Virginia Barbu

Oana-Virginia Barbu este membrã a Institutului „G. Oprescu” din anul 2007. A lucrat iniþial ca referent, trecând în ianuarie 2009, prin concurs, în cadrul Sectorului Arte vizuale ºi arhitecturã – perioada modernã, unde ocupã în prezent funcția de cercetãtor științific gr. III. Virginia Barbu a absolvit în anul 2003 Universitatea Naþionalã De Arte Bucureºti, Facultatea de Istoria ºi Teoria Artei (lucrare de licenþã: Istoria atelierului de gravurã bucureºtean ºi a galeriei Podul”); actualmente urmeazã studii doctorale la aceeaºi instituþie.

Contact: - email virginia.barbu@gmail.com; - corespondenþã: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, 010098 - Bucureºti


 

PROIECTE DE CERCETARE

I. Programul fundamental de cercetare al Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:

- colaboratoare la proiectul Artiºtii ºi cãlãtoriile în secolele XIX–XX (2012–2015) cu tema: „Cãlãtoriile de studii ale artiºtilor români din perioada interbelicã”

- colaboratoare la Dicþionarul sculptorilor români (finalizat în anul 2011)

II. Proiect prioritar al Academiei Române - Vol. V din seria „Tezaurul Academiei Române”, Colecþiile de artã ale Academiei Române (realizat în anul 2014):

- autoare a capitolului Colecþia de artã din sediul Academiei Române

III. Programul CNCS IDEI – Proiectul de cercetare exploratorie „Sfântul din Montparnasse” de la document la mit: o sutã de ani de exegezã brâncuºianã (2011-2014) - colaborator


ACTIVITATE DIDACTICÃ (2007-2009)

Colaborator extern al Universitãþii de Arhitecturã „Ion Mincu - Catedra de Istoria & Teoria Arhitecturii ºi Conservarea Patrimoniului. Curs: „Introducere în istoria artei“ la anul I de studii.

PUBLICAȚII EDITATE
Virginia Barbu, îngrijirea ediției, studiu introductiv, cronologie și note la vol. Costin Petrescu, La Iași, în timpul rãzboiului, 1916–1917. Însemnãrile unui pictor refugiat, Humanitas, 2018, ISBN 978-973-50-6209-5 

Virginia Barbu, Corina Teacã (editoare), Mãrturiile toamnei. Corespondențã Ionel Jianu-Barbu Brezianu, cu o prefațã de Virginia Barbu, Editura UNArte, București, 2016. ISBN 978-606-720-056-0


CONTRIBUÞII LA VOLUME COLECTIVE

Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coordonare și prefațã Adrian Silvan-Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Ed. Oscar Print, București, 2020, 288 p. ISBN 978-973-668-535-4

Dicþionarul sculptorilor din România (coord.: Ioana Vlasiu), Vol. I (lit. A-G) ºi Vol. II (lit. H-Z), Ed. Enciclopedicã, Bucureºti, 2011-2012


ARTICOLE

„Paul Rezeanu - Brâncuºi. Tatãl nostru, ed. Autograf MJM, Craiova, 2012, 706 p.” (recenzie), Studii ºi cercetãri de istoria artei: Artã plasticã, Serie nouã, Tom 3 (47), 2013

„De libris. Buletin bibliografic” (coautor A.S. Ionescu), Studii ºi cercetãri de istoria artei: Artã plasticã, Serie nouã, Tom 3 (47), 2013

Szathmari Pioneer Photographer and his Contemporaries, G. Oprescu Institute of Art History, 14th-16th May 2012” (rubrica Vie scientifique, coautor Ruxanda Beldiman), Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, Tome XLIX, 2012, pp. 172-173

„Elena Popescu, Miºu Popp. Reprezentant al academismului românesc. Pictura religioasã ºi pictura laicã, Muzeul Naþional Brukenthal, Sibiu, 2007, 294 p. +il.” (recenzie), Studii ºi cercetãri de istoria artei: Artã plasticã, Serie nouã, Tom 2 (46), 2012, p. 227-228

„Doïna Lemny - Lizica Codréano, une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne, Fage Éditions, Lyon, 2011, 116 p. + il.” (recenzie), Studii ºi cercetãri de istoria artei: Artã plasticã, Serie nouã, Tom 2 (46), 2012, pp. 232-234.

De libris. Buletin bibliografic” (coautor A.S. Ionescu), Studii ºi cercetãri de istoria artei: Artã plasticã, Serie nouã, Tom 2 (46), 2012, p. 240-246

„În labirint cu Barbu Brezianu. Brâncuºi, muzica ºi dansul”, Studii ºi cercetãri de istoria artei: Artã plasticã, Serie nouã, Tom 1 (45), 2011, pp. 207-215

“Symposium The Living Archive  around the Donation of Art Historian Barbu Brezianu (1909–2008), Institute of Art History “G. Oprescu”, 9th of December 2010”, Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, Tome XLVIII, 2011, pp.154-156

„ARTA, Dosar 2010; ARTA, nr. 1/2011. Survol asupra artei româneºti – La zi / dupã douãzeci de ani” (rubrica Revista revistelor), Studii ºi cercetãri de istoria artei: Artã plasticã, Serie nouã, Tom 1 (45), 2011, pp. 300-301

«L'exposition Gheorghe Tattarescu et ses contemporains, catalogue (éd. bilingue), édité par l’Institut Culturel Roumain, décembre 2007, 294 p, 158 il.» (recenzie), Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, Tome XLV, 2008, pp.150-153

COMUNICÃRI

Simion Iuca, maestru al gravurii româneºti, la Conferinþa naþionalã 150 de ani de învãþãmânt artistic naþional ºi Academia Românã, Bucureºti, 5-6 mai 2014

“Brancusi dans les yeux des autres”. Barbu Brezianu and the Brancusian Studies in 1970's, la conferinþa internaþionalã After Brancusi, organizatã în cadrul proiectului The Saint of Montparnasse” from Document to Mith. A Century of Constantin Brancusi Exegesis, 4-6 octombrie 2013, Bucureºti

Theodor Aman ºi autoportretul în grafica româneascã din secolul al XIX-lea, la sesiunea naþionalã de comunicãri ºtiinþifice Theodor Aman ºi epoca sa, Institutul de Istoria Artei, 6-7 octombrie 2011

În labirint cu Barbu Brezianu. Brâncuºi, muzica ºi dansul, la colocviul Arhiva vie. În jurul donaþiei istoricului de artã Barbu Brezianu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 9 decembrie 2010

COLABORÃRI ÎN PRESA CULTURALÃ

Cronicã plasticã în: Viaþa Româneascã (revistã a USR), Ziarul de duminicã (supliment de culturã al Ziarului Financiar). Literaturã (prozã) în: Ziua literarã, Convorbiri literare, Familia, Cafeneaua literarã.   

PREMII
2021 – Premiul  „George Oprescu” decernat de Fundaþia Culturalã „Magazin Istoric” pentru volumul Dicþionarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (coautoare)