Proiecte de cercetare naționale


Proiecte complexe realizate în consorții CDI

Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național – IDArt (2018-2020)

 

Program IDEI – Proiecte de Cercetare Exploratorie

„Sfântul din Montparnasse” de la document la mit: o sută de ani de exegeză brâncușiană (2011-2014)
Text și imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea (2011-2014) 

  

PNCDI – Program CERES

Studiu asupra simbolurilor fundamentale de comunicare vizuală (2003-2005)

Punerea în valoare și protejarea patrimoniului cultural din județul Dâmbovița cu ajutorul noilor tehnologii ale informării și comunicării (2003-2005)

Efectul Marin Preda în arta românească (2003-2005)

Ansamblul rupestru de la Basarabi. Aplicarea unor măsuri de urgență în vederea protejării și punerii în valoare a monumentului (2005-2006)

Program CEEX

ProRESTAURO. Rețeaua centrelor de excelență pentru tehnici avansate de restaurare - conservare - prezervare (2002-2005)
CyberMuzeu al Universităților de Artă din România (2005-2007)
ReSITUS. Metode și tehnici avansate de conservare și reconstrucție digitală pentru patrimoniul cultural-istoric imobil (2006-2008)

Granturi ale Academiei Române

Marina Sabados: Arta iconostasului moldovenesc între tradiția bizantină și stilurile Europei Centrale și de Vest. Studiu de caz: zona Sucevei în secolele XVI-XVIII (2007-2008) 

Constanța Costea: Mari teme ale picturii exterioare din Moldova văzute de aproape: Toți Sfinții și Arborele lui Ieseu (2007-2008)