Ramona Caramelea

Ramona Caramelea, cercetător științific gr. III, este din anul 2016 membră a sectorului Arte vizuale și arhitectură - perioada modernă, pe care l-a condus în perioada iulie 2019 – martie 2021. A absolvit Facultatea de Istorie, Universitatea București (2002), unde a urmat și studii aprofundate (Masterul de Istoria Ideilor și Mentalităților). A obținut titlul de doctor în arte plastice la Universitatea Națională de Arte București cu o teză despre programul arhitectural școlar. Organizator și colaborator în cadrul unor proiecte și expoziții despre cultura materială a secolelor al XIX-lea și al XX-lea. Domenii de cercetare: istoria artei și arhitecturii, istorie culturală, cultură materială, cu interes asupra secolului al XIX-lea.
Contact: - e-mail: istartro@yahoo.com; - corespondență: IIA „G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098

 

PROIECTE ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL INSTITUTULUI

Programul Academiei Române. Istoria Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” - Istoricul Secției de Artă Populară

Programul Academiei Române. Enciclopedia Artelor în România - Dicționarul pictorilor români. Secolul al XIX-lea


PROIECTE DE CERCETARE NAȚIONALE

Colaborator la proiectul național al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” Sexualitate și discurs politico-religios in societatea românească premodernă (coord. Constanța Vintilă Ghițulescu); finanțare CNCS-UEFISCDI


MEMBRĂ ÎN COMITETE DE REDACȚIE

- revista Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică, serie nouă, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română (ISSN:0039-3983)


CĂRȚI DE AUTOR:

Clădiri școlare din România, 1864-1914. Politică de construire și model spațial, Ed. Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2020, 347 p.+ il. (teză de doctorat)

CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE (co-editor, co-autor)

Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, Oscar Print, București, 2020: co-autor (cu Eduard Andrei, Ioana Apostol, Virginia Barbu, Olivia Nițiș, Corina Teacă)

Repertoriul expozițiilor de artă românească din București 1865-1918, Ed. Vremea, București, 2019: co-editor (cu Ioana Apostol, Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Corina Teacă)

Artiștii români în străinătate (1830-1940). Călătoria, între formația academică și studiul liber, ICR, București, 2017, 472 p+il: co-autor (cu Gabriel-Badea Păun, Virginia Barbu, Ioana Beldiman, Ruxanda Beldiman, Adrian-Silvan Ionescu, Olivia Nițiș, Corina Teacă, Ioana Vlasiu)


STUDII ȘI ARTICOLE

Perspective asupra cercetării de artă populară. Institutul de Istoria Artei în anii '50 în volumul colectiv „70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, coord. Adrian Silvan-Ionescu, Ed. Academiei Române, București, 2020

Imaginile războiului în „Revista Copiilor și a Tinerimii”, în: Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman (coord.), „Copilării trecute prin război. Povești de viață, politici sociale și reprezentări culturale în România anilor 1913-1923”, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2020

„Clădiri întrʼun stil perfect românesc. Arhitectura ca element unificator în primul deceniu de după Unire: cazul programului școlar, în: „Istorie și patrimoniu cultural” (coord. Mariana Lazăr), volumul conferinței Colocviul Național de Istorie, ediția a XXI-a, vol. I, Ed. Adenium, 2019, p. 178-193

Cronici și recenzii în revistele Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică, serie nouă și Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts (2017, 2018, 2019, 2020)


PARTICIPARE LA COLOCVII ȘI SESIUNI DE COMUNICĂRI:

Perspective asupra cercetării de artă populară. Institutul de Istoria Artei în anii '50, la Conferința națională 70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu, 21-22 octombrie 2019

„Clădiri întrʼun stil perfect românesc. Arhitectura ca element unificator în primul deceniu de după Unire: cazul programului școlar, la Colocviul Național de Istorie, ediția a XXI-a, Muzeul Național Cotroceni, București, 14-15 mai 2019

Virginia Haret Andreescu: the Professional Trajectory of a Woman Architect in Interwar Romania, 14th International Conference on Urban History, Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective, Roma, 29 august - 1 septembrie 2018

Politehnica din Timișoara, proiectul ambițios al unui campus universitar, la Al VII-lea Simpozion „Petre Oprea” de istoria artei românești, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București, 28-29 iunie 2018

Images of War in Romanian Children's Magazines (1939-1945), la conferința internațională Rethorics of War in the Arts, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română, 5-6 octombrie 2017

Participări la conferințe internaționale și naționale de istorie.

PREMII
2021 – Premiul  „George Oprescu” decernat de Fundația Culturală „Magazin Istoric” pentru volumul Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (coautoare)