Tereza Sinigalia

Tereza Sinigalia este cercetător principal gradul I, doctor în istoria artei și conducător de doctorat. A absolvit în anul 1968 Institutul de Arte Plastice "N. Grigorescu", Secția Istoria si Teoria Artei, lucrând ulterior ca redactor, istoric de artă și muzeograf la instituții de profil bucureștene. În 1974 urmează cursurile de vară ale Universității din Poitiers. S-angajat în 1981 la Institutul de Istoria Artei. A fost detașată temporar la Ministerul Culturii și Cultelor, ocupând funcțiile de director al Direcției Patrimoniu Imobil (1993-1994), director la Direcția Monumentelor Istorice (2001-2002) și consilier personal al ministrului (2002-2003). A făcut parte din Consiliul Științific al Institutului și a condus sectorul Arte vizuale și arhitectură - perioada medievală până în aprilie 2011, când s-a pensionat.  

Contact: - e-mail: istartro@yahoo.com; - corespondență: Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, 010098 - București

PROIECTE ȘTIINȚIFICE

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:

● coordonator al proiectului: Enciclopedia artei medievale din România (în lucru)

Proiecte de cercetare naționale:

Cultura 2000 - Salvarea patrimoniului religios european (2005-2006) - director de proiect

Punerea în valoare și protejarea patrimoniului cultural din județul Dâmbovița cu ajutorul noilor tehnologii ale informării și comunicării (2003-2005) - director de proiect

Studiu asupra simbolurilor fundamentale de comunicare vizuală (2003-2005) - colaborator

Proiecte internaționale:

Byzantine and Post-Byzantine Monuments (2001-2004) - consultant

Restaurarea mănăstirii Probota (proiect UNESCO, 1997-2001) - consultant

Granturi ale Academiei Române

Arhitectura de zid în Țara Românească în secolul al XVI-lea, 1996

ACTIVITATE DIDACTICĂ

COMISII UNIVERSITARE ȘI MINISTERIALE

● Membru în comisii de doctorat: Universitatea Națională de Arte București, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Valahia - Târgoviște; Institutul de Studiul Artelor - Chișinău

Membru în Comsia Națională a Monumentelor Istorice (Ministerul Culturii și Cultelor)

Membru în Subcomisia "Componente Artistice" a aceleiași Comisii

AFILIERI PROFESIONALE

MEMBRU ÎN COLEGII DE REDACȚIE

Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Institutul de Istoria Artei "G.Oprescu", Academia Română

Revista ARTA. Arte vizuale, Chișinău, Institutul Studiul Artelor, Academia de Științe a Republicii Moldova

Revista Monumentelor Istorice, Institutul Național al Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii și Cultelor din România

Buletinul Monumentelor Istorice, Institutul Național al Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii și Cultelor din România

CĂRȚI DE AUTOR

Mănăstirea Probota, București, Editura Academiei Române, 2007

Repertoriul arhitecturii în Țara Românească. 1600-1680, vol. I-III, București, Editura Vremea, 2002-2005

Mihai Viteazul ctitor, București, Editura Vremea, 2001

Arhitectura civilă de zid în Țara Românească. Secolele XIV-XVIII, București, Editura Vremea, 2000

Mânăstirea Probota. Monografie (în colaborare cu Voica Maria Pușcașu), București, Editura Meridiane, 2000

COLABORARE LA ENCICLOPEDII ȘI DICȚIONARE

Dicționar de artă, București, Ed. Meridiane, vol. I, 1995, vol. II, 1998

Dictionary of Art, London, Macmillan, 1996, vol. 26

Micul Dicționar Enciclopedic, ediții succesive din 1974


CAPITOLE ÎN VOLUME COLECTIVE


Mănăstiri în București în secolele XVI-XVII / Monastères de Bucarest aux XVIe-XVIIIe siècles,
în vol. Izvoare istorice, artă, cultură și societate. În memoria lui Constantin Bălan (1928-2005), coord. Constantin Rezachevici, Editura Speteanu, București, 2010, p. 233-248 

