Arte vizuale și arhitectură - perioada modernăCERCETĂTORI

Ramona Caramelea (șef sector)
Corina Teacă 
Olivia Nițiș
Virginia Barbu
Ioana Apostol
Eduard Andrei