Conducerea

Director ºi Preºedinte al Consiliului ªtiinþific:
  Dr. Adrian-Silvan Ionescu, cercetãtor ºtiinþific I 

 Secretar ºtiinþific:
   Dr. Constantin I. Ciobanu, cercetãtor ºtiinþific gr. I  

Consiliul ªtiinþific
  Dr. Marian Țuțui, cercetãtor ºtiinþific gr. II
  Dr. Ozana Alexandrescu, cercetãtor ºtiinþific gr. III 

  Dr. Eduard Andreicercetãtor ºtiinþific gr. III 
  D
rd. Cristina Cojocaru, cercetãtor ºtiinþific
 
 Dr. Ioana Apostol, cercetãtor științific   
 

Contabil ºef:
  Simona Marcu, economist IA (email: istartro@yahoo.com