Églises de Moldavie / Churches in Moldavia
, în vol. România. Patrimoine mondial - World Heritage, Institutul Național al Monumentelor Istorice, București, 2007

Regele Carol I și monumentele istorice din România, în Monumentul. Lucrările celui de al VIII-lea Simpozion "Monumentul. Tradiție și viitor", Iași 2006, anul apariției 2007

"Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele", în Biserica Italiană "Preasfântul Mântuitor" din București, Seria Monografii, coord. Dănuț Doboș, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 2006

Vechea biserică a mănăstirii Bistrița - Vâlcea, în Monumentul. Lucrările celui de al VII-lea Simpozion "Monumentul. Tradiție și viitor", Iași 2005, anul apariției 2006

Saint Nicholas Church, Popauti Monastery, Botosani county (în colaborare cu Carmen Cecilia Solomonea), în Deltion, Thessaloniki, 2005

Casa Mariei sau sensul imaginii într-un lăcaș consacrat Sfintei Fecioare, în vol. Catedrala Romano-Catolică din Iași, Ed. Presa Bună, Iași, 2005

"Dumnezeu este lumină", în Parohia Catedralei Sf. Iosif din București, Seria Monografii, editori Dănuț Doboș și Eugen Bortoș, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 2005

Cap. Art, Architecture and Religion (pp. 98-142) și The Churches of Bucovina (pp. 146-404) în vol. Bucovina. A Travel Guide to Romania's Region of Painted Monasteries, coord. Alfeo Toneloto și Ignazio Valente, Metaneira Publishing House, Helsinki, 2005

Paramentul pictat geometric - o fază intermediară în decorația arhitecturii din Moldova, în Monumentul. Lucrările celui de al VI-lea Simpozion "Monumentul. Tradiție și viitor", Iași 2004, anul apariției 2005

ARTA SI CIVILIZATIE IN TIMPUL LUI STEFAN CEL MARECap. Arta pictorilor (în colaborare cu Răzvan Theodorescu și Ion Solcanu), în vol. Artă și civilizație în timpul lui Ștefan cel Mare, București, 2004

Ctitori și imagini votive în pictura murală din Moldova la sfârșitul secolului al XV-lea și în prima jumătate a secolului al XV-lea. O ipoteză, în vol. Arta istoriei. Istoria Artei. Academicianul Răzvan Theodorescu la 65 de ani, București, Editura Enciclopedică, 2004

Observații asupra Tabloului votiv din Biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii Probota, în vol. Artă, istorie, cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Cluj-Napoca, Ed. Neremia Napocae, 2003

Capitolele: Arhitectură, Artă, Iconografie și Programul iconografic, în vol. Probota, apărut sub egida UNESCO, Helsinki, 2001

L'arhitecture de l'époque "brancovane" - receptacle des influences de Venetie, în vol. Italia e Romania. Due popoli e due storie a confronto (secc. XIV-XVIII), coord. S. Graciotti, Fondazione Giorgio Cini, Olschki Ed., Firenze, 1998

Curtea de Argeș, în vol. Denkmäler in Rumänien, ICOMOS Hefte des Deutschen National Komitees. XIV, München, 1995

CATALOAGE ȘI ACTIVITATE CURATORIALĂ

Catalogul expoziției Stefano il Grande tra l'Oriente e l'Occidente, Città del Vaticano, Musei Vaticani, curator expoziție, fișe piese (coautor Anca Păunescu), 2004

STUDII ȘI ARTICOLE 
 

PARTICIPĂRI LA SESIUNI ȘI COLOCVII ȘTIINȚIFICE

Tereza Sinigalia a participat la numeroase congrese, colocvii, seminarii pe teme de artă bizantina, artă românească în context european, artă comparată, protecția și restaurarea monumentelor istorice - organizate în România sau în străinătate (Atena, Moscova, Salonic, Chișinău, Bruxelles, Haga, Madrid etc.). În ultimii ani a prezentat următoarele lucrări:

