Daniela Gheorghe

 

Daniela Gheorghe este cercetător științific gradul III. Licențiată în teatrologie și filmologie, a obținut în 1999 titlul de doctor în teatru cu teza Comedia românească - instrument cognitiv  al transformărilor din societatea noastră (Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale", conducător științific prof. univ. dr. Ileana Berlogea). A condus Sectorul Artele spectacolului. Teatru și Film în perioada 2000-2017. Specializări: istoria criticii, esteticii și teoriei dramatice (stagiu la Kabinet pro studium èeského divadla și la Institut umìní - Divadelní ústav, Praga); dramaturgie românească; știința imaginii. 


Contact: 
e-mail: daniela.gheorghe@istoria-artei.ropagina academia.edu.

 

AFILIERI PROFESIONALE

Association internationale des critiques de théâtre - Section roumaine (AICT), membru fondator; 

- Uniunea Teatrală din România (UNITER);
- International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT).
- Publication Integrity and Ethics
(PIE)
 
 MEMBRU ÎN COMITETE DE REDACȚIE

- revista Arta. Seria Arte audiovizuale, Institutul patrimoniului cultural - Centrul Studiul Artelor, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău (ISBN 1857-1050), 2006-2013
- revista Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, Serie nouă, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Academia Română (ISSN: 0039-3991), 1990-prezent


PROIECTE DE CERCETARE

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:
- coordonator al proiectelor Dicționarul oamenilor de teatru români (arhiva Institutului de Istoria Artei) și Istoria teatrului românesc modern, 1944-1989 (în lucru).

Proiecte de cercetare naționale: 
- director al proiectului Efectul Marin Preda în arta românească (2003-2005)
- colaborator la proiectele Simboluri fundamentale în comunicarea vizuală (2003-2005) și
Punerea în valoare și protejarea patrimoniului cultural din județul Dâmbovița cu ajutorul noilor tehnologii ale informării și comunicării (2003-2005).

Proiecte individuale:
Studiul Structuri ale limbajului în artele reprezentației, monografia Horia Lovinescu (Arhiva Institutului de Istoria Artei).


ACTIVITATE DIDACTICĂ (2003-2006)

Colaborator extern al Facultății de Litere, Universitatea București, specializarea Știința imaginii. Cursuri:

 Imaginea și teatrul
 Imaginea ca document al istoriei
 Imaginea dinamică. Cinematograful


CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE

Teatrul românesc. 1948-1989  (în colaborare cu Ion Cazaban), în Istoria românilor. Vol. X: România în anii 1948-1989, coordonator: Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedică, București, 2013

Viața culturală. Teatrul, în Istoria românilor. Vol. IX: România în anii 1940-1947, coordonator: Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedică, București, 2008 


STUDII ȘI ARTICOLE (SELECȚIE)
Din istoria scenelor bucureștene. Sala din Sărindar (I), SCIA.TMC, T. 14 (58), 2020
Liviu Ciulei sau creația teatrală canonică
, SCIA.TMC, T. 10-11 (54-55), 2016-2017

Din istoria scenelor bucureștene. Sala din Sărindar (I), SCIA.TMC, T. 7-9 (51-53), 2013-2015

Quelques considérations sur l’histoire du bâtiment théâtral dans les villes danubiennes, Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, serie nouă, Tomurile 5-6 (49-50), 2011-2012
Ascensiunea și declinul teatrului românesc în anii '20-'40, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, serie nouă, Tom 3 (47), 2009

Reflecția filozofică și gândirea despre teatru la Lucian Blaga, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, Serie nouă, Tom 2 (46), 2008

La comédie: une chronique de la société roumaine moderne, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, Serie nouă, Tom 1 (45), 2007

Evoluția societății românești de la 1840 la 1990 văzută prin lentila artei comice, in ARTA - 2007. Seria arte audiovizuale, Institutul patrimoniului cultural - Centrul Studiul Artelor, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, 2007;
Marin Preda și cinematograful, în ARTA - 2006. Seria arte audiovizuale, Chișinău, 2006

