Cărți


Cărți publicate de cercetătorii noștri în perioada 2000-2021 (în cazul volumelor  redactate în colaborare cu unul sau doi autori externi, numele subliniat îl indică pe cercetătorul care lucrează/a lucrat la Institutul de Istoria Artei G. Oprescu):

2023
Lucian Sinigaglia, 
Universul teatral bucureștean și politicile culturale după 23 august 1944. Amurgul teatrului burghez. Prin furtunile realismului socialist, Presa Universitară Clujeană, 2023, 180 p. +113 il. alb-negru. ISBN: 9786063718489

2022

Ozana Alexandrescu, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. V, Editura Muzicală, București, 2022, 193 p. ISBN 978-973-42-1288-0.
Mona Momescu și Eduard Andrei, Risipitorul de talent: Ilie Cristoloveanu, pictor și filolog în România și SUA, Editura Paideia, București, 2022, 522 p. ISBN: 978-606-748-638-4

2021
Constantin I. Ciobanu, Text și imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea: o abordare structural-semiotică (cu un rezumat în limba franceză), Oscar Print, București, 2021, 224 p. ISBN: 978-973-668-562-0 

Eduard Andrei, Dimitrie Grigoraș. Ordinea clasică a privirii, Ed. Paideia, București, 2021, 312 p. ISBN: 978-606-748-529-5 Constantin I. Ciobanu, Text și imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea: o abordare structural-semiotică, Oscar Print, București, 2021, 224 p. ISBN: 978-973-668-562-0  
Marian Țuțui, Studii de film românesc și balcanic, Ed. Noi Media Print, București, 2021, 216 p. ISBN: 978-606-572-122-7
Ozana Alexandrescu, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, vol. IV, Ed. Muzicală, București, 2021, 256 p. ISBN: 978-973-42-1210-1  

2020
Adrian-Silvan Ionescu, Baluri în România modernă 1790-1920, Vremea, București, 2020, 268 p. ISBN: 9789736459498
Europa Wonderland/Body Space: Citizenship and Territories, catalog expoziție în ediție bilingvă română-engleză, texte introductive de Olivia Nițiș și Dana Sarmeș, Asociația Culturală Contrasens, Timișoara, 2020. ISBN 978-606-94596-8-3

Elisabeta Negrău, Cultul suveranului sud-est european și cazul Țării Românești. O perspectivă artistică, ediția a II-a, Editura Lumen, Iași, 2020, 402 p. ISBN 978-973-166-577-1

Ramona Caramelea, Clădiri școlare din România, 1864-1914. Politică de construire și model spațial, Ed. Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2020, 347 p.+ il. ISBN 978-606-654-399-6

Ozana Alexandrescu, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. III, Editura Muzicală, București, 2020. ISBN 978-973-42-1104-3


2019
Constantin I. Ciobanu, Isai Cârmu. Magia cărții (album), Editura Arc, Chișinău, 2019, 96 p. cu ilustrații color și fotografii. ISBN 978-9975-0-0320-9.

Rodica Buzoianu, Eduard Andrei, Oana Florică (editori), Patrimoniu cultural revizitat. Simpozionul de ceramică Medgidia 1971-1977/Revisited Cultural Heritage. Ceramics Symposium Medgidia 1971-1977, ediție bilingvă română-engleză, Asociația UMA ED România, Master Print, București, 2019, 306 p. ISBN 978-973-0-30704-7

Principiul Migrației/ The Principle of Migration, editori Olivia Nițiș și Ciprian Ciuclea, Experimental Project, București, 2019. Ediție bilingvă română-engleză. ISBN 978-973-0-30624-6

Eduard Andrei, Pictorul Costin Petrescu la New York, 1919-1920, Ed. Paideia, București, 2019, 196 p. ISBN 978-606-748-282-9

Adrian-Silvan Ionescu, Portretul unei țări. România Mare în fotografiile lui E.O. Hoppé, Institutul de Istoria Artei al Academiei Române, Ed. Oscar Print, București, 2019, 120 p.

