Elisabeta Negrău

Elisabeta Negrău este cercetător științific gr. III, membră a Sectorului Arte vizuale și arhitectură – perioada medievalăˮ - Institutul de Istoria Artei G. Oprescu”. Și-a început activitatea în această instituție în perioada 2018-2022, activând, în calitate de cercetător științific, în cadrul proiectului-consorțiu PN-III-P1-1.2.PCCDI-2017-0812, coordonat de institut (2018-2020). Anterior, a mai lucrat ca referent la Departamentul de Cercetare al Universității Naționale de Arte din București și ca doctorand-director de proiect TD-CNCS (tineri doctoranzi), în cadrul aceleiași instituții. În anul 2012 a obținut titlul de doctor la Universitatea Națională de Arte, cu o teză privind arta aulică din Țara Românească în secolele XVI-XVII. Licențiată în istoria și teoria artei și absolventă a unui master în arte vizuale (UNARTE, București). Specializări: istoria artei medievale și premoderne din Țara Românească (secolele XIV-XVIII); iconografia artei bizantine și postbizantine.

Contact: e-mail: e_negrau@yahoo.com; corespondență: IIA G. Oprescu, Calea Victoriei 196, sector 1, București, CP 010098


 

INVITAȚIE LA LECTURĂ

PROIECTE DE CERCETARE

2018-2020: Cercetător științific în cadrul proiectului-consorțiu PN-III-P1-1.2.PCCDI-2017-0812 „Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național”, IIA „G. Oprescu”, director: dr. Adrian-Silvan Ionescu;

2008-2009: Director al proiectului de cercetare pentru Tineri Doctoranzi CNCSIS TD–164 „Dimensiuni aulice în arta postbizantină. Cazul Țării Românești (sec. XVI-XVII)”, UNARTE;

2006-2008: Asistent de cercetare în grantul CNCSIS tip A – Cercetare Fundamentală, cod 847 „Repertoriul picturii murale brâncovenești. Județul istoric Vâlcea”, UNARTE, director prof. univ. dr. Corina Popa.

BURSE ȘI GRANTURI

Bursa pentru tineri doctoranzi a Consiliului Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior (CNCSIS), BD–204, 2007-2009

Grant oferit de Academia de Științe a Serbiei, Congresul Internațional de Studii Bizantine, Belgrad, 22-28 aug. 2016

AFILIERI PROFESIONALE

Membru în Societatea Română de Studii Bizantine, parte a L'Association Internationale des Études Byzantines (AIEB) 

CONFERINȚE, ARTICOLE, CATALOAGE EXPOZIȚIE

CĂRȚI DE AUTOR

Cultul suveranului sud-est european și cazul Țării Românești. O perspectivă artistică, Ed. Lumen, Iași, 2011, 280 p., 165 ilustrații alb-negru, ISBN 978-973-166-274-9. Ediția a II-a a apărut la aceeași editură, în anul 2020. 


 


VOLUME ÎN COLABORARE

Cristina Cojocaru, Elisabeta Negrău, Sultana-Ruxandra Polizu, Monahia Atanasia Văetiși, Iconostase din București. Secolele XVII-XIX, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2017, ISBN 978-973-7866-61-5

Pafnutie-Pârvu zugravul. Tradiție și modernitate în epoca brâncovenească, texte de Cristina Cojocaru (Introducere) și Elisabeta Negrău (Catalogul monumentelor, pp. 23-287), editor Pr. Mihail-Simion Săsăujan, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2017, ISBN 978-973-7866-56-1

Elisabeta Negrău și Vlad Bedros, Mănăstirile Olteniei. Artă și spiritualitate/ The Monasteries of Oltenia. Art and Spirituality, ediție bilingvă în volume separate, coord. și postfață de Ierom. Iustin Marchiș, Editura ICR, București, 2014, 360 p. + ilustrații color, ISBN 978-973-577-645-9 (ediția în limba română), ISBN 978-973-577-649-7 (versiunea în limba engleză)

Corina Popa, Ioana Iancovescu, Vlad Bedros, Elisabeta Negrău, Ruxandra Lambru (trad. din slavonă), Natalia Trandafirescu (trad. din lb. greacă), Repertoriul picturilor murale brâncovenești. Județul Vâlcea, Editura UNARTE, București, 2008, vol. I: 529 p. [text + planșe]; vol. II: 312 p. [ilustrații], ISBN 978-973-1922-22-5

CONTRIBUȚII ÎN VOLUME COLECTIVE

„The Double-Sided Icon în Dintr-un Lemn Monastery”, în Études Byzantines et Post-Byzantines, vol. VII, editori Nicolae-Șerban Tanașoca și Alexandru Madgearu, Editura Academiei Române, București, 2016, pp. 99-118

Cap. „Ctitorii brâncovenești. Arhitectură și pictură”, în Ctitorii brâncovenești. Elemente de artă eclezială medievală (secolele al XVII-lea și al XVIII-lea), editor Pr. Alexandru Barna, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2014, pp. 53-151

Cap. „Mănăstirea Polovragi, monument de arhitectură și artă”, în Polovragi, Mănăstirea de lângă cer. Istorie, spiritualitate, artă, ed. Monahia Atanasia Văetiși, București, 2012, pp. 51-123

„Piața Gogu Constantin Cantacuzino”, în Lotizarea și parcul Ioanid, editor Cristina Woinaroski, Ed. Simetria, București 2007, pp. 78-82

 

DISTINCȚII

2014 - Medalia „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru cercetare științifică, acordată de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

2017 - Diploma de Onoare pentru cercetare, acordată de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române