Marina Sabados

Marina Ileana Sabados este cercetător științific gradul II. A absolvit Institutul de Arte Plastice "N. Grigorescu" București - în prezent, Universitatea de Arte București -, Facultatea de arte plastice, Secția Istoria și Teoria Artei. A obținut diploma de doctor în istorie, specialitatea istoria artei, cu teza Pictura pe lemn din Moldova în secolul al XVI-lea (Facultatea de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, conducător științific: acad. Marius Porumb). Lucrează din 1990 la Institutul de Istoria Artei, a cărui conducere a asigurat-o temporar în anul 2011, în cursul lunii aprilie. De la data de 1 mai a aceluiași an și până la retragerea din activitate, în decembrie 2014, a activat ca secretar științific al Institutului.    

Contact
- e-mail: sabadusileana52@gmail.com - corespondență: Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, 010098 - București


BURSE DE CERCETARE

- Institutul Warburg, Londra, bursa Andrew W. Mellon, tema: Influențe occidentale în pictura moldovenească de icoane din secolele XVI-XVII (2001)

- Institutul Național de Istoria Artei (INHA), Paris, bursă guvernamentală franceză, tema: Influențe occidentale în pictura românească de icoane din sec. al XVII-lea (continuarea cercetării de la Londra), 2002;

- Stagii de documentare prin intermediul schimburilor științifice ale Academiei Române în Bulgaria, Polonia, Anglia, Macedonia, Ucraina.

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

Programe individuale:

Repertoriul icoanelor din Moldova, sec. al XVI-lea (1991-1994)

Repertoriul icoanelor din Moldova, sec. al XVII-lea (1995-1997)

Programe ale Academiei Române:

Compendiul de istorie a artei medievale din România, păstrat în manuscris în arhiva Institutului de Istoria Artei, București (6 capitole privind pictura de icoane din Moldova și Țara Românească în secolele XVI-XVIII)

Grant al Academiei Române:

Arta iconostasului moldovenesc între tradiția bizantină și stilurile Europei centrale și de vest. Studiu de caz: zona Sucevei în secolele XVI-XVIII (2007-2008)

Programe de cercetare naționale:
Text și imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea (2011-2014)


ACTIVITATE DIDACTICĂ

Cursuri de istoria icoanei și iconografie la Universitatea de Arte București (2000-2001, 2003-2004) și la Universitatea București, Facultatea de Litere (2005-2006)

CĂRȚI DE AUTOR

Catedrala Episcopiei Romanului, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor, București, 1990 [ediție bilingvă: română/engleză; 175 pagini și 240 ilustrații alb-negru și color];

Grigorescu la Agapia, Editura Doxologia, Iași, 2012, 240 p., 207 il. + 37 planșe, ISBN 978-606-8278-29-2.


CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE
Iconostasul bisericii mici de la Mănăstirea Dobrovăț, în vol. Artă românească - Artă europeană. Centenar Virgil Vătășianu, Oradea, 2002, p. 97-104.
Icoanele împărătești de la Plătărești. Ipoteză de datare și atribuire, în vol. Închinare lui Petre Ș. Năsturel la 80 de ani, Ed. Istros, Brăila, 2003, p. 479-494
Inscripții din secolul al XVIII-lea pe iconostase din județul Suceava / Inscriptions datant du XVIIIe siècle sur iconostases, au département de Suceava, în vol. Izvoare istorice, artă, cultură și societate. În memoria lui Constantin Bălan (1928-2005), coord.: Constantin Rezachevici, Editura Speteanu, București, 2010, p. 313-326.


STUDII ȘI ARTICOLE (SELECȚIE)

Schiță de studiu asupra iconostaselor din secolul al XVIII-lea, din județul Suceava, în Suceava. Anuarul Muzeului Județean, VI-VII (1979-1980), p. 321-339

Ursul - un zugrav moldovean de la începutul secolului al XVIII-lea, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică, tom 34 (1987), p. 15-27

Une icône moldave inconnue du commencement du XVIe siècle, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, tome XXVIII (1991), p. 3-10

Iconografie și stil în pictura moldovenească din secolul al XVI-lea: pictu­ră murală, icoane, miniaturi. Vedere comparativă, în Ars Transsil­vaniae, III (1993), p. 41-55

La peinture d'icônes au temps de Pierre Rareș, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, tome XXXI (1994), p. 29-71

Icônes roumaines du XVIe siècle illustrant des cycles hagio­graphiques, în Izkustvo. Art in Bulgaria, 33-34/1996, p. 39-44

Din nou despre ­"comoara" de icoane de la Văleni - Piatra Neamț, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică, tom 44 (1997), p. 3-31

Deux icônes moldaves du XVIe siècle illustrant le Xe oikos de l'Hymne Acathiste, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, tome XXXV, 1998, p. 45-56

Le don du voïvode Ștefan Lăcustă de Moldavie à l'église des Serbes de Constantinople, în Zograf, nr. 28, Beograd, 2000-2001, p. 139-142
Influences occidentales dans la peinture roumaine d'icônes du XVIIe siècle, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, tomes XXXIX-XL (2002-2003), p. 33-67

Icône - intrare în Dictionnaire Mondial des Images (Sous la direction de Laurent Gervereau), Editions des Nouveaux Mondes, Paris, 2006, p. 502-504 

La datation des iconostases de Humor et de Voroneț, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Tome XLV, 2008, p. 67-76

L'iconostase de Moldovița: un répère dans l'évolution de l'iconostase moldave, în Series Byzantina (Varșovia), VI (2008), p. 27-43

Vechi icoane rusești la mănăstirea Putna, în Ars Transsilvaniae, XIX, 2009

Iconografia crucilor sculptate din Moldova în secolul al XVI-lea, Ars Transsilvaniae, Tom XX, 2010, p. 69-77
L’iconostase de Rădeana-Bacău, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Tome XLVII, 2010, p. 31-55

Icônes des peintres russes Kirill et Vassili Oulanov dans la région de Suceava, RRHA.BA, Tome XLVIII, 2011, p. 139-148.  


ONFERINȚE INTERNAȚIONALE
Au carrefour de deux mentalités artistiques: les voies de l'iconostase moldave aux XVIe-XVIIe siècles, la conferința Byzantium and Renaissances. Dialogue of Cultures, Heritage of Antiquity – Tradition and Modernity, Institutul de Studii Interdisciplinare "Artes Liberales" al Universității din Varșovia, 19-21 octombrie 2011

„The Narrative Approach în the Iconography of Byzantine Tradition. The Case of a 16th Century Wallachian Icon”, comunicare la Simpozionul științific internațional Byzantine World: Regional Traditions in Artistic Life and Problems of their Investigation, Moscova, Institutul de Studiere a Artelor al Ministerului Culturii al Federației Ruse, 8-9 octombrie 2012


CATALOAGE EXPOZIȚII
- Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare la Movilești, catalogul expoziției organizate de Muzeul Național de Artă al României (august - octombrie 1999): coordonarea volumului și realizarea capitolelor referitoare la icoane și sculptura în lemn (texte, fișe de piese). 

- Contribuții cu fișe de obiecte la diverse cataloage de expoziții: Muzeul Național de Artă al României. Ghidul colecțiilor, M.N.A.R., 1999: Arta Țării Românești în secolele XIV-XVI, catalogul expoziției de la M.N.A.R., martie - iunie 2001; Deomene, catalogul expoziției de la Muzeul Național din Ravenna, Italia, martie - iunie 2001.