Programe și proiecte ale Academiei Române

Programul fundamental nr. 2/2003
Enciclopedia Artelor în România

Lucrări finalizate:

Dicționarul sculptorilor români
Repertoriul expozițiilor din București. 1868-1914
Repertoriul biobibliografic al autorilor și copiștilor de muzică psaltică
Un secol de ecranizări în cinematograful românesc (1911-2011)


Lucrări în curs de realizare:

Catalogul descriptiv și analitic al manuscriselor muzicale în notație neumatică bizantină și postbizantină (psaltice) păstrate în colecțiile românești. 1700-1830
Enciclopedia artei medievale din România:
1. Repertoriul picturilor murale românești. Moldova, Țara Românească, sec. XIV-XVI; 2. Repertoriul iconostaselor din ținutul Sucevei. Secolele XV –XVIII
Istoria teatrului românesc modern. 1944-1989
Artiștii și călătoriile în secolele XIX–XX
 
Generația '70 în filmul românesc 


Program de cooperare între Academia Română și Academia Bulgară de Științe  

Art Interactions between Romanian and Bulgarian Lands (15th – 20th century) – proiect comun al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” și al Institutului pentru Studiul Artelor din Sofia. Perioadă de realizare: 2014-2016.