Ioana Vlasiu

Ioana Vlasiu este cercetător principal gradul I, doctor în istoria artei. A absolvit în 1966 Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu", Secția de istoria și teoria artei. După absolvire lucrează la Institutul de Istoria Artei, unde va îndeplini între 1990 și 1995 funcția de director adjunct. A fost primul editor pentru România al RIHA Journal. S-a aflat la conducerea Sectorului Arte vizuale și arhitectură - perioada modernă din 1990 până la retragerea din activitate, în 2015. În prezent este membră în comitetul consultativ al Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts. 

PROIECTE ȘTIINȚIFICE
Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România:
● coordonator al proiectelor: Dicționarul sculptorilor români, Repertoriul expozițiilor din București. 1868-1914 (finalizate) și Artiștii și călătoriile (în curs de realizare);

Proiecte de cercetare naționale
● coordonatoarea proiectului de cercetare exploratorie "Sfântul din Montparnasse" de la document la mit: o sută de ani de exegeză brâncușiană
(Program IDEI, 2011-2014)

director-responsabil din partea IIA al proiectelor: Studiu asupra simbolurilor fundamentale de comunicare vizuală (2003-2005); CyberMuzeu al Universităților de Artă din România (2005-2007)


ACTIVITATE DIDACTICĂ
● profesor invitat la  Universitatea de Artă București:  curs de Istoria artei românești moderne (1990, 1995, 1997, 1999, 2001)


BURSE, STAGII DE CERCETARE, CĂLĂTORII DE DOCUMENTARE

● bursă a Fundației Paul J. Getty, SUA, 1994
● bursă  la Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, 1993
● în anii '70-'80: stagii în Polonia, URSS, R.D. Germană, Cehoslovacia (prin Academia Română sau prin Uniunea Artiștilor Plastici)


AFILIERI PROFESIONALE
● Comitetul național român al CIHA (Comité International d'Histoire de l'Art)
● AICA (Association Internationale des Critiques d'Art)
● Secția de Critică a Uniunii Artiștilor Plastici din România
● membră a Fundației Al. Tzigara-Samurcaș


ORGANIZARE DE COLOCVII ȘI EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE
2009 - coorganizatoare a expoziției Culorile avangardei. Arta în România. 1910-1950, Lisabona, Muzeul de artă modernă

2007- colaborare la organizarea colocviului internațional Symbolist Themes and Motifs in European Art around 1900Institutul de Istoria Artei

2001 - membră în comitetul de organizare a colocviului Mémoire sculptée de l'Europe, Strasbourg

2001 - colaborare la organizarea simpozionului internațional Brancusi at his Zenith. And what next? 
1992 - inițierea colocviului internațional Artă și ideologie în Europa centrală și de est, Institutul de Istoria Artei, Academia Româna și IREX


COLOCVII ORGANIZATE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE ISTORIA ARTEI

2013 - After Brancusi
2009 -
Viitorismul azi. O sută de ani de la lansarea manifestului futurist
2007 - Nicolae Grigorescu și modernitatea
2004 - Ultimul clasic. Centenar Gheorghe Anghel
2003 - 3 ipostaze ale modernității, 3 aniversări: Victor Brauner, Alexandru Ciucurencu, Octav Grigorescu


PARTICIPĂRI LA SESIUNI ȘI COLOCVII ȘTIINȚIFICE


CĂRȚI DE AUTOR

Vasile Popescu  (monografie),  Ed. Meridiane, București, 1971

Dimitrie Ghiață (monografie), Ed. Meridiane, București, 1985

Anii '20, tradiția și pictura românească,  Ed. Meridiane, București, 2000

Milița Petrașcu (monografie), Ed. ARC, Chișinău, 2004COORDONARE PUBLICAȚII

Dicționarul sculptorilor din RomâniaVol. I (lit. A-G) și Vol. II (lit. H-Z), Ed. Enciclopedică, București, 2011-2012
Nicolae Grigorescu si modernitatea, Ed. DoMinor, București, 2008 [coord. volum și autoarea articolului Grigorescu și metamorfozele receptării critice”, p. 67-77]


CONTRIBUȚII LA VOLUMELE COLECTIVE:

Tezaurul Academiei Române, vol. V: Colecții de artă (serie coordonată de acad. Ionel Haiduc și acad. Păun Ion Otiman; cordonator volum: Marina Sabados), Editura Academiei Române, București, 2014

Istoria românilor. Vol. X: România în anii 1948-1989, coordonator: Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedică, București, 2013 

Istoria românilor. Vol. IX: România în anii 1940-1947, coord. Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedică, București, 2008 

Noi studii ale avangardei, coord. Călin Stegeran, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006

Constantin Brâncuși: destinul postum, coord. Silviu Angelescu, București, 2002

Látvány és gondolat [Viziune și gând], coord. Gh. Vida, Ed. Kriterion, București, 1991

Arta populară a aromânilor din Dobrogea, Meridiane, 1979ENCICLOPEDII, DICȚIONARE, BIBLIOGRAFII

Colaborări cu articole de sinteză despre arta românească și despre artiști români în:

International Repertory of the Literature of Art (RILA), Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Mass.

Bibliographie zur kunstgeschichtlichen Literatur în ost- und südosteuropäischen Zeitschriften, München, Zentralinstitut fur Kunstgeschichte, 1974-1978; 1990-1993

Thieme-Becker, în prezent Saur Allgemeines Künstlerlexikon, K.G. Saur Verlag, Leipzig, 1980-2008 - cca 100 fișe

Grove Dictionary of Art, Macmillan Publishers, London, 1996

Encyclopedia of Eastern Europe. From the Congress of Vienna to the Fall of Communism. Edited by Richard Frucht, New York and London,  2000

Enciclopedia artiștilor români contemporani, Editura Arc 2000, București, 2000

Un secol de sculptură romanească XX, Dicționar A-D, coord. Alexandra Titu, Ed. Meta, Colectia „Sinteze“, București, 2001


EDIȚII

Theodor Enescu, Scrieri despre artă. Vol.I Luchian și spiritul modern în pictura românească. Vol. II: Artă și context cultural în primele trei decenii ale sec. XX, ed. îngrijită de Ioana Vlasiu, Meridiane, 2000-2003


STUDII ȘI ARTICOLE (SELECȚIE)PREMII

Premiul pentru critică de artă al Uniunii Artiștilor Plastici (1990)


REFERINȚE CRITICE
Istoria științelor în România. Istoriografia de artă în România. Coordonator: Mircea Popescu, București, 1979; Catalogul experților, Societatea academică din România, București, 1997.

Lucrările Ioanei Vlasiu au fost recenzate, citate sau semnalate de Sanda Agalidi, Barbu Brezianu, Theodor Enescu, Amelia Pavel, Călin Dan, Magda Cârneci, Mihai Ispir, Marina Preutu, Vasile Florea, Irina Genova (Bulgaria), Crisztina Passuth (Ungaria), Andras Zwickl (Ungaria), Dragoș Gheorghiu, Paola Mola (Italia), Ioana Beldiman, Ruxandra Demetrescu, Anca Oroveanu, Costin Hostiuc, Maria Crișan, Carmen Popescu, Jean-David Jumeau-Lafond (despre Antoine Bourdelle, online).