Dana Jenei

Dana Jenei, cercetător științific III, este membru al Sectorului Arte vizuale și arhitectură – perioada medievală din anul 2013. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția Istoria și Teoria Artei (Muzeologie), obținând în cadrul aceleiași instituții, astăzi Universitatea Națională de Arte, diploma de doctor cu teza Pictura murală gotică din Transilvania. Ansambluri din secolul al XV-lea (coordonator științific prof. univ. dr. Corina Popa). În anii 2011-2013 a fost bursier postdoctoral al Academiei Române, cu proiectul Renașterea transilvăneană – identitate culturală în context european (coordonator științific acad. Răzvan Theodorescu). Anterior a lucrat la Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice din București și la Direcția pentru Patrimoniul Cultural Național din Brașov, ca expert în domeniul cercetării monumentelor istorice. A coordonat, din partea Ministerului Culturii din România, Atelierul Internațional de Restaurare ICROM-UNESCO Western European Medieval Paintings, desfășurat la Biserica din Deal” din Sighișoara, în anul 1995. Specializare: pictura din Evul Mediu și Renaștere în Transilvania.

Contact: - adresă e-mail: istartro@yahoo.com; - corespondență poștală: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, 010098 - București.

BURSE DE STUDII

2011-2013: bursă postdoctorală a Academiei Române, cu proiectul Renașterea transilvăneană – identitate culturală în context European (coordonator științific acad. Răzvan Theodorescu).

2001: bursă a Guvernului Italian. 

2000-2001: bursă Getty-NEC a Colegiului Noua Europă din București – Institut de Studii Avansate, cu lucrarea Art and Mentality in Late Middle Age Transylvania (coordonator științific prof. univ. dr. Anca Oroveanu).

STAGII DE CERCETARE

2001 și 2012, iulie: Institutul Central de Istoria Artei din München.

2011, septembrie: Oficiul Național al Patrimoniului Cultural din Budapesta.

2012, iunie: Oficiul Național al Monumentelor Istorice Viena.

CĂLĂTORII DE DOCUMENTARE

Italia – 1997, 2001, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012; Franța – 1992, 1997; Germania – 2001, 2007, 2008, 2012; Austria – 1996, 2008, 2009, 2011, 2012; Slovacia – 1992, 2008, 2011; Slovenia – 2008; Ungaria – 1994, 2008, 2009, 2011; Cehia – 1992, 1995, 2009, 2012.

PROIECTE DE CERCETARE

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:

Enciclopedia artei medievale din România: Repertoriul picturilor murale din Transilvania, sec. XIV-XVI.


CĂRȚI ȘI ALBUME DE ARTĂ

Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500)Ed. Oscar Print, București, 2016, Cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu (ISBN: 978-973-668-456-9).

Renașterea transilvăneană – identitate culturală în context europeanEd. Muzeului Literaturii Române, București, 2013 (ISBN: 978-973-167-186-4).

Pictura murală gotică din Transilvania, Ed. Noi Media Print, București, 2007 (ISBN: 978-973-7959-90-4), cu o ediție în limba engleză (Gothic Mural Painting in Transylvania, 2007, ISBN: 978-973-7959-91-1) publicată ulterior, în formă revizuită, și ca eBook (2013). 

Monumente UNESCO din România (în colaborare), Ed. Noi Media Print, București, 2010 (ISBN: 978-973-1805-63-4).

Brașov (Artă. Istorie. Arhitectură), Brașov, 2011 (ISBN: 978-606-929-081-4).

 

 
STUDII, ARTICOLE, RECENZII, CATALOAGE EXPOZIȚII

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE


PREMII

2018: Premiul George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2016, ex aequo, pentru lucrarea Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500).  
2008: Diploma de merit a Ministerului Culturii din România pentru cercetarea picturii murale gotice din Transilvania.
2004: Europa Nostra Award - Premiul Comunității Europene pentru colectivul de cercetare și restaurare a Bisericii din Deal” din Sighișoara.
2003: Premiul Grigore Ionescu al Ministerului Culturii din România pentru colectivul de cercetare și restaurare a Bisericii din Deal” din Sighișoara.
2
001: Premiul Nicolae Ghika-Budești al Ministerului Culturii din România pentru colectivul de cercetare și restaurare a Casei cu Cerb” din Sighișoara.