Alin Ciupală

Dr. Alin Ciupală este profesor în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București. În perioada decembrie 2013 - decembrie 2017 a deținut funcția de secretar științific al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescuˮ. Domenii de interes: istoria socială, studii de gen, artă și societate, aplicate secolului al XIX-lea.


 

CĂRȚI DE AUTOR

Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Ed. Polirom, 2017, 392 p., ISBN: 978-973-46-6577-8
Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea. Între public și privat, București, Editura Meridiane, 2003, 178 p.

Studii moderne, București, Editura Universității din București, 2009, 176 p.
VOLUME DE STUDII EDITATE

Ipostaze ale modernității în Vechiul Regat, vol. I, București, Editura Universității din București,1998, coeditor (alături de Ion Bulei).

Barbu Delavrancea, Opere, vol.8, Discursuri parlamentare, partea I, București, Editura Minerva, 1999, coeditor (alături de Emilia Șt. Milicescu).

Despre femei și istoria lor în România, București, Editura Universității din București, 2004, editor.

Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. II, București, Editura Universității din București, 2005, coeditor (alături de Ion Bulei).

Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. III, București, Editura Universității din București, 2006, coeditor (alături de Ion Bulei).

Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. IV, București, Editura Universității din București, 2007, coeditor (alături de Ion Bulei).

Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. V, București, Editura Universității din București, 2008, coeditor (alături de Ion Bulei).

Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, București, Editura Universității din București, 2009, coeditor (alături de Laurențiu Constantiniu).

Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. VI, București, Editura Universității din București, 2010, coeditor (alături de Ion Bulei).

Medicine, Hygiene and Society from the Eighteenth to the Twentieth Centuries, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, coeditor (alături de Constantin Bărbulescu).

Studii de istorie socială. Noi perspective, „Archiva Moldaviae”, Supliment I, 2014, coordonator (alături de Constantin Iordachi).

VOLUME DE DOCUMENTE ȘI SURSE EDITATE

Documente diplomatice române, seria I, vol. 11, 1883, volum realizat de Alin Ciupală, Rudolf Dinu, Antal Lukács, cuvânt înainte de Mihai-Răzvan Ungureanu, introducere de Rudolf Dinu, București, Editura Academiei, 2006, CXLVII+595 p.

Arborele istorico-genealogic al României, București, Editura Universității din București, 2007, 195 p., editor coordonator.

Istoria femeii din România în documente (1866-1918), București, Editura Universității din București, 2008, 600 p., editor coordonator.

Legislația sanitară în România modernă (1874-1910), volum realizat de Alina Ioana Șuta, Oana Mihaela Tămaș, Alin Ciupală, Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 745 p.

Rapoarte sanitare în România modernă (1864-1906), volum realizat de Cristina Gudin, Oana Mihaela Tămaș, Mihaela Mehedinți, Alin Ciupală, Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2010, XVI+397 p.

Documente diplomatice române, seria I, vol. 12, 1884-1885, editori Rudolf Dinu (coord.), Alin Ciupală, Antal Lukács, editori asociați Anca-Graziella Moga, Nicolae Nicolescu, introducere de Rudolf Dinu, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 2010, CCXLIV+932 p.

Documente diplomatice române, seria I, vol. 13, 1886, volum realizat de Alin Ciupală, Antal Lukács, Lidia Trăușan-Matu, București, Editura Monitorul Oficial, 2014, CXXVII+361 p.