Adrian-Silvan Ionescu

Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, este cercetător științific gradul I. A absolvit în anul 1975 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Secția Istoria și Teoria Artei, iar în 1997 obține titlul de doctor în științe istorice – specialitatea istorie modernă universală. A lucrat ca muzeograf, consilier cultural, cercetător științific. Din anul 1986 a început să-și desfășoare activitatea didactică în învățământul superior de artă, find în prezent profesor asociat la Universitatea Națională de Arte din București și conducător de doctorat.

Domenii de specializare: istoria artei românești și universale, sec. XIX; etnografie și artă populară românească (icoane pe sticlă și pe lemn, recipiente pentru praf de pușcă, ceramică); etnografie extra-europeană (Africa, America de Nord); istoria costumului civil și militar; istoria fotografiei și a filmului.

Contact: ▪ email: istartro@yahoo.com ▪ corespondență: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei nr.196, sector 1, București, CP 010098

  

FUNCȚII OCUPATE

1975-1977 – muzeograf la Muzeul Național de Artă din București

1977-1984 – muzeograf  la Muzeul de istorie al Municipiului București

1984-1989 – muzeograf principal la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București

1990-1993 – director adjunct al Muzeului de Istorie și Artă al Municipiului București

1994-1995 – consilier cultural la Inspectoratul pentru Cultură al Municipiului București

1995-2011 - cercetător științific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

Din 1 mai 2011 – director al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”

AFILIERI PROFESIONALE

- Uniunea Artiștilor Plastici din România
- International Council of Museums (ICOM)
- Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor
- London Press Club
- European Society for the History of Photography (ESHPh)
- Société Française de Photographie (SFP

GRANTURI

1993 – grant din partea Institutului de Educație Internațională și a Agenției de Informații a S.U.A. pentru documentare în domeniul istoriei, civilizației și artei americane, cu precădere a celei din Vest;

2008 – grant din partea Muzeului Internațional al Fotografiei de la Casa George Eastman din Rochester, statul New York pentru a studia în arhivele acelei instituții și a conferenția unui grup de studenți ce se specializau în conservarea fotografiei.

  

EXPERIENȚĂ DIDACTICĂ

1986-1987 – predă etnografie și artă populară la secția Muzeologie a Institutului de Arte Plastice „N.Grigorescu”;

1996-1999 – lector universitar (prin cumul) la Facultățile de Arte Plastice și de Arte Decorative ale Universității de Arte, București; cursuri de istoria artei universale;

1999-2002 – lector universitar (prin cumul) la Facultatea de Istoria și Teoria Artei, Secția Foto-Video, a Universității de Arte, București; cursuri de istoria fotografiei;

2002-2004 – conferenția universitar (prin cumul) la Facultatea de Arte Plastice, Secția Foto-Video, a Universității Naționale de Arte, București; cursuri de istoria fotografiei și filmului;

2005 - profesor asociat (prin cumul) la Facultatea de Arte Plastice, Secția Foto-Video, a Universității Naționale de Arte; cursuri de istoria fotografie și filmului; conducător de master;

2007-2010 - profesor asociat (prin cumul) la Facultatea de Istorie, Secția Istoria Artei, a Universității București; cursuri de istoria artei românești în sec. XIX și două cursuri speciale (istoria fotografiei și istoria costumului urban);

Din anul 2008  - conducător de doctorat.


CĂRȚI DE AUTOR, ALBUME

Baluri în România modernă 1790-1920, Vremea, București, 2020, 268 p. ISBN: 9789736459498

Războiul cel mare. Fotografia pe frontul românesc, 1916-1919, album publicat în limbile română, engleză și franceză, Ed. Institutului Cultural Român, București, 2014, ISBN 978-973-577-653-4  
Silvan. Portretistul / The Portrait Artist
, album bilingv român-englez, Ed. Institutului Cultural Român, București, 2011, ISBN: 978-973-577-627-5
Regina Maria și America, Ed. Noi Media Print, București, 2009 – volum laureat cu Premiul „George Oprescu” al Fundației  „Magazin Istoric”
Mișcarea artistică oficială în România secolului al XIX-lea
, Ed. Noi Media Print, București, 2008 – volum laureat cu Premiul „I.C. Filitti” al Fundației „Magazin Istoric”
Modă și societate urbană în România modernă
, Ed. Paideia, București, 2006, volum laureat cu Premiul „Nicolae Bălcescu” al Fundației „Magazin Istoric”
Preziosi în România
, ediție bilingvă (română – engleză), Ed. Noi Media Print, București, 2003
Penel și sabie. Artiști documentariști și corespondenți de front în Războiul de Independență, 1877-1878
, Ed. Biblioteca Bucureștilor, București, 2002
Cruce și semilună. Războiul ruso-turc din 1853-1854 în chipuri și imagini
,  Ed. Biblioteca Bucureștilor, București, 2001
Moda românească, 1790-1850. Între Stambul și Paris
, Ed. Maiko, București, 2001, laureat cu Premiul „Simion Mehedinți” al Fundației „Magazin Istoric”
Portrete în istoria artei românești
, Ed. Dorul, Norresundby, Denmark, 2001
Învățământul artistic românesc 1830-1892
, Ed. Meridiane, București, 1999
Trista istorie a preeriei
, Ed. Globus, București, 1998
Balurile din secolul al XIX-lea
, Fundația „D’ale Bucureștilor”, București, 1997
Artă și document. Arta documentaristă în România secolului al XIX-lea,
Ed. Meridiane, București, 1990


