Ozana Alexandrescu

Ozana Irina Alexandrescu este cercetător științific gradul III. Absolventă a Conservatorului Ciprian Porumbescu”, Facultatea de instrumente și canto, secția orgă, a obținut în anul 1993 titlul de doctor în muzicologie cu teza Secolul al XVII-lea - perioadă de tranziție în evoluția muzicii de tradiție bizantină în țările române. Contact: - e-mail: istarto@yahoo.com  - corespondență: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098

STAGII DE CERCETARE ȘI PERFECȚIONARE

 bursă acordată de State Scholarships Foundation din Grecia, 1995

 Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanista din Veneția (bursă acordată de Open Society Foundation), 1998

PROIECTE DE CERCETARE

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:

Repertoriul biobibliografic al autorilor și copiștilor de muzică psaltică (finalizat)
Catalogul descriptiv și analitic al manuscriselor muzicale în notație neumatică bizantină și postbizantină (psaltice) păstrate în colecțiile românești. 1700–1830 (în lucru)

ACTIVITATE DIDACTICĂ (2003-2006)

Colaborator extern la Universitatea Națională de Muzică București (1991-1995); susținerea cursului: Paleografie muzicală bizantină


CĂRȚI DE AUTOR


Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. V, Editura Muzicală, București, 2022, 193 p. ISBN 978-973-42-1288-0.

Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. IV, Editura Muzicală, București, 2021, 256 p.
Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea.
Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. III, Editura Muzicală, București, 2020. ISBN 978-973-42-1104-3
Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea, Ed. Arvin Press, București, 2005

VOLUME ÎN COLABORARE

Ozana Alexandrescu și Daniel Suceava, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, vol. II, Ed. Muzicală, București, 2015  

VOLUME COLECTIVE

The Music of Byzantine Tradition from the 16-19th Centuries in the Romanian Provinces, în vol. Die Kirchenmusik in Südosteuropa, coord. Franz Metz,  Verlag Hans Schneider, Tutzing, Germania, 2003

STUDII ȘI ARTICOLE (SELECȚIE)

Tipuri de gramatici în manuscrise muzicale de tradiție bizantină, în Studii și cercetări de istoria artei: Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă, Tomurile 5-6 (49-50), 2011-2012 
Ikimatarul în manuscrise din România,
în Studii și cercetări de istoria artei: Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă, Tom 4 (48), 2010 
Tratatul Pseudo-Damaskenos în manuscrise din România, în Studii și cercetări de istoria artei: Teatru, Muzică, Cinematografie, Serie nouă, Tom 2 (46), 2008

Autori și copiști ai muzicii de tradiție bizantină în secolele XVII-XVIII, în Acta Musicae Byzantinae, vol. VII, Centrul de Studii Bizantine Iași, 2004

Un tratat de muzică orientală din secolul al XVIII-lea, în Acta Musicae Byzantinae, vol. V, Centrul de Studii Bizantine Iași, 2003

Polihronioane dedicate unor domnitori și ierarhi români, în Muzica, nr. 2/2001

Un manuscris inedit din secolul al XVII-lea, în Muzica, nr. 4/1998

Kallistos ieromonahul, un muzician de epocă brâncovenească, în Muzica, nr. 1/1998

O reconsiderare privind proveniența manuscrisului 362 BAR Cluj-Napoca, în Muzica, nr. 1/1997

Secolul al XVII-lea - perioadă de tranziție în evoluția muzicii de tradiție bizantină în țările române, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, tom 41, 1994

Penticostarul în manuscrise muzicale de tradiție bizantină, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, tom 37, 1990

The Pentekostarion in Byzantine Manuscripts, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Théâtre, Musique, Cinéma, tome XXVI, 1989


COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE (SELECȚIE)

Ioan Kampazournas în Țara Românească, la Simpozionul internațional de muzicologie bizantină, ed. a II-a, 12 decembrie 2013. Comunicare publicată în volumul Simpozionul internațional de muzicologie bizantină. 300 de ani de românire (1713–2013), editori: Nicolae Gheorghiță, Costin Moisil, Daniel Suceava, Editura Glissando a UNMB, București, 2013.   
Kulturelle Interferenzen - Zum Beitrag deutscher und österreichischer Musiker zur Entwicklung der rumänischen Chormusik während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
, la Internationales Musikwissenschaftliches Symposium, München, aprilie 2008

Tratatul Pseudo-Damaskenos în manuscrise din România, la Simpozionul internațional de muzică bizantină, organizat de Centrul de Studii Bizantine din Iași, ed. a XIV-a, Sibiu, septembrie 2007

Authors and Copystes of the Byzantine Tradition Music of XVII-XVIIIth Century, Congresul Internațional de muzicologie bizantină, Universitatea Națională de Muzică, București, 2002

The Music of Byzantine Tradition from the 16-19th Centuries in the Romanian Provinces, la Al VIII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, București, 1999

A Catalogue of XVIIth Century Manuscripts in Romania, la al XIX-lea Congres Internațional de Studii Bizantine, Copenhaga, 1996

Aspecte ale muzicii de tradiție bizantină din secolul al XVII-lea în țările române, la Sesiunea de comunicări consacrată împlinirii a 125 de ani de la crearea Bibliotecii Academiei Române, 1992


PREMII
Premiul 
Ciprian Porumbescu al Academiei Române pe anul 2021 pentru lucrarea Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, vol. IV.