Regulament. Personal. Declarații de avere și interese


REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUTULUI DE ISTORIA ARTEI 


CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU", ediția I, revizuit în data de 3 aprilie 2023
 

_______________________

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI LA DATA DE 31 MARTIE 2024

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2023

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU" LA DATA DE 31 MARTIE 2023

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU" LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022


LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU" LA DATA DE 31 MARTIE 2022

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU" LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021


LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU" LA DATA DE 31 MARTIE 2021

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU" LA DATA DE 31 MARTIE 2020

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU" LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI ANGAJAT ÎN INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "G. OPRESCU" LA DATA DE 31 MARTIE 2019


 _______________________

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2023
 
    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2022

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2021

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2020

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2019 

   
DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2018 
 
   
DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2017
 
   
DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2016

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2015

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2014

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2013

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2012 

   
DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2011

    DECLARAȚII AVERE ȘI INTERESE 2010