 
VOLUME EDITATE

Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coordonare și prefață Adrian Silvan-Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Ed. Oscar Print, București, 2020, 288 p. (volum laureat cu Premiul „George Oprescu” al Fundației „Magazin Istoric”)

70 ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”
, coordonator: Adrian-Silvan Ionescu, ediție îngrijită de Virginia Barbu și Ioana Apostol, Editura Academiei Române, București, 2020

Balkan Cinema and the Great Wars
(editori: Adrian Silvan Ionescu, Marian Țuțui, Savaș Arslan), Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, 2020, 282 p. ISBN: 978-3-631-80396-7

Pădurea spânzuraților, oglindă a marelui război (coordonatori Adrian-Silvan Ionescu, Marian Țuțui), Editura Oscar Print, București, 2017, 275 p., ISBN 978-973-668-443-2

150 de ani de învățământ artistic nationalUNArte, București, 2014

Szathmári. Pionier al fotografiei și contemporanii săi / Pioneering Photographer and his Contemporaries,
Oscar Print, București, 2014


Războiul Crimeii. 150 de ani de la încheiere
, Ed. Istros, Brăila, 2006

Ulysse de Marsillac, Bucureștiul în veacul al XIX-lea, (trad.: Adrian-Silvan Ionescu), Ed. Meridiane, București, 1999

America Seen by a Queen. Queen Marie’s Diary of Her 1926 Voyage to the United States of America, The Romanian Cultural Foundation Publishing House, Bucharest, 1999


MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ORGANIZATE LA INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI

ORACLE, conferința internatională a curatorilor de fotografie, ed. a 39-a, București, 3-5 noiembrie 2021 (coordonatori: Adrian-Silvan Ionescu, Marian Țuțui și Eduard Andrei)  

Conferința internatională Rhetorics of War in the Arts (coordonatori: Adrian-Silvan Ionescu și Olivia Nițiș), Academia Română, 5-6 octombrie 2017

Conferința 150 de ani de învățământ artistic național și Academia Română, București, 5-6 mai 2014

Sesiunea internațională Szathmari, pionier al fotografiei, și contemporanii săi, Academia Română și Institutul de storia Artei, București, 14-16 mai 2012

Sesiunea națională Theodor Aman și epoca sa, Academia Română și Institutul de Istoria Artei, București, 6-7 octombrie 2011

COLABORĂRI ÎN PRESĂ

Adrian-Silvan Ionescu contribuie constant cu articole, cronici de expoziții și recenzii de carte la diverse reviste și ziare precum: Observator Cultural, Revista Muzeelor, Secolul XX, Viața Românească, Magazin Istoric, Cotidianul, Cronica Română, Art Addiction, Antichități România, Ziarul de Duminică.

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

EXPOZIȚII ORGANIZATE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


PREMII

1992 – Premiul „George Oprescu” al  Academiei Române

2002 – Premiul pentru critică de artă al Uniunii Artiștilor Plastici

2003 – Premiul „Simion Mehedinți” al Fundației „Magazin Istoric”

2008 – Premiul „Nicolae Bălcescu” al Fundației „Magazin Istoric”

2009 – Premiul „I.C. Filitti” al Fundației „Magazin Istoric”

2010 – Premiul „George Oprescu” al Fundației „Magazin Istoric”


DISTINCȚII

2004 – Cavaler al Ordinului Meritul Cultural, cf. Decret Nr.319/13.05.2004    

2010 – Medalia Regele Mihai pentru Loialitate, cf. Brevet Nr. 135/31.05.2010

2015 – Ordinul Coroana României în grad de cavaler, conferit de Casa Regală a României
2016 - Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău


2021 - Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri”, acordată de Președintele României, Klaus Werner Iohannis (Decretul nr. 1137/2021)