Ramona Caramelea

Ramona Caramelea, cercetãtor ºtiinþific gr. III, este din anul 2016 membrã a sectorului Arte vizuale și arhitecturã - perioada modernã, pe care l-a condus în perioada iulie 2019 – martie 2021. A absolvit Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureºti (2002), unde a urmat și studii aprofundate (Masterul de Istoria Ideilor și Mentalitãților). A obținut titlul de doctor în arte plastice la Universitatea Naþionalã de Arte Bucureºti cu o tezã despre programul arhitectural școlar. Organizator și colaborator în cadrul unor proiecte și expoziții despre cultura materialã a secolelor al XIX-lea și al XX-lea. Domenii de cercetare: istoria artei și arhitecturii, istorie culturalã, culturã materialã, cu interes asupra secolului al XIX-lea.
Contact: - e-mail: istartro@yahoo.com; - corespondenþã: IIA „G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, Bucureºti, CP 010098

 

PROIECTE ªTIINÞIFICE ÎN CADRUL INSTITUTULUI

Programul Academiei Române. Istoria Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” - Istoricul Secþiei de Artã Popularã

Programul Academiei Române. Enciclopedia Artelor în România - Dicþionarul pictorilor români. Secolul al XIX-lea


PROIECTE DE CERCETARE NAÞIONALE

Colaborator la proiectul național al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” Sexualitate și discurs politico-religios in societatea româneascã premodernã (coord. Constanța Vintilã Ghițulescu); finanțare CNCS-UEFISCDI


MEMBRÃ ÎN COMITETE DE REDACÞIE

- revista Studii și cercetãri de istoria artei. Artã plasticã, serie nouã, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Românã (ISSN:0039-3983)


CÃRÞI DE AUTOR:

Clãdiri școlare din România, 1864-1914. Politicã de construire și model spațial, Ed. Istros a Muzeului Brãilei „Carol I”, Brãila, 2020, 347 p.+ il. (tezã de doctorat)

CONTRIBUÞII LA VOLUME COLECTIVE (co-editor, co-autor)

Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, Oscar Print, București, 2020: co-autor (cu Eduard Andrei, Ioana Apostol, Virginia Barbu, Olivia Nițiș, Corina Teacã)

Repertoriul expozițiilor de artã româneascã din București 1865-1918, Ed. Vremea, București, 2019: co-editor (cu Ioana Apostol, Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Corina Teacã)

Artiștii români în strãinãtate (1830-1940). Cãlãtoria, între formația academicã și studiul liber, ICR, București, 2017, 472 p+il: co-autor (cu Gabriel-Badea Pãun, Virginia Barbu, Ioana Beldiman, Ruxanda Beldiman, Adrian-Silvan Ionescu, Olivia Nițiș, Corina Teacã, Ioana Vlasiu)


STUDII ȘI ARTICOLE

Perspective asupra cercetãrii de artã popularã. Institutul de Istoria Artei în anii '50 în volumul colectiv „70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, coord. Adrian Silvan-Ionescu, Ed. Academiei Române, București, 2020

Imaginile rãzboiului în „Revista Copiilor ºi a Tinerimii”, în: Cãtãlina Mihalache, Nicoleta Roman (coord.), „Copilãrii trecute prin rãzboi. Povești de viațã, politici sociale și reprezentãri culturale în România anilor 1913-1923”, Iaºi, Editura Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”, 2020

„Clãdiri întrʼun stil perfect românesc. Arhitectura ca element unificator în primul deceniu de dupã Unire: cazul programului școlar, în: „Istorie și patrimoniu cultural” (coord. Mariana Lazãr), volumul conferinței Colocviul Național de Istorie, ediția a XXI-a, vol. I, Ed. Adenium, 2019, p. 178-193

Cronici și recenzii în revistele Studii și cercetãri de istoria artei. Artã plasticã, serie nouã și Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts (2017, 2018, 2019, 2020)


PARTICIPARE LA COLOCVII ªI SESIUNI DE COMUNICÃRI:

Perspective asupra cercetãrii de artã popularã. Institutul de Istoria Artei în anii '50, la Conferința naționalã 70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu, 21-22 octombrie 2019

„Clãdiri întrʼun stil perfect românesc. Arhitectura ca element unificator în primul deceniu de dupã Unire: cazul programului școlar, la Colocviul Național de Istorie, ediția a XXI-a, Muzeul Național Cotroceni, București, 14-15 mai 2019

Virginia Haret Andreescu: the Professional Trajectory of a Woman Architect in Interwar Romania, 14th International Conference on Urban History, Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective, Roma, 29 august - 1 septembrie 2018

Politehnica din Timișoara, proiectul ambițios al unui campus universitar, la Al VII-lea Simpozion „Petre Oprea” de istoria artei româneºti, Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”, București, 28-29 iunie 2018

Images of War in Romanian Children's Magazines (1939-1945), la conferința internaționalã Rethorics of War in the Arts, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Românã, 5-6 octombrie 2017

Participãri la conferințe internaționale și naționale de istorie.

PREMII
2021 – Premiul  „George Oprescu” decernat de Fundaþia Culturalã „Magazin Istoric” pentru volumul Dicþionarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (coautoare)