Die k. k. Central Commission și bisericile din Bucovina, Sesiunea anuală "Date noi în cercetarea artei medievale din România", ed. a VI-a, Institutul de Istoria Artei, 17-18 decembrie 2009

Ansambluri murale medievale din Moldova repictate în secolul al XIX-lea, Sesiunea anuală "Date noi în cercetarea artei medievale din România", ed. a V-a, Institutul de Istoria Artei, decembrie 2008

Medieval Relics in the perspective of the 21st century, International Conference  "Routes of faith in the medieval Mediterranean history. Monuments, People, Pilgrimage prospects", Thessaloniki (Grecia), noiembrie 2007

LACONA VII: Laser in the Consevation of ArtworksUse of Laser and Optical Diagnostic Techniques on paper: the Pomelnic from Sucevița Monastery (coautori: Roxana Rădvan, Monica Simileanu, Walter Mărăcineanu, Gojka Pajagic Breger, Valentina Liubic, Jens Hildenheym, Marta Castillejo, Mahomed Oujia, Wolfgang, Kautek, Vassili Zafiropoulos, Oliviu Boldura, Nicoleta Melniciuc, Matjia Strlic) și Photonics Saving Relics of European Medieval Cultural Heritage. A Culture 2000 European Project (coautori: Roxana Radvan, Roxana Savastru, Roberta Fantoni, Marta Castilejo, Enrico Esposito, Renzo Salimbeni), la International Conference LACONA VII, Madrid, septembrie 2007

Criteria for the Including of the Churches in Moldavia on the World Heritage List, la Reuniunea anuală a Comitetului patrimoniului Mondial, Wroclaw (Polonia), septembrie 2007

Capitale culturale europene, Secțiunea IV, la Simpozionul Internațional Tușnad 2007, cu tema Cultura construită din capitalele culturale europene, Sibiu (România), iunie 2007

Biserica Sf. Nicolae din Bălinești. Rezultate obținute prin restaurare (în colaborare cu Andrei Vretos), și Arta din Moldova din secolele XIV-XVI în context european, la Simpozionul cu participare internațională "Monumentul. Tradiție și viitor", ediția a IX-a, Iași, 2007

Results of the Project "Saving Sacred Relics of European Medieval  Cultural Heritage",  la Simpozionul Internațional "Culture 2000 at End", Sinaia, octombrie 2006

Pisaniile bisericii mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung și implicațiile lor istorice și artistice, Sesiunea anuală "Date noi în cercetarea artei medievale din România", ed. a IV-a, Institutul de Istoria Artei, decembrie 2007

Structuri arhitectonice gotice particulare în Transilvania de sud, la Simpozionul internațional "Artă medievală în Transilvania", Satu Mare, februarie 2007

Architecture and Painting in Medieval Moldavia la Laboratorul in situ al Proiectului "Saving Sacred Relics of European Medieval Cultural Heritage" (Programul CULTURA 2000), Gura Humorului, iulie 2006

Un grup particular de biserici din vremea lui Matei Basarab, sesiunea anuală "Date noi în cercetarea artei medievale din România", ed. a III-a, Institutul de Istoria Artei, decembrie 2006

Câteva observații privitoare la picturi recent restaurate din Moldova, sesiunea anuală "Date noi în cercetarea artei medievale din România", Institutul de Istoria Artei, ed. a II-a, Institutul de Istoria Artei, decembrie 2005

Din nou despre pictura din pronaosul bisericii Arbore, Sesiunea anuală "Date noi în cercetarea artei medievale din România", ed. I, Institutul de Istoria Artei, decembrie 2004

PREMII

2001 - Premiul "Vasile Drăguț" și Marele Trofeu pentru Patrimoniu - Ministerul Culturii și Cultelor

2002 - Premiul "G. Oprescu" al Academiei Române pentru lucrarea Arhitectura civilă de zid din Țara Românească. Secolele XIV-XVIII

2004 - Diploma de Merit a Ministerului Culturii și Cultelor și Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor