Eduard Andrei

Eduard Andrei este, din 2019, cercetãtor științific gr. III la Institutul de Istoria Artei G. Oprescu” al Academiei Române, în cadrul Sectorului „Arte vizuale și arhitecturã – perioada modernã” (a cãrui conducere a preluat-o în martie 2021). Este doctor în istoria artei, cu o tezã despre arhitectura ºi pictura bisericilor ortodoxe dobrogene de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi din prima jumãtate a secolului XX, susþinutã la Universitatea Naþionalã de Arte Bucureºti în 2011 (coord. prof. dr. Corina Popa). A obþinut licenþa în picturã la aceeaºi universitate (1997) ºi un master în Sciences et Techniques des Arts” la Institut Supérieur des Beaux-Arts din Tunis (2004). În anii 2008-2012 a fost lector titular la Facultatea de Arte a Universitãții Ovidius Constanța, unde, din 2018, este cadru didactic asociat. În perioada 2014-2018 a fost coordonator de programe la Institutul Cultural Român de la New York.
CONTACT: e-mail: eduard.andrei@istoria-artei.ro; adresã poºtalã: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, Bucureºti 010098 

PROIECTE DE CERCETARE

Programul fundamental de cercetare al Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:

- Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (2019-2020)

- Dicționarul graficienilor din România. Secolul al XIX-lea (2020-2022)


CÃRÞI (unic autor)


Dimitrie Grigoraș. Ordinea clasicã a privirii, Editura Paideia, București, 2021. ISBN: 978-606-784-529-5

Costin Petrescu la New York, 1919-1920, Editura Paideia, București, 2019. ISBN: 978-606-748-282-9

 VOLUME COLECTIVE (coeditor, coautor)

Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coord. Adrian Silvan-Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Ed. Oscar Print, București, 2020: coautor (cu Ioana Apostol, Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Olivia Nițiș, Corina Teacã). ISBN: 978-973-668-535-4

Patrimoniu cultural revizitat. Simpozionul de ceramicã Medgidia 1971-1977/Revisited Cultural Heritage. Ceramics Symposium Medgidia 1971-1977, ediție bilingvã românã-englezã, Asociația UMA Ed România, Master Print, București, 2019: autor text critic ºi co-editor (cu Rodica Buzoianu ºi Oana Floricã). ISBN 978-973-0-30704-7

Simpozionul de Ceramicã Monumentalã „Costel Badea”/The “Costel Badea” Symposium of Monumental Ceramics (catalog), ediție bilingvã românã-englezã, Asociația UMA Ed România, Art Press, Constanța, 2018: autor text critic ºi co-editor (cu Rodica Buzoianu). ISBN 978-973-0-28125-5


STUDII, ARTICOLE, CRONICI, RECENZII, TEXTE DE CATALOG

„Patrimoniu cultural: operele artistei italo-franceze Elvezia Paini în România”, în volumul Artã – Istorie – Memorie – patrimoniu cultural național, coord. Mariana Lazãr, Ed. Muzeul Național Cotroceni, București, 2021, pp. 217-242

„Notes sur un peintre roumain peu connu: Dimitrie Belizarie”, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, tomes 57-58, 2020-2021, pp. 133-148

„L’exposition Eli Lotar (1905-1969), Musée des Collections d’Art, Bucarest, 18 avril – 14 juillet 2019” (recenzie), în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, tomes 57-58, 2020-2021, pp. 177-184

„Fața nevãzutã a pictorului: Marin Gherasim, cercetãtor la Institutul de Istoria Artei G. Oprescu”, în volumul 70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei G. Oprescu, coord.: Adrian-Silvan Ionescu, eds.: Ioana Apostol, Virginia Barbu, Ed. Academiei Române, București, 2020, p. 269-290


„Expoziþia Constantin Daniel Rosenthal (1820–1851): un artist în vremea revoluþiei, MNAR” (cronicã),
în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 10 (54), 2020, p. 181-186  – co-autor (cu Ioana Apostol)

„Adriana Botez-Crainic, Ladea (recenzie), în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 10 (54), 2020, p. 212-214

From Bãița to the Met and Back: The Fabulous Story of Florica Zaharia, blogul Institutului Cultural Român de la New York, 4 ianuarie 2020 

Dada’s “Approximate Man”: A Portrait of Tristan Tzara (1919) by Marcel Janco, pe platforma internaționalã online Smarthistory, May 16, 2020

„Doisprezece” = 2 + 10, text critic în catalogul expoziției „Doi spre zece” (Cãminul Artei, Etaj, 2-15 septembrie 2020), Ed. StudIS, Iași, 2020

„Costin Petrescu la New York: în slujba patriei ºi a artei (II)”, în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 9 (53), 2019, p. 113-152

„Theodor Enescu, Ioana Vlasiu, Irina Fortunescu, Carmen Liiceanu, Viorica Andreescu, Elena Mateescu, Gheorghe Cosma, Sanda Agalidi, Repertoriul expozițiilor de artã din București: 1865-1918 (recenzie), în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 9 (53), 2019, p. 258-259  

