Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!


ANUNȚ
Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III, cu o jumătate de normă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului "Arte vizuale și arhitectură – perioada medievală". Condițiile de ocupare a postului, lista actelor necesare pentru alcătuirea dosarului de candidatură, tematica, bibliografia și calendarul desfășurării concursului pot fi consultate aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor candidaților este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 18.07.2022. Rezultatul probei scrise poate fi citit aici, iar cel al probei de interviu – aici. Rezultatul final al concursului este publicat aici.MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA PERSONALULUI ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI DE COVID-19

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății:
Ordin comun privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu SARS Cov-2


Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Inspecția Muncii:
Ghid pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”:
Plan de măsuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor pe durata stării de alertă
EVENIMENTE


CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA 
 Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei
: