Constantin Ciobanu

Constantin I. Ciobanu, cercetător științific gr. I, este membru al Sectorului Arte vizuale și arhitectură - perioada medievală și premodernă din anul 2008. Din 4 iulie 2014 conduce acest sector, iar din ianuarie 2018 este secretar științific al Institutului - funcție al cărei interimat îl asigurase timp de peste un an. Anterior a lucrat la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Absolvent al Universității de Stat Mihail V. Lomonosov din Moscova (Facultatea de Istorie, Catedra de Istoria Artelor, 1984), a obținut în 1993 la aceeași instituție titlul de doctor în istoria artelor, cu teza Atribuirea și datarea picturilor murale din biserica Adormirea Maicii Domnului de la Căușeni (conducător științific dr. Matus I. Livșiț). Este doctor habilitat în arte vizuale (teza: Sursele literare ale programelor iconografice din pictura murală medievală moldavă, Academia de Științe a Republicii Moldova, 2005).   

Contact
- e-mail: constantini_ciobanu@yahoo.com; - corespondență: IIA G. Oprescu, Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098
 

Invitație la lectură


AFILIERI PROFESIONALE

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

MEMBRU ÎN COLEGII DE REDACȚIE

revista ARTA. Arte Vizuale, Institutul patrimoniului cultural - Centrul Studiul Artelor, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău
 revista Sud-Est cultural, Chișinău

PROIECTE ȘI GRANTURI

- Director al proiectului Text și imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea (2011-2014), Programul IDEI – Proiecte de Cercetare Exploratorie;
Site-ul Patrimoniul istorico-cultural al Republicii Moldova elaborat în conformitate cu Hotărârea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare tehnologică al Academiei de Științe a Republicii Moldova, nr.149 din 08 decembrie 2005, parte componentă a Programului 410 00 Cercetarea și promovarea patrimoniului istoric, cultural și spiritual al Moldovei in contextul european (în colaborare cu membrii sectorului Arte vizuale al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM); 
- Grantul Biroului regional UNESCO din Moscova pentru elaborarea CD-ului Colecții de artă din muzeele Republicii Moldova (în colaborare cu M. Dumitrașco, T. Stavilă, I. Foca, D. Foca, 2006-2007); 
- Grantul Fundației Soros - Moldova pentru elaborarea site-ului web Monument.md, realizat de Sectorul Arte vizuale al Institutului Patrimoniului Cultural (C. Ciobanu, T. Nesterov, T. Stavilă) în colaborare cu Asociația Museion și Compania Neonet, 2002-2005; 

- Grantul Agenției Internaționale a Francofoniei pentru editarea albumului Patrimoniul cultural al Republicii Moldova (în colaborare cu Ed. Museum, Ed. ARC, T. Stavilă și T. Diaconescu, 1998-1999);

Bursa Institutului Internațional UNESCO de Planificare a Educației (Paris, 1995).

ACTIVITATE DIDACTICĂ

- Conferențiar și cercetător științific superior în Republica Moldova, conducător științific a două teze de doctorat susținute la Chișinău (M. Șlapac, 1998, și A. Marian, 2005);

Cursul Fresca medievală în Sud-Estul Europei la masteratul Facultății de Istorie a Universității de Stat din Chișinău, Republica Moldova (2003-2007);

Cursul Curente și tendințe în arta modernă și contemporană la masteratul Facultății Arte Plastice a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău (2006-2008);

Cursuri de Istoria artelor plastice din diverse perioade la Facultatea Arte Plastice a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice a Republicii Moldova (Chișinău, 2005-2008).


CĂRȚI ȘI ALBUME 
Text și imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea: o abordare structural-semiotică, Oscar Print, București, 2021, 224 p., cu un rezumat în limba franceză; ISBN: 978-973-668-562-0
Muzeul Național de Artă al Moldovei. Colecția Pictură Națională / National Art Museum of Moldova. National Painting Collection, album în ediție bilingvă (română-engleză), Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 2014, 200 p. + 165 il. 
Stihia profeticului. Sursele literare ale imaginii Asediul Constantinopolului și ale profețiilor Înțelepților Antichității din pictura murală medievală moldavă. Monografie cu rezumate în limbile engleză și rusă, Chișinău, Ed. Business-Elita, 2007, 416 p. cu 147 il.

Mihail Petric (monografie-album în limbile română, rusă și engleză), Chișinău, Ed. ARC, 2007, 146 p. cu il. 

Andrei Sârbu (monografie-album din seria Maeștri basarabeni din secolul XX), Chișinău, Ed. ARC, 2005, 96 p. cu il.

Valentina Rusu-Ciobanu (monografie-album din seria Maeștri basarabeni din secolul XX), Chișinău, Ed. ARC, 2003, 136 p. cu il.

Icoane vechi din colecții basarabene (în colaborare cu T. Stavilă), monografie-catalog în limbile română și engleză, Chișinău, Ed. ARC, 2000, 212 p. + il.
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova (în colaborare cu T. Stavilă, T. Diaconescu), ediție a Agenției Internaționale a Francofoniei (în limbile română, franceză și engleză), Chișinău, Ed. ARC și Ed. Museum, 1999, 274 p. + il.
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni (monografie ilustrată cu  rezumat în limba franceză), Chișinău, Ed. Știința, 1997, 162 p. + il.

 
 

CAPITOLE ÎN VOLUME COLECTIVE
Artele plastice. Istorie și actualitate în cap. Ramurile de bază ale culturii (text în limbile română și engleză), vol.
Politica culturală în Republica Moldova. Cultural policy in Republic of Moldova, Chișinău, ediția Ministerului Culturii al Republicii Moldova, 2002, p. 37-41 163- 167.

Cap. Изобразительное искусство Республики Молдова (în colaborare cu L. Toma, R. Aculov și C. Spânu), în vol. Искусство наций, în Art of  Nations, Москва, Международная конференция союзов художников, 2002, p. 101-113.


STUDII ȘI ARTICOLE (selecție)

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE, SIMPOZIOANE ȘI WORKSHOP-URI INTERNAȚIONALE (selecție)

CATALOAGE EXPOZIȚIE

ÎNGRIJIRE EDIȚII
Restaurarea. Conservarea. Chezășia păstrării patrimoniului național. Introducerea și redacția științifică a catalogului. Ed. Ministerului Culturii al Republicii Moldova și al Muzeului Național de Arte Plastice, Chișinău, 2001, 204 p. + 200 fotografii.


PREMII

2006 - Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova în domeniul criticii de artă

2002 - Premiul Național al Republicii Moldova pentru cartea Icoane vechi din colecții basarabene (în colaborare cu Tudor Stavilă, ISBN: 9975-61-165-6)

2001 - Premiul pentru cea mai bună carte românească apărută în afara granițelor României, acordat de Asociația editorilor din România în cadrul Târgului Internațional de Carte Bookarest pentru volumul Icoane vechi din colecții basarabene

2001 - Premiul „Cartea Anului” acordat la Ediția a X-a a Salonului Internațional de Carte Româneasca din Iași pentru cartea Icoane vechi din colecții basarabene