Conferința Cultural Identity, Geography of Encounter & the Politics of Space/Time. A Reflection on the Tyler Collection of Romanian and Modern Art, Columbia University, New York, 3 aprilie 2019” (cronicã), în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 9 (53), 2019, p. 185-188

Florica Cruceru, Muzeul de Artã Constanța. Imagini ºi documente, 1960-1984 (recenzie), în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 9 (53), 2019, p. 252-256

„Elvezia Paini - une artiste italo-française méconnue et ses œuvres en Roumanie”, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, tome 56, 2019, p. 153-166

„A Unique Academic Event - Arta din România, din preistorie în contemporaneitate (Romanian Art from Pre-History to the Present)” (recenzie), în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, tome 56, 2019, p. 239-240  

„Costin Petrescu și proiectul unei ample expoziții de artã româneascã în SUA”, în Colocviul Național de Istorie, ediția a XXI-a, vol. I (Istorie și patrimoniu cultural), Administrația Prezidențialã/Muzeul Național Cotroceni, Ed. Adenium, Iași, 2019, p. 194-221

„Costin Petrescu la New York: în slujba patriei ºi a artei (I)”, în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 8 (52), 2018, p. 103-117

„Amprente contemporane în spațiu milenar: Simpozionul de ceramicã monumentalã Costel Badea”, Constanța 2018” (cronicã), în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 8 (52), 2018, p. 216-220

„Ipostaze ale modernitãþii în pictura religioasã dobrogeanã din secolul XX: Nicolae Tonitza, Nina Arbore, Costin Ioanid”, în Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã, tomul 6 (50), 2016, p. 49-67
„Viorica Colpacci – însemne religioase în luminã ºi metal”, în Luminã linã/Gracious Light. Revistã de spiritualitate ºi culturã româneascã, An XIX, nr. 4, oct.-dec. 2014, Ed. Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã, New York, 2014, p. 135-137

2013-2014 Prefețele cataloagelor expozițiilor personale: Christophe Pouget – As Time Goes By; Drew Tal – Worlds Apart; Drew Tal – Facing East; Young Sam Kim – A World in the City IV; Françoise Ben Arous – Zen; Antoine Rose – Up in the Air, Emmanuel Fremin Gallery, New York, SUA

„The Metamorphoses of Eve: Ted Lawson”, în NY Arts Magazine, Winter Issue, vol. 20, 2013, p. 53

„Rembrandt ºi Degas. Portretul artistului în tinereþe”, în Antichitãþi-România, nr. 50-51 (2-3)/2012, p. 76-81

„ªtefan Luchian ºi Georges de Feure. Notaþii despre original, replicã, interpretare în creaþia Art Nouveau, în Antichitãþi-România, nr. 45-46 (3-4) / 2011, p.40-43

„Un pictor uitat: consideraþii despre opera laicã ºi religioasã a lui Dimitrie Marinescu”, în Îndrumãtor pastoral, nr. 3, 2011, Ed. Episcopia Tulcii, p. 446-460

„Culorile Infernului – Dante ºi cãmãtarii”, în catalogul expoziþional Poetica vizualã. Divina Commedia – o introspecþie plasticã în universul lui Dante Aligheri, Ed. Muntenia, Constanța, mai 2009, republ. 2011, p. 12 ºi 34-37

„Poezie ºi semn plastic: René Char ºi Victor Brauner”, în Universitaria, nr. 5, 2008, p. 37-38 (ISSN 1841-5946)

CONFERINȚE, COLOCVII

„Patrimoniu cultural: operele artistei italo-franceze Elvezia Paini în România”, la Colocviul Național de Istorie, ediția a XXII-a, Muzeul Național Cotroceni, București, 2020 (online)

Fața nevãzutã a pictorului: Marin Gherasim, cercetãtor la Institutul de Istoria Artei G. Oprescu”, la Conferința Naționalã 70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, București, 22 octombrie 2019

Costin Petrescu și proiectul unei ample expoziții de artã româneascã în SUA”, la Colocviul Național de Istorie, ediția a XXI-a, Muzeul Național Cotroceni, București, 14 mai 2019

„Post-Byzantine Travels in Space and Time: The Icon’s Gold Leaf Defies The Golden Age. Marin Gherasim & Corneliu Petrescu in the Tyler Collection”, la Conferința Internaționalã Cultural Identity, Geography of Encounter & the Politics of Space/Time. A Reflection on the Tyler Collection of Romanian and Modern Art, Low Library, Columbia University, New York, 3 aprilie 2019

Tendinþe în arta contemporanã – scena artisticã new-yorkezã 2011”, Facultatea de Arte, Campusul Universitãþii Ovidius, 30 iunie 2011


PREMII
2021 – Premiul  „George Oprescu” decernat de Fundaþia Culturalã „Magazin Istoric” pentru volumul Dicþionarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (coautor)

2019 – Premiul Uniunii Artiºtilor Plastici, Filiala Constanța I, pentru criticã de artã