2018
Virginia Barbu, îngrijirea ediției, studiu introductiv, cronologie și note la vol. Costin Petrescu, La Iași, în timpul războiului, 1916–1917. Însemnările unui pictor refugiat, Humanitas, 2018, ISBN 978-973-50-6209-5


2017
Cristina Cojocaru, Elisabeta Negrău, Sultana-Ruxandra Polizu, Monahia Atanasia Văetiși, Iconostase din București. Secolele XVII-XIX, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2017, ISBN 978-973-7866-61-5

Elisabeta Negrău și Cristina CojocaruSfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu zugravul: tradiție și modernitate în arta brâncovenească, Ed. Cuvântul Vieții, București, 2017, ISBN 978-973-7866-56-1

Alin Ciupală, Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Ed. Polirom, 2017, 392 p., ISBN: 978-973-46-6577-8

2016
Dana Jenei, Goticul în Transilvania. Pictura, Ed. Oscar Print, București, 2016, Cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu (ISBN: 978-973-668-456-9)

Manuela Cernat, Jean Negulescu: Un român la Hollywood, Noi Media Print, București, 2016, 179 p. ISBN: 9786065720909 

Marian Țuțui (editor), Drumuri și răspântii / Roads and Crossroads, Fundația pentru poezie ”Mircea Dinescu”, 2016

Virginia Barbu, Corina Teacă (editoare), Mărturiile toamnei. Corespondență Ionel Jianu-Barbu Brezianu, Ed. UNArte, București, 2016, ISBN 978-606-720-056-0 

Ruxanda Beldiman, Domeniul lui Ion Ghica de la Ghergani, grafică: Cristian Gache, editor: Oana Marinache, cu o postfață de Irina Bossy‑Ghica, Ed. Istoria Artei, București, 2016, 112 p., ISBN 978-606-8839-04-2


2015 
Ozana Alexandrescu, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, vol. II, Ed. Muzicală, București, 2015   


2014

Constantin I. Ciobanu, Muzeul Național de Artă al Moldovei. Colecția Pictură Națională/ National Art Museum of Moldova. National Painting Collection, album în ediție bilingvă (română-engleză), Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 2014, 200 p. + 165 il.  

Adrian-Silvan Ionescu, Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc, 1916-1919, Ed. Institutului Cultural Român, București, 2014 (album cu versiuni în limba franceză și în limba engleză), 304 p. + il., ISBN 978-973-577-653-4

Olivia Nițiș, Istorii marginale ale artei feministe, Editura Vellant, București, 96 p., ISBN 978-973-1984-79-7

Constantin Ion Ciobanu și Tudor Stavilă, Patrimoniul cultural al Republicii Moldova, ediția a doua revăzută și completată, Editura Arc, Chișinău, 2014 (ediție bilingvă română-engleză, cu un rezumat în limba franceză), ISBN: 978-9975-61-824-3


2012
Marina Sabados, Grigorescu la Agapia, Editura Doxologia, Iași, 2012, 240 p., 207 il. + 37 planșe, ISBN 978-606-8278-29-2

2011 

Adrian-Silvan Ionescu, Silvan. Portretistul / The Portrait Artist, ediție bilingvă română-engleză, Ed. Institutului Cultural Român, București, 2011. ISBN: 978-973-577-627-5

Ruxanda Beldiman, Castelul Peleș. Expresie a fenomenului istorist de influență germană, Ed. Simetria, București, 2011. ISBN: 973-1872-22-3.

Vlad Bedros, Patrimoniu artistic armenesc în România. Între nostalgia exilului și integrarea culturală, Ed. Noi Media Print, București, 2011, ISBN: 973-1805-96-2 (versiunea în limba engleză, la aceeași editură, cu tiraj separat: Armenian Artistic Heritage in Romania. Between Exilic Nostalgia and Cultural Integration)

2010

Ozana Alexandrescu și Daniel Suceava, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române vol. I, Ed. Muzicală, București, 2010. ISBN general: 978-973-42-0579-0. ISBN volumul I: 978-973-42-0580-6. Volum apărut sub egida Academiei Române și a Institutului de Istoria Artei G. Oprescu.

Carmen Popescu (coord.), Irina Cărăbaș, Ruxandra Demetrescu, (Dis)continuitățI. Fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea, București, Ed. Simetria, 2010, ISBN 978-973-1872-14-8. Versiune și în limba engleză: (Dis)continuities. Fragments of the Romanian Modernity in the First Half of the 20th Century, ISBN 978-973-1872-15-5.  

Silviu Angelescu, Portretul literar, ed. a II-a, Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2010.

Silviu Angelescu, Mitul și literatura, ed. a III-a, Ed. Tracus Arte, București, 2010.

2009

Corina Teacă, Ioan Bărbulescu-Aluta (1860–1944), Ed. Academiei Române, București, 2009. ISBN 978-973-27-1830-8.

