Vlad Bedros

Vlad Bedros este cercetător științific gr. III în cadrul Sectorului de artă medievală al Institutului G. Oprescu”. Absolvent al Universității Naționale de Arte din București, secția de Istoria și Teoria Artei (2002). La aceeași universitate a urmat studiile masterale, iar în 2011 a obținut titlul de doctor în istoria artei cu teza Iconografia absidei altarului în bisericile moldovenești la sfârșitul secolului al XV-lea și în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Din anul 2004 și-a început activitatea didactică la UNARTE, unde ocupă în prezent funcția de decan al Facultății de Istoria și Teoria Artei.

Contact:

- adresa e-mail: istartro@yahoo.com- corespondență: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, 010098 - București

BURSE DE CERCETARE

- bursă GE-NEC, Colegiul Noua Europă din București (2006–2007)
- bursier postdoctoral al Academiei Române (POSDRU 159/1.5/S/136077), proiect „Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cu tema de cercetare Modele bizantine, filtre balcanice și interpretări locale în iconografia medievală românească. Cazul absidei altarului în bisericile din Moldova (cca. 1490–1550).


PROIECTE DE CERCETARE NAȚIONALE

- colaborator la proiectul Repertoriul iconografic al picturilor murale brâncovenești. I Județul Vâlcea, coordonator Prof. Corina Popa (CNCSIS tip A nr. 847)    

CĂRȚI

Patrimoniu artistic armenesc în România. Între nostalgia exilului și integrarea culturală, Noi Media Print, București, 2011 (ISBN: 973-1805-96-2), cu o versiune în limba engleză în tiraj separat (Armenian Artistic Heritage in Romania. Between Exilic Nostalgia and Cultural Integration, ISBN: 973-1805-97-9)

Cicluri ale arhanghelilor în pictura din Moldova secolului al XVI-lea (disertația de masterat), publicată online de Grupul Român pentru o Istorie Alternativă, București – Cluj-Napoca, 2006 (link URL: http://www.patzinakia.com/ONLINEBOOKS/Vlad-ARHANGHELI
 

CONTRIBUȚII LA VOLUME COLECTIVE, ARTICOLE ÎN ENCICLOPEDII

„Selecția sfinților ierarhi în absidele moldovenești (secolele XV–XVI)”, în volumul omagial Polychronion. Profesorului Nicolae-Șerban Tanașoca la 70 de ani, Editura Academiei Române, București, 2012
Iconographie et liturgie. Le programme de l’abside de l’autel dans cinq monuments moldaves, în vol. New Europe College. GE-NEC Program 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, editor: Irina Vainovski-Mihai, București, Colegiul Noua Europă, 2010, pp. 453–507
Corina Popa, Ioana Iancovescu, Vlad Bedros, Elisabeta Negrău,  Repertoriul picturilor murale brâncovenești. I.  Județul Vâlcea, ed. UNARTE, București, 2008 (apărut în 2012). ISBN: 978-973-1922-22-5

Vila Iatan Poenaru, în Arhitectura bucureșteană – secolele 19 și 20. Lotizarea și parcul Ioanid, editor: Cristina Woinaroski, Editura Simetria, București, 2007, pp. 114–117

UNARTE, București, Editura UNARTE, 2006 (co-editor)

Intrări  despre meșteri medievali din România (Gheorghie Zugrav, Gheorghe din Trikkala, Gheorghe din Ioannina, Gheorghe fiul lui Iacov, Gheorghe din Făgăraș, Gheorghe und Gligori), în Allgemeines Künstlerlexikon (AKL), Vol. 52, 2006. 
 

ARTICOLE

The Lamb of God in Moldavian Mural Decoration, în Revue des Etudes Sud-Est Européennes, Tome XLIX,  2011, p. 53-72.
Notes on Elijah’s Cycle in the Diaconicon at Neamț Monastery, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Beaux Arts, Tome XLV, 2008, pp. 117–125
The Painted Churches of Northern Moldavia, EAHN Newsletter no. 3/2008

Aspecte ale reflecției eshatologice în tradiția Răsăritului ortodox și receptarea lor în țările române, în revista online Studia Patzinaka, nr. 4/2007, pp. 175–193

Rolul ideologiei politice în apariția și fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova secolelor al XV-lea și al XVI-lea, în Revista Monumentelor Istorice, t. 73, 2003, pp. 35–40

PARTICIPARE LA CONGRESE INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE

Selecția sfinților ierarhi în absidele moldovenești. Secolele 15–16, Sesiunea anuală a Facultății de Istoria și Teoria Artei, ediția a II-a: Imagine-Document. Exegeză-Restaurare, Universitatea Națională de Arte, București, 7 mai 2011

Teofanie si eshatologie. Percepții ale Euharistiei în iconografia absidei altarului în bisericile moldovenești (sec. XV–XVI), Seminarul săptămânal Imagine, obiect, ritual în cercetarea contemporană, Facultatea de Istorie, Universitatea Babeș-Bolyali, Cluj-Napoca (Kolozsvár), 23 februarie 2011

Altarul lui Dumnezeu. O redactare liturgică inedită în altarul Dobrovățului, Sesiunea anuală a Sectorului de Artă medievală Date noi în cercetarea artei medievale românești, ediția a VII-a, 16–17 decembrie 2010

The Cosmic Liturgy and its Iconographic Reflections in Moldavian Late Medieval Images, Congresul internațional Materialités et immaterialité de l’église au Moyen-Âge, București, Colegiul Noua Europă, 22–23 octombrie 2010

Reprezentări ale Mielului lui Dumnezeu în pictura murală din Moldova (sec. XV–XVI), Sesiunea anuală a Facultății de Istoria și Teoria Artei, ediția I, Universitatea Națională de Arte, București, 29 mai 2010

Diaconiconul de la Dobrovăț, Sesiunea anuală a Sectorului de Artă medievală Date noi în cercetarea artei medievale românești, ediția a VI-a, București, 17–18 decembrie 2009 

Images of the Apocalyptic Lamb of God in Moldavian Paintings of the 15th–16th Centuries, Session 1618: Medieval Interpretations of the Book of Revelation in Text and Image, II, International Medieval Congress, Leeds, 13–16 iulie 2009

Image and Liturgy. Late 15th Century Moldavian Instances, Bridges and Boundaries: Revisiting the Byzantine Inheritance, Graduate Student Day of the Centre for Hellenic Traditions, Central European University, Budapesta, 5–6 iunie 2009

Mielul lui Dumnezeu în pictura moldovenească. Contexte iconografice, Sesiunea anuală a Sectorului de Artă medievală Date noi în cercetarea artei medievale românești, ediția a V-a, București, 18–19 decembrie 2008

Diaconiconul de la Neamț, Sesiunea anuală a Sectorului de Artă medievală Date noi în cercetarea artei medievale românești, ediția a IV-a: In Memoriam Vasile Drăguț (1928-1987), București, 13–14 decembrie 2007 

Picture and Liturgy. The Apse Iconography in Five late 15th century Moldavian Churches, Romanian medieval images – history / conservation-restoration / research, Restoration Centre of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Ljubljana, 23 noiembrie 2007

Schitul Păpușa: iconografia picturii murale, Sesiunea anuală a Sectorului de Artă medievală Date noi în cercetarea artei medievale românești, ediția a III-a, București, 14–15 decembrie 2006

Câteva observații privind reprezentarea arhanghelilor în pictura moldovenească (secolul al XVI-lea), Sesiunea anuală a Sectorului de Artă medievală Date noi în cercetarea artei medievale românești, ediția I, București, 16–17 decembrie 2004