Silviu Angelescu

Silviu Angelescu este profesor universitar și cercetător principal I. A absolvit în 1972 Facultatea de limba și literatura română, specializarea română-franceză, Universitatea București. A obținut în 1983 diploma de doctor în filologie în cadrul aceleiași instituții, cu teza Tipare portretistice în epica orală și scrisă. După absolvirea studiilor lucrează la Universitatea București în specialitatea etnologie și folclor, parcurgând  treptele ierarhiei universitare, de la asistent la profesor. Între 1991-1995 este șeful Catedrei de etnologie și folclor la Facultatea de Litere, iar între 1997-2004 director al cursurilor de vară ale Universității București. Din anul 1999 până în martie 2011 a condus Institutul de Istoria Artei, activând totodată ca director al revistelor IIA. A supervizat realizarea proiectelor de cercetare naționale la care a participat institutul, în cadrul programelor CERES și CEEX. A inițiat împreună cu reprezentanții altor instituții proiectul de studii Dunărea și Dunărea. Fluviul și reprezentările lui în arte, ale cărui rezultate au fost făcute publice într-o serie de simpozioane cu participare internațională (2005-2008).

Contact: - e-mail: istartro@yahoo.com- corespondență: Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098


SOCIETĂȚI ACADEMICE ȘI LITERARE

Membru al Consiliului național de atestare a titlurilor științifice și diplomelor
Membru al Societății de Științe
 Filologice din România
Membru al Uniunii Scriitorilor din România.


MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE

Lector de limbă și literatură română la Universitatea Sorbona, Paris IV, 1995-1996


FUNCȚII ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAȚIONALE DE CERCETARE

CERES - director sub-program; PIR - coordonator; CEEX - monitor


MEMBRU ÎN COLEGII DE REDACȚIE

 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Institutul de Istoria Artei "G.Oprescu", Academia Română (directorul publicației)

 Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, Institutul de Istoria Artei "G.Oprescu", Academia Română (directorul publicației)

 Limbă și literatură, Revistă a Societății de Științe Filologice din România

 Cercetări Etnologice Românești Contemporane, Universitatea București

 Lecturi filologice, Chișinău, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

 Revista de Etnografie și Folclor, Institutul de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" al Academiei Române


CĂRȚI DE AUTOR

Portretul literar [teza de doctorat], Ed. Univers, 1985

Mitul și literatura, Ed. Cartex, 1995, reeditare la Ed. Univers, 1999

Legenda, Ed. Cartex, 1985, reeditări la Ed. Valahia, 2002 și 2008

Calpuzanii [roman], Ed. Cartea Românească, 1988, reeditare la Humanitas, 1999

Petre Georgescu Delafras, monografie, Ed. Valahia, 1999

 

VOLUME ÎN COLABORARE
Folclor din Dîmbovița
(în colaborare cu Octav Păun), Tipografia Universității București, 1981
Legende populare românești (în colaborare cu Octav Păun), Ed. Albatros, 1983
Basme, cântece bătrînești și doine (în colaborare cu Octav Păun), Ed. Minerva, 1989


VOLUME COLECTIVE

Studiul Roman și etnografie, în Liviu Rebreanu după un veac, coord. Mircea Zaciu, Ed. Dacia, 1985

Studiul Caracterizarea unui personaj, în Limba română în școală, Ed. Academiei, 1985

Studiul Elemente de artă populară românească, în vol. Introducere în cultura și civilizația poporului român, coord. I. Coteanu și F. Popescu, Tipografia Universității București, 1988

Dicționarul cronologic al romanului românesc, Ed. Academiei Române, 2004, p. 1097


STUDII ȘI ARTICOLE (SELECȚIE)

Contes médiévaux de Vlad Țepeș, în Etnologica, București, 1979, pp. 131-137

Portrait and Civilisation, în Analele Universității București, anul XXX, 1981, pp. 13-23

Poetica legendei, în Limbă și literatură, IV/1983, pp. 550-556 și II/1984, pp. 246-256

Poetic Patterns of Oral Narratives, în Cahiers Roumains d'Etudes Littéraires, 1/1986, pp. 41-50

Mentalities, Moral Norms and Epical Conflicts, în Cahiers Roumains d'Etudes Littéraires, 1/1986, pp. 34-42

Nicolae Labiș. Moartea Căprioarei, în Limbă și literatură, III/1986, pp. 591-603

Mitologie română, în Analele Universității București, anul XXXV 1986, pp. 93-99

Toma Alimoș, în Limbă și literatură, I/1987

Procedee și figuri de stil: repetiția și enumerația, în Limba și literatura română, I/1987, pp. 11-14

Procedee și figuri de stil: metafora și metonimia, în Limba și literatura română, II/1987, pp. 19-22

Procedee și figuri de stil: hiperbola și litota, în Limba și literatura română, III/1987, pp. 13-15

Eros et réclusion, în Cahiers Roumains d'Etudes Littéraires, 2/1988, pp. 56-64

Dorul - un tip de sensibilitate și o viziune asupra vieții, în Lumina, nr. 11-12/1990, Panciova, Iugoslavia, pp. 73-100

Folclorul și literatura, în Limba și literatura română, III/1993, pp. 24-27

Mitul și literatura, în Limbă și literatură, 4/1994

Un eufemism al morții - metafora mioritică, în Transilvania, 4/1996, pp. 8-10

Personajul literar, în Limba și literatura română, 1/1998, pp. 13-16

Portretul personajului, în Limba și literatura română, 4/1988


PREMII

1985 - premiul "George Călinescu" al Academiei Române pentru volumul Portretul literar
1988 - premiul "Ion Creangă" al Academiei Române pentru romanul Calpuzanii


REFERINȚE CRITICE (SELECȚIE)
Alexandru Piru în Flacăra, din 5.04.1985, în SLAST din 30.01.1988 și în vol.
Critici și metode, Ed. Cartea Românească, 1989; Alexandru Călinescu, în Cronica din 9.08.1985 și în Cronica din 15.04.1988; Eugen Simion în România literară din 25.09.1986; Nicolae Manolescu în România literară din 25.02.1988; Adrian Marino în Tribuna din 27.11.1988; D.R. Popa în România literară din 15.08.1985; Roxana Sorescu în Limbă și literatură, 1/1986; Marian Papahagi în Tribuna din 18.02.1988; Romul Munteanu în Flacăra din 11.03.1988; Șerban Foarță în Orizont, nr.10-11/ martie 1988; Mihai Ungheanu în Luceafărul din 26.03.1988; Dicționarul scriitorilor români. A-C, Ed. Fundației Culturale Române, 1995, pp. 77-78; Iordan Datcu, Dicționarul etnologilor români, Ed. Univers Enciclopedic, București, 1996; Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, Fundația Luceafărul, București, 2001, vol. II, pp. 899-900. Marian Barbu, Aspecte ale romanului românesc contemporan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1995, pp. 1-20.