Virginia Barbu

Oana-Virginia Barbu este membră a Institutului „G. Oprescu” din anul 2007. A lucrat inițial ca referent, trecând în ianuarie 2009, prin concurs, în cadrul Sectorului Arte vizuale și arhitectură – perioada modernă, unde ocupă în prezent funcția de cercetător științific gr. III. Virginia Barbu a absolvit în anul 2003 Universitatea Națională De Arte București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei (lucrare de licență: Istoria atelierului de gravură bucureștean și a galeriei Podul”); actualmente urmează studii doctorale la aceeași instituție.

Contact: - email virginia.barbu@gmail.com; - corespondență: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, 010098 - București


 

PROIECTE DE CERCETARE

I. Programul fundamental de cercetare al Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:

- colaboratoare la proiectul Artiștii și călătoriile în secolele XIX–XX (2012–2015) cu tema: „Călătoriile de studii ale artiștilor români din perioada interbelică”

- colaboratoare la Dicționarul sculptorilor români (finalizat în anul 2011)

II. Proiect prioritar al Academiei Române - Vol. V din seria „Tezaurul Academiei Române”, Colecțiile de artă ale Academiei Române (realizat în anul 2014):

- autoare a capitolului Colecția de artă din sediul Academiei Române

III. Programul CNCS IDEI – Proiectul de cercetare exploratorie „Sfântul din Montparnasse” de la document la mit: o sută de ani de exegeză brâncușiană (2011-2014) - colaborator


ACTIVITATE DIDACTICĂ (2007-2009)

Colaborator extern al Universității de Arhitectură „Ion Mincu - Catedra de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului. Curs: „Introducere în istoria artei“ la anul I de studii.

PUBLICAȚII EDITATE
Virginia Barbu, îngrijirea ediției, studiu introductiv, cronologie și note la vol. Costin Petrescu, La Iași, în timpul războiului, 1916–1917. Însemnările unui pictor refugiat, Humanitas, 2018, ISBN 978-973-50-6209-5 

Virginia Barbu, Corina Teacă (editoare), Mărturiile toamnei. Corespondență Ionel Jianu-Barbu Brezianu, cu o prefață de Virginia Barbu, Editura UNArte, București, 2016. ISBN 978-606-720-056-0


CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE

Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coordonare și prefață Adrian Silvan-Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Ed. Oscar Print, București, 2020, 288 p. ISBN 978-973-668-535-4

Dicționarul sculptorilor din România (coord.: Ioana Vlasiu), Vol. I (lit. A-G) și Vol. II (lit. H-Z), Ed. Enciclopedică, București, 2011-2012


ARTICOLE

„Paul Rezeanu - Brâncuși. Tatăl nostru, ed. Autograf MJM, Craiova, 2012, 706 p.” (recenzie), Studii și cercetări de istoria artei: Artă plastică, Serie nouă, Tom 3 (47), 2013

„De libris. Buletin bibliografic” (coautor A.S. Ionescu), Studii și cercetări de istoria artei: Artă plastică, Serie nouă, Tom 3 (47), 2013

Szathmari Pioneer Photographer and his Contemporaries, G. Oprescu Institute of Art History, 14th-16th May 2012” (rubrica Vie scientifique, coautor Ruxanda Beldiman), Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, Tome XLIX, 2012, pp. 172-173

„Elena Popescu, Mișu Popp. Reprezentant al academismului românesc. Pictura religioasă și pictura laică, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2007, 294 p. +il.” (recenzie), Studii și cercetări de istoria artei: Artă plastică, Serie nouă, Tom 2 (46), 2012, p. 227-228

„Doïna Lemny - Lizica Codréano, une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne, Fage Éditions, Lyon, 2011, 116 p. + il.” (recenzie), Studii și cercetări de istoria artei: Artă plastică, Serie nouă, Tom 2 (46), 2012, pp. 232-234.

De libris. Buletin bibliografic” (coautor A.S. Ionescu), Studii și cercetări de istoria artei: Artă plastică, Serie nouă, Tom 2 (46), 2012, p. 240-246

„În labirint cu Barbu Brezianu. Brâncuși, muzica și dansul”, Studii și cercetări de istoria artei: Artă plastică, Serie nouă, Tom 1 (45), 2011, pp. 207-215

“Symposium The Living Archive  around the Donation of Art Historian Barbu Brezianu (1909–2008), Institute of Art History “G. Oprescu”, 9th of December 2010”, Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, Tome XLVIII, 2011, pp.154-156

„ARTA, Dosar 2010; ARTA, nr. 1/2011. Survol asupra artei românești – La zi / după douăzeci de ani” (rubrica Revista revistelor), Studii și cercetări de istoria artei: Artă plastică, Serie nouă, Tom 1 (45), 2011, pp. 300-301

«L'exposition Gheorghe Tattarescu et ses contemporains, catalogue (éd. bilingue), édité par l’Institut Culturel Roumain, décembre 2007, 294 p, 158 il.» (recenzie), Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, Tome XLV, 2008, pp.150-153

COMUNICĂRI

Simion Iuca, maestru al gravurii românești, la Conferința națională 150 de ani de învățământ artistic național și Academia Română, București, 5-6 mai 2014

“Brancusi dans les yeux des autres”. Barbu Brezianu and the Brancusian Studies in 1970's, la conferința internațională After Brancusi, organizată în cadrul proiectului The Saint of Montparnasse” from Document to Mith. A Century of Constantin Brancusi Exegesis, 4-6 octombrie 2013, București

Theodor Aman și autoportretul în grafica românească din secolul al XIX-lea, la sesiunea națională de comunicări științifice Theodor Aman și epoca sa, Institutul de Istoria Artei, 6-7 octombrie 2011

În labirint cu Barbu Brezianu. Brâncuși, muzica și dansul, la colocviul Arhiva vie. În jurul donației istoricului de artă Barbu Brezianu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 9 decembrie 2010

COLABORĂRI ÎN PRESA CULTURALĂ

Cronică plastică în: Viața Românească (revistă a USR), Ziarul de duminică (supliment de cultură al Ziarului Financiar). Literatură (proză) în: Ziua literară, Convorbiri literare, Familia, Cafeneaua literară.   

PREMII
2021 – Premiul  „George Oprescu” decernat de Fundația Culturală „Magazin Istoric” pentru volumul Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (coautoare)