Arte vizuale și arhitectură - perioada modernăCERCETĂTORI

Eduard Andrei (șef sector)
Corina Teacă
Olivia Nițiș
Virginia Barbu
Ramona Caramelea
Ioana Apostol

Raluca Partenie