Corina Popa și Ioana Iancovescu, Mănăstirea Hurezi, Ed. Simetria, București, 2009. ISBN 978-973-1872-09-4.

Pavel Șușară, Corneliu Baba, album, Ed. NOI Media Print în colaborare cu Parkstone Press, 2009. Ediții în limbile engleză și franceză.


2008

Silviu Angelescu, Legenda, ed. a III-a, Editura Valahia, 2008. ISBN: 978-973-88815-5-6.

Nicoleta Dandu, Legături comunicaționale în Uniunea Europeană. Dunărea și... Dunărea. O abordare ecologică și culturală, Editura Anima, București, 2008. ISBN: 973-7729-31-5.

Mihaela Michailov și Simona Chițan: Victor Rebengiuc. Omul și actorul, Ed. Humanitas, București, 2008. ISBN: 973-50-1926-6.

2007

Tereza Sinigalia, Mănăstirea Probota, Editura Academiei Române, București, 2007. ISBN 978-973-27-1122-4  

Constantin Ciobanu, Stihia profeticului. Sursele literare ale imaginii „Asediul Constantinopolului” și ale profețiilor Înțelepților Antichității din pictura murală medievală moldavă, monografie cu rezumate în limbile engleză și rusă, Chișinău, Ed. Business-Elita

Constantin Ciobanu, Mihail Petric, monografie-album în limbile română, rusă și engleză, Ed. ARC, Colecția „Maeștri basarabeni din secolul XX”, Chișinău, 2007, 146 p. cu il. 

2006

Suzana Móré Heitel, Abația de la Pâncota și vestigiile ei, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2006. ISBN 978-973-7867-68-1.

Carmen Popa, Determinări, raporturi și interferențe stilistice în creația lui Adalbert Winkler, Ed. Lumina Tipo S.R.L., București, 2006. ISBN (10) 973-0-04389-2.

2005

Tereza Sinigalia, Repertoriul arhitecturii în Țara Românească. 1600-1680, Vol. III, Editura Vremea, București, 2005. ISBN 973-645-160-7.

Ozana Alexandrescu, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea, Ed. Arvin Press, București, 2005.

Gheorghe Vida, Nina Arbore, Ed. ARC, Colecția „Maeștri basarabeni din secolul XX”, Chișinău, 2005. ISBN 9975-61-379-9.

Györgyi Vida și Jenö Murádin, Géza Kádár, Sefer Kft.Nyiregyhaza, 2005, Bocskai, ISBN 963-218-443-2.

2004

Tereza Sinigalia, Repertoriul arhitecturii în Țara Românească. 1600-1680, vol. II, Ed. Vremea, București, 2004. ISBN 973-645-109-7

Ioana Vlasiu, Milița Petrașcu, Ed. ARC, Chișinău, 2004. ISBN: 9975-61-377-2.

Olivia Nițiș, Oglinda în fața femeii. Măști și structuri interioare ale femeii în artele vizuale, Fundația Interart Triade, Timișoara, 2004. ISBN-10: 978-973-88213-3-0.

Alexandra Titu și Constantin Prut, Romul Nuțiu, album, Ed. Brumar, Timisoara, 2004. ISBN 973-602-056-8.  

2003
Alexandra Titu, Experimentul în arta românească după 1960, Ed. Meridiane, București, 2003. ISBN: 973-33-0484-0.

Alexandra Titu și Maria Magdalena Crișan, Angela Tomaselli, Ed. Galerya Ro, Ramnicu-Vâlcea, 2003.

2002

Tereza Sinigalia, Repertoriul arhitecturii în Țara Românească. 1600-1680, Vol. I, Editura Vremea, București, 2002. ISBN: 973-645-033-3.

Silviu Angelescu: Legenda, ed. a II-a, Editura Valahia, 2002.

2001
Pavel Șușară, Corneliu Baba, 
Great Painters Series, Parkstone Press, London, 2001. ISBN 10 1859957455. ISBN 13 9781859957455.

Tereza Sinigalia, Mihai Viteazul ctitor, București, Ed. Vremea, 2001. ISBN 973-645-008-2.

2000

Ioana Vlasiu, Anii '20, tradiția și pictura românească, Ed. Meridiane, București, 2000. ISBN 973-33-0413-1.
Tereza Sinigalia și Voica Maria Pușcașu, Mânăstirea Probota, monografie, Ed. Meridiane, București, 2000. ISBN 9733303992.