Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!


ANUNȚURI


Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" scoate la concurs următorul post de conducere: secretar științific gradul I, cu normă întreagă, durată nedeterminată, cu mandat de 4 ani. Condițiile cumulative de ocupare a postului de secretar științific gradul I, actele necesare alcătuirii dosarului de concurs, precum și calendarul concursului sunt publicate aici. Rezultatele analizei dosarului de concurs, cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare, sunt consemnate în procesul-verbal încheiat pe data de 26.04.2023. Planul de interviu pentru concursul de ocupare a postului de secretar științific gradul I este publicat aici. Rezultatele probei de interviu pot fi consultate aici. Rezultatele finale ale concursului sunt publicate aici.   


Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" scoate la concurs postul de cercetător științific gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului  "Artele spectacolului. Teatru și film". Condițiile de ocupare a postului, actele necesare alcătuirii dosarului de concurs, precum și calendarul concursului sunt publicate aici

.................................
 

Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu” cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei nr.196, face următorul anunț:

Începând cu data de 15 mai 2023, data întrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.    

Prin urmare, procedurile de concurs demarate pentru ocuparea posturilor de bibliotecar-arhivist gradul I, cu o jumătate de normă, pe durată nedeterminată, și de paznic, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, se anulează.


 


 

EVENIMENTE

 
CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA 
 



Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei
: