Dana Jenei

Dana Jenei, cercetător științific gr. II, este membră a Sectorului Arte vizuale și arhitectură - perioada medievală din anul 2013. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția Istoria și Teoria Artei / Muzeologie, obținând în cadrul aceleiași instituții, astăzi Universitatea Națională de Arte, diploma de doctor cu teza Pictura murală gotică din Transilvania. Ansambluri din secolul al XV-lea (coordonator științific Prof. univ. dr. Corina Popa). În anii 2011-2013 a fost bursier postdoctoral al Academiei Române, cu proiectul Renașterea transilvăneană – identitate culturală în context european (coordonator științific acad. Răzvan Theodorescu). Anterior a lucrat la Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice din București și la Direcția pentru Patrimoniul Cultural Național din Brașov, ca expert în domeniul cercetării monumentelor istorice. A coordonat, din partea Ministerului Culturii din România, Atelierul Internațional de Restaurare ICROM-UNESCO Western European Medieval Paintings, desfășurat la Biserica „din Deal” din Sighișoara, în anul 1995. Specializare: pictura din Evul Mediu și Renaștere în Transilvania. .
CONTACT: adresa e-mail: istartro@yahoo.comcorespondență poștală: Institutul de Istoria Artei G. Oprescu, Calea Victoriei 196, sector 1, 010098 - București.

ACTIVITATE DE CERCETARE
Programul de cercetare al Academiei Române, Enciclopedia Artelor în România
Repertoriul picturilor murale din Transilvania, secolele XIV-XVII.

PROIECTE ȘI GRANTURI

2018-2021: Director proiect component, Pictori, opere, atribuiri. Protocoale pentru stabilirea picturilor medievale și premoderne în România – în cadrul Proiectului complex CDI, Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național – IDArt

2011-2013: Bursă postdoctorală a Academiei Române, cu proiectul Renașterea transilvăneană – identitate culturală în context european.

2001: Bursă a Guvernului Italian. 

2000-2001: Bursă Getty-NEC a Colegiului Noua Europă din București – Institut de Studii Avansate, cu lucrarea Art and Mentality in Late Middle Age Transylvania.


 

CĂRȚI, VOLUME EDITATE, ALBUME DE ARTĂ

In honorem Răzvan Theodorescu. Profesorul la 80 de ani (coordinator), Oscar Print, București, 2019, 376 p. texte în limbile română, engleză și franceză. ISBN 978-973-668-549-1 

Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500), Ed. Oscar Print, București, 2016, Cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu (ISBN: 978-973-668-456-9). Extrase din volum.


 

 

Renașterea transilvăneană – identitate culturală în context europeanEd. Muzeului Literaturii Române, București, 2013 (ISBN: 978-973-167-186-4). Cuprins, sumar în limba engleză, anexe.

Pictura murală gotică din Transilvania, Ed. Noi Media Print, București, 2007 (ISBN: 978-973-7959-90-4); ediție separată în limba engleză, Gothic Mural Painting in Transylvania, 2007 (ISBN: 978-973-7959-91-1), republicată în formă revizuită ca eBook, 2013.

Brașov (Artă. Istorie. Arhitectură), Brașov, 2011 (ISBN: 978-606-929-081-4).


VOLUME ÎN COLABORARE

„Pictura gotică” și „Pictura murală din Transilvania Renașterii în secolele XVI-XVII”, în tratatul Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate (coordonatori Răzvan Theodorescu și Marius Porumb), Ed. Academiei Române București – Ed. Mega Cluj-Napoca, 2018.
„Cadrul istoric și arhitectural al Curții Bisericii Negre”, în Redescoperirea trecutului medieval al Brașovului/ Unearthing the Medieval Past of Brașov (coordonator Daniela Marcu-Istrate), ediție bilingvă româno-engleză, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2015 
Monumente UNESCO din România, Ed. Noi Media Print, București, 2010 (ISBN: 978-973-1805-63-4)
Pictura murală, în 800 de ani de biserică a sașilor din Transilvania (editor Thomas Nägler), Catalog de expoziție, Wort und Welt Verlag, Thaur bei Innsbruck, 1991, cu o ediție în limba germană, 800 Jahre Kirche der Deutschen in Siebenbürgen, 1991

STUDII, ARTICOLE, RECENZII, CATALOAGE EXPOZIȚIE

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

PREMII
2020: Premiul George Oprescu al Academiei Româneex aequo pentru tratatul Arta în România din preistorie în contemporaneitate, coordonatori acad. Răzvan Theodorescu și acad. Marius Porumb, 2018.
2018: Premiul George Oprescu al Academiei Române ex aequo pentru lucrarea Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500), Ed. Oscar Print București, 2016.
2008: Diploma de merit a Ministerului Culturii din România pentru lucrarea Pictura murală gotică din Transilvania, Ed. Noi Media Print, București, 2007.
2004: Europa Nostra Award - Premiul Comunității Europene pentru colectivul de cercetare și restaurare a Bisericii „din Deal” din Sighișoara.
2003: Premiul Grigore Ionescu al Ministerului Culturii din România pentru colectivul de cercetare și restaurare a Bisericii „din Deal” din Sighișoara.
2001: Premiul Nicolae Ghika-Budești al Ministerului Culturii din România pentru colectivul de cercetare și restaurare a Casei cu Cerb” din Sighișoara.

STAGII DE CERCETARE

2001 și 2012, iulie: Institutul Central de Istoria Artei din München.
2011, septembrie: Oficiul Național al Patrimoniului Cultural din Budapesta.
2012, iunie: Oficiul Național al Monumentelor Istorice Viena.

CĂLĂTORII DE DOCUMENTARE

Italia – 1997, 2001, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012; Franța – 1992, 1997; Germania – 2001, 2007, 2008, 2012; Austria – 1996, 2008, 2009, 2011, 2012; Slovacia – 1992, 2008, 2011; Slovenia – 2008; Ungaria – 1994, 2008, 2009, 2011, 2018; Cehia – 1992, 1995, 2009, 2012.