Ioana Apostol

Ioana Apostol este cercetător științific în cadrul Sectorului „Arte vizuale și arhitectură – perioada modernă” al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București, secția Istoria Artei (temă de licență: Tinerimea artistică și începuturile modernității în artele vizuale românești, 1902–1916) și programul de masterat Istoria Artei și Filosofia Culturii, program interdisciplinar al Universității din București, Facultatea de Istorie și Facultatea de Filosofie (temă de disertație: Simbolismul în artele plastice de la teorie la practică. Accente simboliste la începutul modernismului românesc, 1890–1916). În anul 2021 a obținut titlul de doctor în istorie, cu teza G. Oprescu. Studiu monografic. Istorie instituțională, istoriografia artei și povestea vieții (coordonator științific: dr. Adrian-Silvan Ionescu, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”/Școala de Studii Avansate a Academiei Române). Specializări: arta românească în secolele XIX și XX; istoriografia românească de artă în secolul XX; instituții artistice în secolele XIX–XX.

CONTACT: email: ioana.apostol@istoria-artei.ro; corespondență: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098

 

PROIECTE DE CERCETARE

Programul fundamental de cercetare al Academiei Române Enciclopedia Artelor în România, colaboratoare în proiectele:

- Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea;

- Istoria Institutului de Istoria Artei. Partea I: 1949–1969; Partea a II-a: 1970–1989.

 

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE, ARTICOLE ÎN ENCICLOPEDII

29 de fișe de artist în Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coord.: Adrian-Silvan Ionescu, București, Editura Oscar Print, 2021 

George Oprescu, Captive of the Central Powers. From Turnu Severin to Golemo Konare and Back (1917–1918), în: Bogdan Popa, Radu Tudorancea (coord.), Războiul de fiecare zi. Viața cotidiană în tranșee și în spatele frontului în Primul Război Mondial (1914–1919), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2018, pp. 261–281 

Ipostaze ale craniului ca motiv iconografic în cultura vizuală europeană, în: Marin Bălan, Loredana Niculeț, Ioan Pânzaru (coord.), Cultura populară. Concepte, teme, puncte de vedere, București, Editura Universității din București, 2017, pp. 129–144

Teorii și practici la începutul modernismului românesc: simbolismul și relația tradiție-inovație, în: Ion Bulei, Alin Ciupală (ed.), Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, Vol. VII, București. Editura Mega, 2017, pp. 191–211

 

ARTICOLE

G. Oprescu în captivitatea Puterilor Centrale. De la Turnu Severin la Golemo-Konare și înapoi (1917–1918), „Studii și Cercetări de Istoria Artei. Artă Plastică”, t. 8 (52), 2018, pp. 87–102.

Revista de artă „Ileana” (1900–1901), „Revista Foi”, 2018, pp. 80–85

„Cercetătorul” în atenția Securității: G. Oprescu în arhiva C.N.S.A.S., „Studii și Cercetări de Istoria Artei. Artă Plastică”, t. 7 (51), 2017, pp. 161–211

Kimon Loghi și critica de artă. Între valoare artistică și valoare comercială, „Studii și Cercetări de Istoria Artei. Artă Plastică”, t. 6 (50), 2016, pp. 87–96.

 

CRONICI ȘI RECENZII

Magda Predescu, Utopie și heterotopie în arta din România anilor 1950–1970. Variațiile canonului artistic, în „Studii și Cercetări de Istoria Artei. Artă Plastică”, t. 9 (53), 2019, pp. 250–252

Conférence Hans Christian Adam, Muybridge and Movement, Bibliothèque de l’Académie Roumaine, 26 février 2018, în „Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts”, Tome LVI, 2019, pp. 214–219
La Roumanie d’E.O. Hoppé, conférence et exposition, Bibliothèque de l’Académie Roumaine, présentation du livre, Jockey Club, 21–22 mai 2019, în „Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts”, Tome LVI, 2019, pp. 222–228 

Conferința Academicianul G. Oprescu – profesor, ctitor, donator, Aula Academiei Române, București; inaugurarea Muzeului de Artă al Academiei Române „G. Oprescu”, București, 27 noiembrie 2019 (Ioana Apostol, Ramona Caramelea), în „Studii și Cercetări de Istoria Artei. Artă Plastică”, t. 8 (53), 2019, pp. 197–201

Sesiunea omagială Ion Frunzetti, magistrul nostru: un secol de la naștere, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ, 28 noiembrie 2018, în „Studii și Cercetări de Istoria Artei. Artă Plastică”, t. 9 (53), 2019, pp. 183–185

Conferința Alan Griffiths, Luminous-Lint: Weaving a Multi-Dimensional Tapestry on Photohistory – Challenges and Opportunities, Biblioteca Academiei Române, 23 octombrie 2018, în „Studii și Cercetări de Istoria Artei. Artă Plastică”, t. 8 (52), 2018, pp. 221–223
Irina Cărăbaș, Realismul socialist cu fața spre trecut. Instituții și artiști în România: 1944–1953, Idea Design & Print, Cluj, 2017, în „Studii și Cercetări de Istoria Artei. Artă Plastică”, t. 8 (52), 2018, pp. 245–246 

 

VOLUME EDITATE

70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, coord.: Adrian-Silvan Ionescu, editori: Ioana Apostol, Virginia Barbu, București, Editura Academiei Române, 2020, 484 pagini cu ilustrații. Autoarea studiului Poliția politică și Institutul de Istoria Artei. Cazul Teodorei Voinescu, pp. 430–450

Repertoriul expozițiilor de artă românească din București 1865–1918, București, Editura Vremea, 2019 (alături de Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Corina Teacă)

 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Poliția politică și istoricii de artă. Cazul Teodorei Voinescu, la Conferința 70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, 21–22 octombrie 2019

Revista de artă „Ileana” (1900–1901), la Conferința „Cele mai frumoase cărți din România” organizată de GRAFOMAT, Galeria Posibilă și Asociația pentru performanța în cultură, 5 decembrie 2018

G. Oprescu prizonier al Puterilor Centrale, la Conferința națională „Războiul de fiecare zi. Viața cotidiană în tranșee și în spatele frontului în primul război mondial (1914–1919)”, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 26–27 noiembrie 2018

 
PREMII
2021 – Premiul  „George Oprescu” decernat de Fundația Culturală „Magazin Istoric” pentru volumul Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (coautoare)