Efectul Marin Preda în artele spectacolului, publicat în format electronic (CD-ROM, proiect CERES), 2005, și online pe site-ul web al proiectului;  

Arta Mariei Ventura, în Teatrul azi, Fundația Culturală "Camil Petrescu" și UNITER, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 2004

Mitul Cenușăresei în comedia românească din anii 1920-1940, în Teatrul azi, nr. 9-10, septembrie-octombrie 2004
Comedia uitată, în Teatrul azi, nr. 9-10, septembrie-octombrie 2003

Receptarea lui Caragiale, în Drama, nr. 2-3/2002

Lucian Blaga: reflecții asupra teatrului, în Teatrul azi, nr. 8-9-10/2001

Comedia românească și femeile ei emancipate, în Teatrul azi, nr. 12, decembrie 2000

Orientări în comedia românească în prima jumătate a secolului al XX-lea, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, Tom 44/1997

Modificările structurale ale societății românești în secolul al XIX-lea reflectate în comedie. Partea I în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, Tom 41/1994, Partea a II-a, în SCIA. Teatru, muzică, cinematografie, Tom 42/1995, Partea a III-a, în SCIA.  Teatru, muzică, cinematografie, Tom 43/1996

"Drumul spre Ithaca" sau voiajul odiseic în teatru (recenzie Marian Popescu), în Revista Teatrului Național din București, nr. 1/1993

Comedia românească în ultimele decenii, în Studii și Cercetări de Istoria Artei. Teatru, muzică, cinematografie, Tom 40/1993

Compte rendu, Giovanni Lista: Ionesco, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Théâtre, Musique, Cinéma, Tome XXX, 1993


COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE (SELECȚIE)

Repere în istoria scenei românești din perioada postbelică: Teatrul Mic în anii '80, Seria colocviilor Întâlnirile de miercuriInstitutul de Istoria Artei, 11 iunie 2014

Scene ale vieții contemporane în teatrul și în pictura din epoca lui Theodor Aman - Sesiunea națională de comunicări științifice Theodor Aman și epoca sa, octombrie 2011

Mihai Popescu și europenizarea artei scenice românești în anii '20-'40, Centenar Mihai Popescu, 2009

Teatrele de la Dunăre - Simpozionul internațional "Dunărea și Dunărea. Fluviul și reprezentările lui în arte", ediția I, 2005

Actorul român la 1940 și critica dramatică - Simpozionul Arta actorului în anii '40 - de la scenă la marele ecran, Institutul de Istoria Artei, 2003

Societatea Filarmonică și constituirea repertoriului teatral - Colocviul Începuturile învățământului teatral și muzical. De la Societatea Filarmonică la Conservator, Institutul de Istoria Artei, 2003

Creație și contemplație - Colocviul Însemnările teatrale ale lui Valeriu Moisescu, Institutul de Istoria Artei, 2000

O istorie polemică a filmului românesc - Colocviul Probleme actuale ale istoriografiei de film, Institutul de Istoria Artei, 2000

Poezie și teatralitate în proiectele dramatice eminesciene - Simpozionul Mihai Eminescu și teatrul, Teatrul Național București, 2000

Direcții noi în cercetarea teatrologică - Sesiunea aniversară a Institutului de Istoria Artei (50 de ani de la înființare), decembrie 1999

Satira politică și comicul de moravuri la dramaturgul Millo - Centenar Matei Millo, Teatrul Național București, 1996


COLABORĂRI ÎN PRESA CULTURALĂ  

Radio România Cultural, TVR2, Teatrul azi, România literară, SIBMAS BulletinTransilvania, Cronica, Tribuna, Revista Teatrului Național București 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Bibliografia istorică a RomânieiVol. IX, Institutul de Istorie "George Barițiu", Cluj-Napoca, 2000

Anuarul istoriografic al României, II, 2012, coord. Doru Radosav, Cluj-Napoca, 2015