul festiv, magazinul de cultură Plai străbun.