Arte vizuale și arhitectură - perioada modernăCERCETĂTORI

Corina Teacă (șef sector)
Olivia Nițiș
Virginia Barbu
Ramona Caramelea
Ioana Apostol