Acces

Biblioteca Institutului de Istoria Artei "G. Oprescu" este în principal un centru de documentare pentru cercetãtorii din institut. În afara acestora au acces la fondurile bibliotecii diverse categorii de cititori din spaþiul academic ºi cultural: cadre universitare, studenþi, cercetãtori din alte institute, doctoranzi, masteranzi, redactori, publiciºti, oameni de artã etc.

Acte necesare pentru admiterea utilizatorilor externi:

o adresã oficialã din partea instituþiei angajatoare unde sã fie specificate ocupaþia solicitantului ºi scopul documentãrii;

o recomandare din partea unui profesor, în cazul studenþilor;

o fotografie tip legitimaþie;

cartea de identitate.

Solicitanþilor li se va furniza un permis gratuit, cu valabilitate pe tot anul în curs.

Notã: Biblioteca nu face împrumuturi pentru cititorii din afara institutului. 
Orar pentru public

Luni - joi

Vineri

9.00 - 15.30

9.00 - 13.30